Rodzaje brokerow Forex – ECN, NDD, MM, STP

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Brokerzy Forex i ich opisy

EUR/USD – kurs Otwarcie Najwyższy Najniższy
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000

EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD

Ostatnie posty na Forum Forex

Przejdź do naszego Forex forum Nawigatora »

Na końcu artykułu znajdziesz także tabelaryczne zestawienie wad i zalet modeli rynkowych.

W zależności od modelu zastosowana jest inna technologia i metodologia egzekucji zleceń i ewentualnego zabezpieczania transakcji. Każdy typ brokera ma swoje wady i zalety, zatem nie można wprost wyłonić modelu, który byłby tym najlepszym.

Market Maker

Market Maker (w skrócie MM) do niedawna był najbadziej popularnym modelem rynkowym. Jego popularność wynikała ze względnie niskich kosztów utworzenia takiej działalności, a także prostoty działania. W modelu MM mamy do czynienia z symulacją realnego rynku, gdzie inwestor otwierając pozycję na platformie, zawiera transakcję z brokerem, który pełni rolę animatora rynku. Następnie broker już samodzielnie zabezpiecza te transakcje na rynku międzybankowym we własnym imieniu. Dzięki temu, że nie mamy tu do czynienia z handlem bezpośrednio na rynku, możemy otrzymać dużo wyższe lewarowanie transakcji (1:500 i więcej), handel z niskim depozytem minimalnym, a także dostępem do bardzo niewielkiego wolumenu transakcyjnego (mikroloty, nanoloty). Prowizja brokera MM zawarta jest w spreadzie.

Dużą zaletą brokerów MM jest oferowanie procentowych bonusów do depozytów i redepozytów, które są atrakcyjnie dla części inwestorów stosujących „agresywne” strategie inwestycyjne.
Istotnymi wadami tego modelu są możliwe zjawiska rekwotowań (ponownego zapytania o wykonanie zlecenia po nowej cenie) oraz możliwość wystąpienia konfliktu interesów na linii klient-broker, gdzie następuje sytuacja w której zyskiem brokera jest strata klienta i na odwrót. Często także brokerzy MM wprowadzają limity minimalnej odległości dla zleceń oczekujących względem kursu rynkowego.

Jak działa Market Maker (źródło: ForexClub.pl)

Market Maker Non-Dealing Desk

Model Market Maker Non-Dealing Desk (MM NDD) to pochodna klasycznego modelu Market Maker. Różnicą jest brak interwencji dealera przy realizacji zleceń, który może zrekwotować, opóźnić lub odrzucić nasze transakcje. Dzięki temu realizacja zleceń jest natychmiastowa, a zjawisko rekwotowań nie występuje, mimo, że broker cały czas jest drugą stroną transakcji klienta.

Straight Trough Processing

Model Straight Trough Processing (STP) zakłada, że broker jest jedynie pośrednikiem naszych transakcji, który anonimowo przekazuje zlecenia do dostawców płynności z którymi współpracuje, przy czym nie gromadzi wszystkich ofert w jednym miejscu. Broker STP nie jest stroną transakcji, dzięki czemu unikamy możliwego konfliktu interesów. Tym samym jest w stanie zapewnić atrakcyjne koszty transakcyjne i stosunkowo wysoką dźwignię finansową. Jego wynagrodzenie zawarte jest w spreadzie lub doliczane jest w formie prowizji od wartości transakcji.

Na niekorzyść tego modelu przemawia przede wszystkim brak możliwości umieszczenia własnej oferty w arkuszu zleceń oraz poślizgi cenowe, które mogą wystąpić przy realizacji transakcji podczas dynamicznej zmiany kursu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak działa Straight Trough Processing (źródło: ForexClub.pl)

Electronic Communication Network

Firmy funkcjonujące w modelu Electronic Communication Network (ECN) są jednymi z najbardziej pożądanych przez inwestorów. Podobnie jak STP, brokerzy ECN są tylko pośrednikami w transakcjach, jednak w odróżnieniu od nich starają się scentralizować rynek Forex, gromadzac w jednym miejscu jak największą ilość dostawców płynności. Dzięki temu zabiegowi oferują swoim klientom możliwie najlepszą cenę w danym momencie i oferują bardzo niskie spready. Dodatkowym atutem jest możliwość umieszczenia swojej oferty w arkuszu zleceń, dzięki czemu sami stajemy się dostawcami płynności i eliminujemy ryzyko wystąpienia poślizgu cenowego, które istnieje przy zleceniach z egzekucją natychmiastową. Nie występuje tu także konflik interesów pomiędzy klientem a brokerem.

Wynagrodzeniem brokera ECN jest tylko prowizja od wartości transakcji.

Wadami tego modelu są wyższe wymogi depozytu minimalnego oraz niższe lewarowanie transakcji (zazwyczaj nie więcej niż 1:200).

Jak działa Electronic Communication Network (źródło: ForexClub.pl)

Multilateral Trading Facility

Multilateral Trading Facility (MTF) z angielskiego tłumacząc dosłownie oznacza „wielostronną platformę obrotu“. Innymi słowy jest to giełdowy model realizacji zleceń na rynku Forex. Jest on wyjątkowo rzadko spotykany. Jego ideą jest całkowita transparentność w handlu i zapewnienie uporządkowanego obrotu. Broker MTF oferuje swoim klientom dostęp do arkusza zleceń zawierającego tylko i wyłącznie wiążące zlecenia z limitem. Jego wynagrodzeniem jest prowizja od obrotu. W porównaniu do modelu ECN, tu także broker nie jest stroną transakcji ale dodatkowo wyklucza zjawisko * „last look“ , co w teorii zmniejsza szansę na wystąpienie poślizgu cenowego przy natychmiastowej realizacji zleceń.

Jak działa Multilateral Trading Facility (źródło: ForexClub.pl)

* “last look“ – możliwość odrzucenia lub zrekwotowania zlecenia klienta przez dostawcę płynności w czasie 200-400 ms.

Porównanie typów brokerów

Tabela z porównaniem typów brokerów Forex

Model Market Maker STP ECN MTF
Zalety wysoka dźwignia,
niski depozyt minimalny,
mikroloty, nanoloty, bonusy do depozytów
brak konfliktu interesów,
niskie koszty transakcyjne,
względnie wysoka dźwignia
bardzo niskie spready,
dostęp do arkusza zleceń,
brak konfliktu interesów
całkowita transparentność,
dostęp do arkusza zleceń,
brak „last look“
Wady wyższe koszty transakcyjne, możliwe rekwotowania, możliwy konflikt interesów możliwe poślizgi cenowe, brak możliwości umieszczenia ofert w arkuszu zleceń niskie lewarowanie, możliwe poślizgi cenowe, wyższy depozyt minimalny niskie lewarowanie, możliwe poślizgi cenowe, wyższy depozyt minimalny
Wyna-
grodzenie
Spread Spread lub
prowizja
Prowizja Prowizja

Podstawy rynku walutowego Forex – Spis treści

Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Reading time: 7 minutes

This article will outline the differences between ECN brokers, STP Brokers, and the Hybrid Model (a combination of ECN and STP). It will help traders to understand the different types of brokers available, by comparing differences such as how they process orders, the lot sizes they allow, whether they require dealing desks or not, and much more!

Unfortunately, many people wrongfully associate Forex (FX) trading with scams. The problem lies in the increasing number of unscrupulous companies marketing false information to traders. The number of Forex-related scams has significantly increased over the past few years, so it’s important for you to be able to identify a hoax. After all, Forex trading should be a potentially profitable experience.

When choosing a broker, always check if they are regulated by a relevant authority first. Simply put, if a broker is not regulated, your money is not safe. Every broker should abide by the rules of a financial authority. In the context of defending citizens from fraud, many countries have established private or state organisations to regulate the Forex market. Generally speaking, these organisations are actively supported by the government.

The top three countries with the most rigorous regulators are:

 • The U.S. CFTC and NFA (Commodity Futures Trading Commission and National Futures Association
 • Japan FSA (Financial Services Agency)
 • The UK FCA (Financial Conduct Authority)

Choosing a broker is the very first step you need to take to be able to enjoy your trading experience. But many people don’t know the differences that exist within the range of fully regulated brokers.

Types of Brokers

We can distinguish between several types of Forex brokers according to a range of criteria. Usually Forex brokers can be divided into groups for:

 • Brokers with licences (reputable)
 • Brokers without licences (or non-reputable brokers)

Depending on the execution of orders, there are:

 • Dealing Desk Forex brokers
 • No Dealing Desk Forex brokers (STP or ECN)
 • Hybrids

Depending on the trading platforms on the exchange rate, we can have:

 • MT4 Forex brokers
 • MT5 Forex brokers
 • Brokers with a proprietary platform
 • MT4 & MT5 brokers

Generally speaking, there are DD (Dealing Desk) and NDD (No Dealing Desk) brokers. NDD brokers include:

 • STP ( Straight Through Processing)
 • ECN (Electronic Communication Network)
 • Hybrid (ECN+STP).

Dealing Desk

We usually refer to DD brokers as market makers. The infamous term „market makers” is used because these brokers usually take the opposite side of traders’ trades. They make money through spreads and by providing liquidity. They also try to find a matching long or short order from their other clients, before taking a countertrade or passing it on to a liquidity provider. They are known to offer artificial quotes, and orders are filled on a discretionary basis.

No Dealing Desk

Contrary to DD brokers, NDD brokers use both the STP and ECN technologies without a dealing desk, and route trade orders directly to liquidity providers. This allows clients to access real markets with better and faster fills. It is a bridge between clients and liquidity providers, and there are no requotes when an order needs to be filled. We differentiate between two types of NDD brokers: the STP and the ECN.

STP Brokers

The STP (or Straight Through Processing) technology requires no dealing desk. All orders are routed to the broker’s liquidity providers, and prices are executed at the bid/ask rate provided by liquidity providers. Liquidity providers in this case are hedge funds, big banks, and investors that effectively act as counterparties to each trade. Usually, the STP broker has an internal liquidity pool that is represented by different liquidity providers, that compete for the best bid/ask spreads for STP broker orders.

In a broader sense, STP means that the broker company plays the role of a silent connection provider between the market and the trader, rather than a dealing desk re-processing trades. Please note that Admiral Markets uses the STP model exclusively. The other benefit of an STP broker includes the ‚DMA’. DMA stands for Direct Market Access. DMA refers to when a broker is passing their client orders directly to their liquidity pool, so orders are filled at the best possible price, with only a small mark-up spread by the broker.

You should always aim for the broker with the most variable spreads. The reason for this is that the broker with the most variable spreads is able to select the best bid from one of the liquidity providers from their own pool, and the best ask spread from another liquidity provider. That effectively offers the best possible spread for their clients. The STP execution simply goes without any requotes, and due to its lightning speed, it is very suitable for traders who like to scalp and trade the news.

ECN Brokers

A few years ago, the MT4 ECN seemed excessive. In fact, the initial reaction to this concept was that it seemed like something impossible. If a Forex trader wanted to use the standard platform, they were supposed to trade solely with one broker. Nevertheless, the demands of the retail Forex trader ultimately became heard, and MT4 ECN was developed as a response.

There are a lot of similarities between STP and ECN brokers, but the primary difference is routing. As mentioned above, the STP can choose to deal with different liquidity providers out of their liquidity pool, while the ECN acts as a form of hub. The hub acts effectively as the major liquidity source, as it is represented by banks, hedge funds, and all the major market players.

They all become interconnected in order to find counterparties for the orders they are unable to handle internally. Another difference between the STP and the ECN is that ECN trading is mostly capped at a 0.1 minimum lot size. This is because there are very few liquidity providers allowing for less than 0.1 lots, which proves to be difficult for inexperienced traders who need to trade with smaller amounts of money (for instance, between 1000-2000 EUR), so a hybrid model has been developed as a solution.

Hybrid Model

The Hybrid model is a combination of both the ECN and the STP. Usually, with this type of service, brokers are able to focus on providing great customer service, education, and different market analyses. Blending the ECN and STP models allows for a fully electronic Forex dealing service. This popular mix allows a Forex broker to fully automate the order entry, dealing with spread pricing and the trade execution aspects of their deal execution business.

Possibly the best model is the STP, although the hybrid model through NDD is also an excellent choice. Applying the STP and the ECN models, brokers avoid market making. It is a win-win situation for traders and brokers alike. Brokers don’t want traders to lose, because they might earn more from spread or a commission, the longer that traders are using them.

Risk-Free Trading With Admiral Markets

Yes, you read that correctly, RISK-FREE trading with Admiral Markets. So how is this possible? Well, with Admiral Markets professional traders can open a free demo trading account with the ability to trade with virtual currency, real-time market data, and insight from professional trading experts, all while avoiding risk completely.

Trading with a demo account is the perfect way to get started, or to perfect a new trading strategy you’ve been working on. It provides you the time and platform you need to craft your strategy, before applying it to the live markets. Open your FREE demo trading account today by clicking the banner below!

About Admiral Markets
Admiral Markets is a multi-award winning, globally regulated Forex and CFD broker, offering trading on over 8,000 financial instruments via the world’s most popular trading platforms: MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Start trading today!

This material does not contain and should not be construed as containing investment advice, investment recommendations, an offer of or solicitation for any transactions in financial instruments. Please note that such trading analysis is not a reliable indicator for any current or future performance, as circumstances may change over time. Before making any investment decisions, you should seek advice from independent financial advisors to ensure you understand the risks.

Rodzaje brokerów na Forex

Prawidłowe wytypowanie brokera wymaga poznania specyfiki funkcjonowania pośredników na giełdzie walutowej. W artykule otrzymasz kluczowe informacje, wpływające na wybór najlepszej oferty.

Zróżnicowanie usług brokerskich skomplikowane dla klienta

Na giełdzie walutowej spotkasz pośredników działających na zasadzie dealing desk i no dealing desk. Do pierwszej kategorii wchodzą podmioty Market Maker, a do drugiej STP, ECN+STP. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Otóż całkiem spore.

Charakterystyka brokera Market Maker (Dealing Desk)

Brokerzy o charakterystyce Market Maker to animatorzy rynku. Po uruchomieniu platformy o zysk rywalizujesz z pośrednikiem, a nie faktycznymi uczestnikami giełdy walutowej. Taki model biznesowy zapewnia najwyższą płynność dokonywanych transakcji. MM proponują zmienne lub stałe spready w ofercie. Zawsze zrealizujesz tutaj dowolne widełki zakupu lub sprzedaży. Niestety animatorzy rynku realizują zamówienia elastycznie. Niektóre mogą zostać anulowane przez błędy techniczne lub propozycje rekwotowania.

Kursy walutowe w filozofii dealing desk kształtują się w sposób sztuczny. Dane są czerpane z rynku międzybankowego. Konkurencyjność wielu ofert brokerów doprowadziła wręcz do zrównania widełek „sztucznych” z widełkami „faktycznymi”. Łączenie zleceń klientów ze sobą i gra przeciwstawna to dla pośredników szansa zminimalizowania ryzyka, przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysku. MM stanowią najpopularniejszy typ usług. Można powiedzieć, że spekulujesz na wewnętrznym rynku brokera.

Główna wada to oczywiście nieetyczny wpływ na regulację kursów. Wystarczą jednak minimalne wpłaty, aby rozpocząć grę. Występuje u MM najwyższa dźwignia finansowa. Ceny nie podlegają szybkim wahaniom. Idealna opcja dla początkujących.

Charakterystyka brokera ECN, STP (No Dealing Desk)

Brokerzy ECN (Electronic Communication Network) oraz brokerzy STP (Straight Through Processing) nie są przeciwstawną stroną transakcji. Zlecenia przekazują do banków, funduszy, innych pośredników, klientów detalicznych.

No Dealing Desk oznacza kwotowanie pochodzące wprost ze struktury Interbanku (rynku międzybankowego). Tacy brokerzy internetowi łączą interesy małych grup spekulantów detalicznych i wielkich uczestników giełdy walutowej.

Platformy STP posiadają wielu, tzw. dostawców płynności (jednostki współpracujące z brokerem podczas wymiany walut). Oferty cenowe są w systemie sortowane od najlepszej do najgorszej. Sam pośrednik zarabia, dodając marżę do wszystkich operacji. W takiej konfiguracji występują najczęściej spready zmienne. Zlecone transakcje są automatycznie wykonywane, bez szczególnych opóźnień. Aby korzystać z usług brokerów klasy STP trzeba posiadać średniej wielkości kapitał.

Platformy ECN stanowią wejście na prawdziwy, globalny rynek Forex. Broker odpowiada za odnalezienie najlepszych widełek cenowych. Tacy pośrednicy zapewniają natychmiastowe wykonywanie zleceń. Kursy na platformie podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Rzadko, ale jednak może wystąpić brak płynności na danym instrumencie, co spowoduje opóźnienie lub anulowanie zlecenia. Do uruchomienia rachunku wymagany jest największy depozyt zabezpieczający. U brokerów ECN nie da się spotkać manipulacji cenowych. Model ECN zarabia na prowizjach i ma najmniejszą dźwignię finansową.

[jbox color=”green” jbox_css=”text-align: justify; text-indent: 25px;” ]Każdy z brokerów udostępnia multimedialne platformy transakcyjne, dlatego różnice podczas ich użytkowania dla drobnego gracza się zacierają. O co chodzi podczas wyboru? Głównie o minimalizację kosztów obsługi, brak błędów, szybkość handlu.[/jbox]

Spekulacja rządzi giełdą walutową, a ryzykiem dzieli się tutaj mnóstwo, powiązanych wzajemnie podmiotów. Mówi się, że Forex jest niemożliwy do zmanipulowania i warto się z tym stwierdzeniem zgodzić, więcej

Wybór brokera Forex to zadanie, przed którym stoi każdy inwestor rynku walutowego. Liczna oferta platform brokerski sprawia trudności w rozpoznaniu najlepszych usług, ale jest także szansą na dopasowanie więcej

Co jest najważniejsze podczas spekulacji? Oczywiście system zawie­rania transakcji, przynoszący maksy­malną stopę zwrotu. Niby prosta sprawa, ale wymaga zdobycia doś­wiadczenia, wiedzy, więcej

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: