Strategia Forex – EMA + Awesome Oscillator

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

W dzisiejszym artykule zaprezentuję Ci półautomatyczną strategię pod inwestycje na forexie. Strategia w zastosowaniu jest banalnie prosta więc mam nadzieję, że zrozumienie sposobu działania obejdzie się bez najmniejszych problemów. Przypominam, że skoro inwestujemy na rynkach forex to będziemy używać wyższych interwałów tak, aby dać cenie więcej czasu na osiągnięcie odpowiednich poziomów. O co chodzi z automatyzowaniem zagrań? Jak wszyscy wiemy obserwowanie wykresów na interwale jedno-godzinnym może być nudne i raczej mało efektywne dlatego dobrze jest ustawić sobie alerty, które będą informować nas o tym, że coś się dzieje na rynku i warto otworzyć pozycję. Czego potrzebujemy?

 • Konto na TradingView.com – dobrze jest mieć jedną z płatnych wersji ponieważ wtedy możemy ustawić powiadomienia dla większej ilości par walutowych
 • Dwie kopię wskaźnika EMA o ustawieniach period 15 oraz 20
 • Awesome Oscillator o domyślnych ustawieniach

Ten ostatni wskaźnik przyda nam się do określenia kiedy mamy zamknąć pozycję więc powinien on być uruchomiony gdzieś w tle tak, abyśmy mogli podejrzeć czy nadszedł czas zebrać zyski czy warto jeszcze trochę poczekać. Dodatkowo pozwoli on dla bardziej “zestresowanych” inwestorów trzymać nerwy na wodzy i nie sprzedawać od razu opcji kiedy coś pójdzie nie tak od samego początku. Po dodaniu wszystkich wskaźników powinniśmy otrzymać taki efekt (bez oznaczeń na wykresie):

Sygnał na PUT:

 • EMA przecinają się w kierunku spadkowym

Sygnał na CALL

 • EMA przecinają się w kierunku wzrostowym

Pamiętajmy o tym, że pozycje otwieramy o równych godzinach. Tak więc jeżeli sygnał pojawił się o godzinie 15:46 to czekamy do godziny 15:59:59 i dopiero w tym momencie otwieramy pozycje. Dzięki temu złapiemy świecę idealnie w momencie zamknięcia co pozwoli sprawdzać jakie moglibyśmy osiągnąć rezultaty na podstawie historii. Na powyższym screenie strzałkami oznaczyłem miejsca, w których otwieramy pozycjami, a “ptaszki” reprezentują miejsca gdzie opcje powinny być zamknięte. W tym przypadku zysk wynosi średnio około 0.15% co nie jest jakimś gigantycznym wynikiem, ale pozwala całkiem fajne pieniądze ze stosunkowo niedużym mnożnikiem. Przypominam, że na IQ Option mnożnik został ograniczony do 1:100 więc maksymalnie tyle możemy ustawić.

Strategia ma na celu generować regularny zysk rzędu 20% na otwartą pozycję co może wydawać się niewielkim procentem jednak pamiętajmy, że jest to forex i w przypadku przegranej niekoniecznie możemy stracić całą postawioną sumę, a na przykład tylko 5%. Inwestując na forexie wypada mieć w obrocie trochę większe pieniądze niż na opcjach binarnych. Mówiąc trochę mam na myśli przynajmniej kilka tysięcy złotych co jest raczej minimalną kwotą wejścia. O wiele bezpieczniej jest inwestować więcej swoich pieniędzy niż pożyczać od brokera pod postacią lewara.

MattOption

No artigo de hoje, vou apresentar-lhe uma estratégia semi-automatizada para investimentos em divisas. A estratégia na aplicação é muito fácil, então espero que entender a maneira como ela funciona será sem problemas. Lembro-vos que se investimos nos mercados forex então vamos usar intervalos mais altos para dar ao preço mais tempo para alcançar os níveis apropriados. Qual é o problema da automação da peça? Como todos sabemos, observar gráficos em um intervalo de uma hora pode ser chato e bastante ineficiente, então é bom configurar alertas que nos informem que algo está acontecendo no mercado e vale a pena abrir uma posição. O que precisamos?

 • Conta no TradingView.com – é bom ter uma das versões pagas porque, então, podemos configurar notificações para mais pares de moedas
 • Duas cópias de EMA com configurações de período 15 e 20
 • Awesome Oscillator com configurações padrão

Este último indicador será útil para determinar quando devemos fechar a posição para que ela seja executada em algum lugar em segundo plano para que possamos ver se é hora de colher lucros ou vale a pena esperar um pouco mais. Além disso, permitirá que investidores mais „estressados” mantenham os nervos nas rédeas e não vendam imediatamente opções quando algo der errado desde o início. Depois de adicionar todos os indicadores, devemos obter esse efeito (sem o gráfico):

Sinal em PUT:

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • EMA se cruzam na tendência de baixa

O sinal de plantão

 • EMA se cruzam na direção ascendente

Lembremos que abrimos posições em horas iguais. Então, se o sinal apareceu no 15: 46, esperamos até 15: 59: 59 e somente depois abrimos posições. Graças a isso, vamos pegar a vela perfeitamente no momento do fechamento, o que nos permitirá ver o que conseguimos com base na história. Na captura de tela acima, marquei lugares onde abrimos posições e „pássaros” representam os locais onde as opções devem ser fechadas. Neste caso, o lucro é cerca de 0.15% em média, o que não é um resultado enorme, mas permite dinheiro muito legal com um multiplicador relativamente pequeno. Lembro-lhe que em IQ Option O multiplicador foi limitado a 1: 100 para que possamos definir o máximo possível.

A estratégia destina-se a gerar um lucro regular de 20% para uma posição aberta, o que pode parecer uma pequena porcentagem, mas lembre-se de que é forex e em caso de perda, não podemos perder a soma total, por exemplo, apenas 5%. Ao investir na negociação forex, é necessário ter mais dinheiro no mercado do que em opções binárias. Falando um pouco, quero dizer, pelo menos, alguns milhares de zlotys, que é mais do que a quantidade mínima de entrada. É muito mais seguro investir mais do seu dinheiro do que emprestar de um corretor sob a forma de um sifão.

Oscillatore Awesome (AO)

Indicatori e strategie

Oscillatore Awesome (AO)

L’oscillatore Awesome (AO) è un indicatore utilizzato per misurare il momentum di mercato. Calcola la differenza tra medie mobili semplici a 34 e 5 periodi. Le medie mobili semplici utilizzate non sono calcolate utilizzando il prezzo di chiusura ma, piuttosto, i valori centrali di ogni barra. L’AO è generalmente utilizzato per confermare il trend o per anticipare possibili inversioni.

Scopri di più sull’oscillatore Awesome (AO).

This is my revision of AO (Awesome Oscillator) that can give more correct and early signals as on my opinion. I’m used a original formula of AO and modified it with high and low prices adding. Enjoy it!

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: