Wstep do analizy technicznej dla poczatkujacych

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wstęp do analizy technicznej dla początkujących

Analiza techniczna jest metodą prognozowania przyszłego kierunku ceny na rynku poprzez analizę historycznych wykresów i formacji. Poznaj podstawy analizy technicznej dla początkujących i różnice pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną.

Wyjaśnienie analizy technicznej

Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie analizy technicznej, ale większość z nich skupia się na wykorzystaniu historycznych wykresów cen połączonych ze wskaźnikami technicznymi lub oscylatorami. Celem analizy technicznej jest identyfikacja rozpoznawalnych wzorców, które pomogą inwestorom znaleźć właściwy czas i poziom cen na wejście i wyjście z rynku.

Informacje ogólne

Na tym kursie poznasz podstawowe pojęcia analizy technicznej. Jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę analizy technicznej, pomyśl o tych artykułach jako o fundamencie do dalszego rozwoju. Jeśli rozumiesz korzyści i ograniczenia analizy technicznej, może ona dać Ci dodatkowy zestaw narzędzi lub umiejętności, które pomogą Ci stać się lepszym inwestorem.

Założenia – gdy skończysz ten kurs:

 • Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami i pojęciami analizy technicznej.
 • Poznasz mocne i słabe strony analizy technicznej
 • Będziesz w stanie zastosować techniki, które pomogą Ci w handlu lub inwestowaniu na giełdzie
Tytuł Opis
1 Co to jest analiza techniczna? Istnieją 3 podstawowe doktryny na podstawie których zbudowano analizę techniczną. Musisz się z nimi zapoznać, jeśli…
2 Co to są wykresy? Istnieją różne rodzaje wykresów wykorzystywanych w analizie technicznej. W tej lekcji omówimy najważniejsze.
3 Podstawowa koncepcja trendu Jednym z najważniejszych pojęć w analizie technicznej jest trend. Prawdopodobnie słyszałeś już kilka definicji.
4 Linia wsparcia i oporu Zwróć szczególną uwagę na kwestie psychologii wsparcia i oporu. Postaram się to wyjaśnić.

Wykresy analizy technicznej zazwyczaj pokazują zmiany cen w formie świec, które ilustrują kluczowe punkty związane z ceną rynkową w danym okresie czasu:

 • Kolor świecy oznacza czy cena zmieniła się w górę (zielony) czy w dół (czerwony)
 • Słupki pokazują cenę otwarcia i zamknięcia
 • Knoty pokazują najwyższe i najniższe ceny

Istnieje wiele różnych wskaźników, które analitycy techniczni stosują na wykresach. W celu identyfikacji punktów cenowych dla transakcji wejścia i wyjścia, niektóre popularne strategie analizy technicznej będą wykorzystywały średnie kroczące, wskaźniki Fibonacciego i wstęgi Bollingera . Jednak stosowane wskaźniki będą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb, stylu gry, rynku i ram czasowych.

Analitycy techniczni często testują jak ich strategia będzie funkcjonować jeszcze przed zaryzykowaniem jakiegokolwiek rzeczywistego kapitału. Chodzi tu o zastosowanie jej do wcześniejszych zmian cen na rynku. Nazywamy to testami historycznymi. Wiąże się to z pobraniem fragmentu rzeczywistych danych z wybranych rynków i określeniem strategii postępowania. Jeśli test historyczny się powiedzie inwestorzy i analitycy będą mieli większą pewność, że wykorzystają odpowiednią strategię.

W praktyce, niektórzy inwestorzy stają się tak pewni swojej strategii, że decydują się ją zautomatyzować. Zautomatyzowanie strategii wiąże się z ustaleniem szeregu algorytmów, które mogą wykonywać transakcje przy minimalnym zaangażowaniu człowieka.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Podstawy powstania analizy technicznej

Podstawą analizy technicznej jest teoria Charlesa Dow – zbiór jego zasad stworzonych w latach 1851-1902. Reguły te wytyczają inwestorom zasady działania na rynku – w tym rodzaje trendów, fazy ruchów cen i wpływ wiadomości na rynek.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dowiedz się więcej o teorii Dow’a – link tutaj.

Chociaż pod względem dostępnej technologii i zdolności do automatyzacji nowoczesna analiza techniczna rozwinęła się znacząco, to podejście Dow’a nadal stanowi trzon całej teorii.

Kluczowe założenia analizy technicznej

Najogólniej rzecz ujmując analiza techniczna opiera się na założeniach, że:

 • Wykresy ilustrują historię. Zwolennicy analizy technicznej wierzą, że mogą przewidzieć przyszłe ruchy w oparciu o dane historyczne. Generalnie jednak, przed dokonaniem transakcji zaleca się połączenie analizy fundamentalnej i technicznej w celu zapewnienia pełnego zrozumienia rynku.
 • Ceny rynkowe poruszają się w trendach. Zgodnie z teorią Dow’a występują trzy przedziały czasowe trendu. Są to ruchy główne, które mogą trwać od roku do kilku lat. Reakcja poboczna, która trwa od dziesięciu dni do roku oraz ruchy drugorzędne, które mogą trwać od kilku sekund do kilku dni.
 • Trendy historyczne powtarzają się. Analitycy wierzą, że wzorce cenowe będą się powtarzać w przyszłości. Będą więc przyglądać się poprzednim ruchom cen i wykorzystywać je do decydowania o tym, kiedy otwierać i zamykać pozycje i zmaksymalizować swoje zyski.

W jaki sposób wykorzystuje się analizę techniczną?

Analiza techniczna wykorzystywana jest zarówno w handlu krótko-, jak i długoterminowym. Długoterminowy inwestor może użyć wskaźników technicznych, aby określić kiedy kupić akcje lub walutę na potrzeby swojego portfela, podczas gdy krótkoterminowy inwestor jednodniowy może ich użyć do zidentyfikowania szybkich sposobów zysku.

Czas jest kluczowym elementem udanego handlu, a analiza techniczna może pomóc Ci w wyznaczeniu czasu Twoich transakcji. Pozwoli to zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty.

Analiza techniczna może być wykorzystywana na prawie każdym rynku. Wystarczy wykres cen i dostęp do niektórych wskaźników technicznych. Nieważne czy chcesz handlować akcjami, indeksami, walutami forex czy też kryptowalutami. Analiza techniczna będzie przydatna w każdej sytuacji.

Analiza techniczna a analiza fundamentalna

Istnieje wiele różnic pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną. Jednak przede wszystkim, zamiast badać wcześniejsze ruchy cen, trader wykorzystujący analizę fundamentalną weźmie pod uwagę różnorodne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Analityk fundamentalny wykorzysta „informacje” w celu określenia ile według niego dany składnik aktywów jest wart i przypisze mu „wartość”. Jest to wartość składnika aktywów o ile wszystkie informacje zostały wycenione. Jeżeli aktualna cena rynkowa składnika aktywów (np. akcji) jest poniżej wartości, to kupują. Jeśli powyżej tego, co uważają że jest warte, to sprzedają.

Dla przykładu powiedzmy, że zarówno analityk fundamentalny, jak i techniczny rozważali obrót akcjami Apple. Analityk fundamentalny może zbadać ostatnie sprawozdania finansowe Apple, informacje na temat funkcjonowania sektora technologicznego oraz stanu gospodarki jako całości. Wtedy może zdecydować ile warte są akcje Apple.

Natomiast analityk techniczny zlekceważyłby wszystkie te informacje i zwrócił uwagę wyłącznie na wykres Apple. Będzie korzystać ze wskaźników technicznych, aby znaleźć formacje, które dadzą wgląd w to co działo się wcześniej z akcjami Apple. Wykorzysta te dane, aby ustalić kierunki w których zmierza cena akcji. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć obrót.

Z początku analiza techniczna może wyglądać na prostszą niż analiza fundamentalna. Przecież wystarczy tylko przeanalizować wykres rynku zamiast przeglądać wiadomości, raporty ekonomiczne i komunikaty finansowe. Jednak odnoszący sukcesy inwestor techniczny może korzystać z wielu wskaźników i testować strategię, aby upewnić się, że jest sa one odpowiednie z założeniami. Dlatego też z pewnością nie jest to łatwiejsza opcja.

Mimo to, większość traderów nie będzie się ograniczać do czystej analizy technicznej lub analizy fundamentalnej. Wykorzystują oni kombinację tych dwóch metod, aby zagwarantować sobie w pełni zbalansowany obraz rynku. Możesz więc użyć analizy fundamentalnej, by wybrać właściwy rynek do handlu, a następnie użyć analizy technicznej, by zdecydować, kiedy otworzyć swoją pozycję.

Ograniczenia analizy technicznej

Chociaż analiza techniczna jest szeroko rozpowszechniona, ma swoje ograniczenia. Oto przykłady:

 • Analiza techniczna może być subiektywna. Chociaż wskaźniki mogą pokazywać ten sam sygnał dwóm inwestorom, mogą oni interpretować wyniki na różne sposoby.
 • Może to doprowadzić do samospełniającej się przepowiedni. Skoro dużo ludzi handluje według tego samego schematu, to faktycznie wymusi to przewidywanie. Wprawdzie może to działać na Twoją korzyść, ale może również utrudnić realizację transakcji jeśli wszyscy wykonują dokładnie te same zlecenia.
 • Analiza techniczna nie jest w 100% dokładna. Zawsze mogą występować wyjątki od tej reguły, które mogą być niezwykle niebezpieczne.
 • Nieoczekiwane ruchy mogą powodować duże wahania cen, ponieważ inwestorzy techniczni spieszą się z zamykaniem swoich pozycji.
 • Pomija fundamentalne założenia. Nie rozpatrując innych czynników, które mogą zmienić cenę rynkową, analiza techniczna ogranicza obraz rynku. Chociaż może ona dostarczyć użytecznych punktów wejścia i wyjścia to nagłe komunikaty prasowe lub raporty firmy mogą powodować zmienność.

Ważne jest, aby być świadomym wszelkich potencjalnych wad swojej strategii i podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia niepotrzebnych strat.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Wstep do analizy technicznej dla poczatkujacych

Kurs online „Przedsionek analizy technicznej dla początkujących i dla zaawansowanych”

 • Czas trwania: 150 min
 • Materiał w formie wideo, łącznie omówionych 400 slajdów
 • Dostęp do zakupionych materiałów przekazywany jest mailowo

Ten kurs zawiera istotę analizy technicznej. Nie teoretyczne rozważania, ale elementy, które można i należy wykorzystać w praktyce. Przedsionek sam w sobie pozwala na skuteczne poruszanie się po rynku. Jeżeli pogubimy się na rynku to właśnie w tym prezentowanym materiale odnajdziemy sposób, w jaki powinniśmy się poruszać po rynku. Zbyt często zapominamy o źródle i podejściu klasycznym, koncentrując się na bardziej zaawansowanych technikach. Zbyt często okazuje się, że to były ślepe ulice. Prezentowany tu trzon zawsze był, jest i zapewne będzie. W ciągu 150 minut wprowadzam w świat analizy technicznej początkującego, ale jednocześnie osadzam zaawansowanego w przestrzeni rynkowej, wskazując i uświadamiając, na czym tak naprawdę polega analiza techniczna w swoim podejściu klasycznym. Wskazuję także na ścieżki rozwoju.

Dlaczego przedsionek? Dlaczego dla początkujących i dlaczego dla zaawansowanych?

Dlaczego dla początkujących? Bardzo często jest mi zadawane pytanie, od czego zacząć na giełdzie i na co zwrócić uwagę. Przedsionek to obszar,który znajduje się po przeczytaniu np. książki do analizy technicznej- jednej lub kilku, a bardziej zaawansowanymi kursami SIG. Następuje przeskok i początkujący może się czuć zagubiony w pewnych obszarach wiedzy, których po prostu nie rozumie. Ten materiał to porządkuje.

Dlaczego także dla zaawansowanych? Tu z kolei pojawia się problem nadmiaru wiedzy. Bardzo często następuje skakanie z kwiatka na kwiatek i zmiana technik inwestycyjnych. Ma miejsce zaburzenie konsekwencji. I dlatego warto sobie przypomnieć i uporządkować, co tak naprawdę jest najważniejsze i przebudować swój fundament.

I dla początkujących i dla zaawansowanych jest to o tyle istotne, że przedsionek analizy technicznej jest tak uporządkowany, że sam w sobie jest wystarczający, aby skutecznie poruszać się po rynku.

Zasady są ważne, bo stanowią nasz kręgosłup inwestycyjny. On jest ważny szczególnie po stracie lub po serii strat. Jeśli nie mamy czegoś, do czego możemy wrócić, to nie odrobimy straty. Należy mieć jakieś zasady. Ten kurs te zasady prezentuje pod kątem praktycznego zastosowania.

Jak wygląda kurs?

12 logicznie powiązanych części – tylko praktyczny aspekt

 1. Budowanie wykresów – może się okazać, że będziemy sobie świetnie radzić operując jedynie na wykresie po zamknięciach
 2. Praktyczna definicja analizy technicznej – nie oczekujmy od analizy tego,czego nie może nam dostarczyć
 3. Ramy czasowe i rodzaje skali – nie trzeba oglądać wszystkich ram czasowych, ale wcześniej niż później każdy będzie musiał określić, w jakiej ramie zamierza się poruszać.
 4. Model cyklu rynkowego w teorii i praktyce – bardzo ważne zagadnienie z praktycznego punktu widzenia. Pomijane często nawet przez doświadczonych analityków. Ma bezpośredni wpływ na nasze wyniki inwestycyjne. Chodzi mianowicie o to, aby określić, w jakiej ramie się poruszamy. z definicji analizy technicznej wynika, że zbyt krótka analizowana skala nie przekłada się na wyniki inwestycyjna. Jaką zatem skalę wybrać dla siebie?
 5. Klasyczna analiza trendu – poprzednie szczyty i dołki – definicja ta przetrwała próbę czasu i wciąż jest punktem wyjścia do wszelkich analiz trendu. Dlaczego o tym zapominamy i jak to naprawdę działa?
 6. Wsparcia i opory – zasady i ćwiczenia – w zasadzie w każdej analizie czytamy o wsparciu i oporze. Początkujący się często zastawiają, co to jest i jak należy się prawidłowo tym posługiwać. Interesujące, że często nawet zaawansowani posługują się wsparciami i oporami w sposób nieprawidłowy. Zatem najpierw definicja, a następnie ćwiczenia.
 7. Wsparcia i opory oparte na oknach – oporem i wsparciem jest także luka, inaczej zwana oknem hossy lub oknem bessy. Nie należy ich lekceważyć, bo wywodzą się z trzonu analizy technicznej.
 8. Linie trendu – skuteczne sposoby wykorzystania – liniami trendu posługuję się w ograniczonym zakresie. W tej części kursu poznamy, jaki to zakres.
 9. Linie wsparcia i oporu – skuteczne sposoby wykorzystania – jak prawidłowo wyznaczyć linie wsparcia i oporu? Po kolei transakcje na WIG20 za okres 2000-2020. Cała praktycznie historia, bez ukrytych fragmentów wykresów. Pozwoli to nawet początkującemu nabrać zaufania, a także wiele podpowiedzieć zaawansowanemu. Być może szukanie czegoś bardziej skomplikowanego nie ma sensu, skoro płaciła prostota?
 10. Analiza wolumenu – jak analizować wolumen i które jego elementy są dla nas istotne.
 11. Zarządzanie pozycją, czyli stop lossy oraz R/R – jednym z elementów klasycznej analizy technicznej jest zarządzanie kapitałem i ryzykiem. W tej części wskazówki praktyczne.
 12. Zawieranie transakcji w klasycznej analizie trendowej – przechodzimy do zawierania transakcji. Jak to jest, że dwóch inwestorów tak samo interpretuje wykres, a zawiera zupełnie różne transakcje? Przejdziemy przez poszczególne niuanse związane z zawieraniem transakcji na rynku w oparciu o prezentowany materiał.

Zachęcamy do zapoznania się z wideo na temat kursu.

Kurs i nauka Python, dla początkujących – wstęp

Niezależnie czy pragniemy być deweloperem aplikacji, analitykiem danych czy też ekspertem od sztucznej inteligencji, w jakimś języku z naszym komputerem rozmawiać musimy.

 1. Nie ma jednego, idealnego języka, który będzie najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Niektóre są szybsze, inne mają liczniejsze biblioteki.
 2. Jeżeli mieli byśmy, mimo to, spróbować wybrać idealny język, to Python były bardzo blisko.

Python jest bardzo uniwersalny, relatywnie prosty do nauki oraz został numerem jeden, analizy danych. I to, przekłada się na ogromny i nieustanny wzrost jego popularności:

Zachęcamy do kursu Python, który został przygotowany tak, aby zbudować solidną wiedzę, zaczynając praktycznie od podstaw.

Znajdują się w nim, liczne przykłady, ćwiczenia oraz stanowi doskonałe przygotowanie do kolejnych kursów nas stronach analityk.edu.pl, a tym samym do rozpoczęcia kariery jako analityk danych / data scientists lub programisty Python.

Sposobem na uzyskanie, jak najlepszych rezultatów, jest samodzielne wykonywanie zadań znajdujących się w lekcjach, oraz rozwiązanie krótkich ćwiczeń, znajdujących się na ich końcu.

Każdy, z nas będzie potrzebować innej ilości czasu, aby go ukończyć. Standardowo jest to od 3 do 6 tygodni.

Lepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli będziemy regularnie, każdego dnia, poświęcać 1-2h, niż raz w tygodniu 8h.

Dobra wiadomość jest taka, że każdy z nas, w swoim, indywidualnym tempie, jednak, każdy z nas, opanuje zawarty w kursie materiał, będący solidną podstawą programowania.

Kurs Python, dla początkujących

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: