Najlepsze Sposoby Inwestowania na Rynkach Zagranicznych

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Najlepsze Sposoby Inwestowania na Rynkach Zagranicznych

Międzynarodowe inwestowanie może być trudnym przedsięwzięciem. Począwszy od barier językowych i przeliczania walut, a skończywszy na wymianie walut i przepisach. Równolegle jednak większość doradców finansowych w zdywersyfikowanym portfelu zaleca posiadanie przynajmniej części zagranicznych akcji. Na szczęście istnieje kilka łatwych sposobów inwestowania na rynkach zagranicznych bez konieczności posługiwania się nowym językiem lub zamiany złotówek na dolary. Oto jak zdywersyfikować inwestycje za granicą za pomocą narzędzi znajdujących się na polskim rynku. Poniżej przedstawiam również kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu właściwych działań.

Prosta dywersyfikacja zagraniczna dzięki ETF i funduszom inwestycyjnym

Najprostszym i najczęstszym sposobem inwestowania na rynkach zagranicznych jest zakup funduszy typu ETF lub funduszy inwestycyjnych posiadających koszyk międzynarodowych akcji i obligacji. Dzięki udziałom zagranicznym w wielu branżach i krajach, te dwa typy funduszy zapewniają inwestorom szybki i wysoce zróżnicowany komponent zagraniczny do ich portfela w ramach jednej, łatwej transakcji.

Inwestorzy mogą wybierać pomiędzy wieloma różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych lub ETF, w tym również:

 • Fundusze międzynarodowe inwestują zasadniczo w wielu krajach spoza Polski.
 • Fundusze regionalne inwestują w określone regiony, takie jak Europa, Azja czy Bliski Wschód.
 • Fundusze krajowe inwestują w określonych krajach, takich jak Hiszpania czy Rosja.
 • Fundusze sektorowe inwestują w poszczególne sektory w wielu krajach, np. w złoto lub energię.

Jak znaleźć najlepszy fundusz dla swojego portfela?

Jaki rodzaj funduszu jest dla ciebie najlepszy? Ostatecznie odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane przez profesjonalnych inwestorów, podczas gdy fundusze ETF są zarządzane pasywnie z udziałami opartymi na wcześniej istniejącym indeksie. W rezultacie fundusze inwestycyjne są zazwyczaj droższe niż ich biernie zarządzane odpowiedniki.

Po wybraniu właściwego rodzaju funduszu kolejnym krokiem jest określenie gdzie na świecie należy inwestować. Większość doradców finansowych zaleca, aby młodsi inwestorzy szukali funduszy o wyższym poziomie ryzyka, które mogą przynieść większe zyski, podczas gdy starsi inwestorzy szukają funduszy o niższym poziomie ryzyka, które oferują większą stabilność. Często przekłada się to na większą ekspozycję na rynkach wschodzących dla młodszych inwestorów i rozwiniętą ekspozycję rynkową dla inwestorów starszych.

Znalezienie konkretnych funduszy inwestycyjnych jest najłatwiejsze przy użyciu darmowych narzędzi internetowych, takich jak google oraz inne wyszukiwarki. Ostatecznie inwestorzy powinni poszukiwać tanich, wysokodochodowych funduszy, które spełniają cele inwestycyjne i spełniają wymogi związane z ryzykiem.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Konta maklerskie

O kontach maklerskich

Ranking kont maklerskich

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak wybrać konto maklerskie

Najlepsze konta maklerskie – maj 2020

0,3%, min. 3 z\u0142 (do 31.03.2020 dla obligacji skarbowych obowi\u0105zuje stawka 0,1%) \n”>,<"label":"Kontrakty terminowe na indeksy","value":"

2,5% warto\u015bci transakcji, min. 1,5 z\u0142, max. 12 z\u0142 od jednej opcji \n”>,<"label":"Daytrading (prowizja od transakcji odwrotnej)","value":"

0 EUR \/ 10 EUR \n”,”tooltip”:”

Op\u0142aty mo\u017cna unikn\u0105\u0107, wykonuj\u0105c min. 1 transakcj\u0119 w ci\u0105gu roku \/ je\u015bli na koncie nie ma \u015brodk\u00f3w \/ je\u015bli s\u0105 kupione dowolne akcje. \n”,”labelSlug”:”konto-oplata”,”tooltipLabelSlug”:”koszt-prowadzenie-rachunku”>,<"highlighted":false,"icon":"akcje.svg","label":"AKCJE","tooltipLabel":"Akcje","value":"0,2%, min. 10 z\u0142","tooltip":"

Op\u0142aty mo\u017cna unikn\u0105\u0107, wykonuj\u0105c min. 1 transakcj\u0119 w ci\u0105gu roku \/ je\u015bli na koncie nie ma \u015brodk\u00f3w \/ je\u015bli s\u0105 kupione dowolne akcje. \n”>,<"label":"Przechowywanie papier\u00f3w warto\u015bciowych","value":"

0,2%, min. 10 z\u0142 (minimalna warto\u015b\u0107 zlecenia to 500 z\u0142) \n”>,<"label":"Kontrakty terminowe na indeksy","value":"

nie dotyczy (mo\u017cna zawiera\u0107 kontrakty CFD na indeks WIG20 w cenie 16 z\u0142 za kontrakt) \n”>,<"label":"Kontrakty terminowe na waluty","value":"

nie dotyczy (mo\u017cna zawiera\u0107 kontrakty CFD na waluty) \n”>,<"label":"Kontrakty terminowe na akcje","value":"

50% dla rachunk\u00f3w za\u0142o\u017conych w drugim p\u00f3\u0142roczu. Op\u0142ata pobierana za ka\u017cdy rozpocz\u0119ty rok kalendarzowy. \n”,”labelSlug”:”konto-oplata”,”tooltipLabelSlug”:”koszt-prowadzenie-rachunku”>,<"highlighted":false,"icon":"akcje.svg","label":"AKCJE","tooltipLabel":"Akcje","value":"

50 z\u0142 \/ rok (50% dla rachunk\u00f3w za\u0142o\u017conych w drugim p\u00f3\u0142roczu) \n\n

2% warto\u015bci transakcji, min. 2 z\u0142, max. 9 z\u0142 od jednej opcji \n”>,<"label":"Daytrading (prowizja od transakcji odwrotnej)","value":"

108,36 z\u0142 \n\n

Op\u0142aty mo\u017cna unikn\u0105\u0107, zapewniaj\u0105c obr\u00f3t min. 50 tys. z\u0142 \/ min. 50 szt. kontrakt\u00f3w. \n”>,<"label":"Pe\u0142ny zestaw ofert","value":"

214,08 z\u0142 \n\n

tak, na podstawie odr\u0119bnej umowy (oprocentowanie zale\u017cy od stopy O\/N i warto\u015bci obrot\u00f3w na rachunku, od 0,7 do 0,9 * stopa O\/N; aktualna stawka\u00a0tutaj ) „>,<"label":"OTP (odroczony termin p\u0142atno\u015bci)","value":"

tak \n”>]>],”accountType”:”individual”,”card”:false,”articleLink”:null,”analysisButtonText”:”Analiza konta”,”numberOfComments”:0>]” data-expandedtiles=”10″>

Rachunek maklerski

Konto maklerskie to rodzaj rachunku umożliwiający samodzielne inwestowanie na rynkach kapitałowych. Posiadacz konta tego typu otrzymuje możliwość inwestowanie m.in. w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy też kontrakty terminowe. W naszym kraju standardem są rachunki oferujące dostęp do instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sporo domów maklerskich pozwala także na zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych m.in. londyńskiej, niemieckiej, a nawet na słynnej Wall Street w Nowym Jorku.

Jeśli chodzi o wybór konkretnego rachunku maklerskiego, to w największym stopniu uzależniony jest on od preferencji danego inwestora. Dla osób aktywnie obracających swoimi pieniędzmi kluczowe znacznie będą miały przede wszystkim niskie prowizje od handlu akcjami i instrumentami pochodnymi. Ważny element stanowić będą także ewentualne zniżki dla tzw. daytraderów, czyli osób kupujących i sprzedających w obrębie tej samej sesji giełdowej.

Z kolei osoby z długoterminowym nastawieniem będą ceniły głównie brak opłat dodatkowych, związanych np. z obsługą konta czy dostępem do notowań giełdowych. Jeszcze inne wymagania będą mieli natomiast inwestorzy z rynku obligacji czy koncentrujący się na obrocie zagranicznymi instrumentami. Przy wyborze rachunku warto również zwrócić uwagę na takie elementy jak liczba punktów obsługi klienta, czyli tzw. POK-ów, paleta usług dodatkowych (m.in. możliwość inwestowania w fundusze czy otwarcie konta typu IKE/IKZE) czy też możliwość założenia lokaty overnight, na które leżeć będzie niezainwestowana gotówka.

Aby ułatwić Wam szybkie porównanie poszczególnych ofert, przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych kont maklerskich. Dzięki temu będziecie mogli wybrać konto najlepiej dopasowane do Waszych preferencji.

Najlepsze Sposoby Inwestowania na Rynkach Zagranicznych

Obracanie akcjami spółek giełdowych jest dla wielu inwestorów jednym z najskuteczniejszych sposobów pomnażania pieniędzy. Choć wiąże się z dość dużym ryzykiem, potrafi również zaoferować bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Nie zawsze jednak polska Giełda Papierów Wartościowych pozwala dużo zarobić. Gdy panuje bessa, może być warto przenieść się na zagraniczne rynki. Inwestowanie tam nie jest wcale takie trudne, jak niektórym może się wydawać.

Potencjalne zyski z każdej inwestycji obliczysz szybko i łatwo na zysker.pl.

Dlaczego warto inwestować na zagranicznych giełdach

Polska giełda jest stosunkowo nową instytucją. Założona została w 1991 roku, co sprawia, że jest o wiele młodsza niż jej odpowiedniki w Stanach Zjednoczony, Wielkiej Brytanii czy Japonii, które prowadzą swoją działalność od nawet kilkuset lat. Tak naprawdę, obrót papierami wartościowymi w Polsce wciąż jest w fazie rozwoju i nie oferuje inwestorom takich możliwości, jak zagraniczne rynki.

Giełdy zagraniczne to jednak nie tylko większa ilość dostępnych instrumentów finansowych. To również dużo większa liczka spółek i branż, w które można lokować pieniądze. Nie bez znaczenia jest również płynność akcji. Choć na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest kilkaset różnej wielkości spółek, tylko cześć z nich generuje odpowiednio duży obrót, by inwestorzy mogli w dowolnej chwili nabywać i sprzedawać akcje. Na największych giełdach zagranicznych aktywność inwestorów jest na dużo wyższym poziomie, co zwiększa obroty i pozytywnie wpływa na płynność.

Mając dostęp do różnych rynków można inwestować cały czas, nie zważając na lokalne kryzysy czy problemy danych branż. Jeśli w Polsce od dłuższego czasu panuje bessa, zamiast cierpliwie czekać na jej koniec, można zarabiać na przykład w Chinach lub Stanach Zjednoczonych. Rzadko zdarza się, by wszystkie indeksy giełdowe zachowywały się w podobny sposób.

Inwestowanie poza Polską jest także dobrym sposobem na dywersyfikację portfela akcji. Jeśli będzie się posiadać akcje spółek z wielu krajów i z wielu sektorów gospodarki, szansa gwałtownych wahań kapitału będzie bardzo mała. Dodając do tego powszechnie znany fakt, że długoterminowo indeksy giełdowe z reguły zyskują, otrzymuje się wartościową strategię zarabiania pieniędzy.

Co potrzeba, aby zacząć inwestować za granicą

Spora część inwestorów wstrzymuje się z wejściem na zagraniczne rynki w obawie przed potencjalnymi trudnościami. Okazuje się jednak, że w obecnych czasach nie różni się to wiele od kupowania i sprzedawania akcji na GPW.

Możliwość obracania zagranicznymi akcjami i innymi instrumentami ma w swojej ofercie większość działających w Polsce domów maklerskich. Aby uzyskać do nich dostęp, wymagane będzie jedynie podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy o świadczeniu usług maklerskich. W tej sprawie najlepiej skontaktować się po prostu ze swoim domem maklerskim albo wyrazić chęć inwestowania za granicą przy otwieraniu rachunku.

Nie trzeba obawiać się o konieczność znajomości języka obcego. Wszystkie dokumenty będą dostępne po polsku, podobnie jak narzędzia do obsługi zagranicznych transakcji.

Inwestowanie będzie się odbywać za pomocą tej samej platformy transakcyjnej, co na krajowym rynku. Składanie zleceń opiera się na podobnej zasadzie, co w Polsce. Dostępne są te same typy operacji, a przy zakupie i sprzedaży papierów wartościowych obowiązują zbliżone procedury. Trzeba tylko pamiętać o innych godzinach działania zagranicznych giełd.

Do inwestowania za granicą potrzebna będzie również odpowiednia waluta. Papierów wartościowych nie kupi się tam za złotówki. Potrzebne będą takie pieniądze, jakie obowiązują w danym kraju. Na szczęście, domy maklerskie często umożliwiają dokonywanie wpłat i wypłat w obcych walutach lub oferują wymianę złotówek.

W kwestiach podatkowych, dużo zależy od kraju, w którym chce się inwestować. Warto wybierać rynki w tych państwach, które mają podpisane z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pozwoli to na rozliczanie przychodów z zagranicznych rynków na takiej samej zasadzie, jak w przypadku polskiej giełdy. Do takich państw należą na przykład kraje Unii Europejskiej, Japonia i Stany Zjednoczone. Pełny wykaz umów dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

W co można inwestować na zagranicznych rynkach

Jak już zostało wspomniane, na giełdach zagranicznych można inwestować podobnie jak w Polsce. Inwestor może nabywać i sprzedawać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, produkty strukturyzowane oraz ETF-y (fundusze inwestycyjne, które odwzorowują zachowanie danego indeksu giełdowego, na przykład S&P500 czy NASDAQ-100 na giełdzie w USA). Lista dostępnych produktów może się różnić w zależności od wybranego domu maklerskiego.

Bardzo ciekawą opcją, jaką dają inwestorowi rynki zagraniczne jest tak zwana krótka sprzedaż. Dzięki niej, możliwe jest zarabianie nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach cen akcji. Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych takie rozwiązanie co prawda też istnieje, ale wymaga zawierania dodatkowych umów z biurami maklerskimi i dotyczy tylko małej części notowanych spółek. Na niektórych giełdach zajmowanie krótkiej pozycji jest równie proste i często spotykane, jak inwestowanie w oparciu o pozycje długie.

Dostępne transakcje są jednak ograniczone wyłącznie do rynku pierwotnego. Polskiego inwestora ominą niestety możliwości, jakie stwarza rynek pierwotny. Nie będzie mógł on na przykład zapisać się na emisję akcji wchodzącej na giełdę spółki i próbować zarobić na skoku kursu na pierwszej sesji notowań.

Na co trzeba uważać inwestując w zagraniczne instrumenty finansowe

Choć dostęp do giełd innych krajów stwarza inwestorowi wiele nowych możliwości, może być również zagrożeniem dla jego portfela. Oprócz standardowego ryzyka związanego z wahaniami kursów akcji, istnieje również kilka innych rzeczy, na które warto zwracać uwagę.

Jedną z nich są prowizje. Za pośrednictwo w każdej transakcji biuro maklerskie pobiera opłatę. Kupując i sprzedając akcje ponosi się ten koszt aż dwukrotnie. Prowizje w przypadku handlu na zagranicznych rynkach są wyższe niż na GPW (czasem nawet kilkukrotnie). Maklerzy określają również prowizje minimalne. O ile w Polsce są one na poziomie pojedynczych złotówek, przy inwestowaniu za granicą mogą sięgać nawet kilkudziesięciu euro czy dolarów.

Jakie ma to konsekwencje dla inwestora? Przede wszystkim, za granicą warto inwestować większe kwoty. W innym przypadku prowizja może sięgnąć jednorazowo nawet kilka procent wartości transakcji. Wszystkie inwestycje powinny być też bardziej zyskowne niż na polskiej giełdzie, aby możliwe było pokrycie wyższych kosztów transakcyjnych.

Trzeba mieć również na uwadze ryzyko walutowe. Ponieważ transakcje wykonuje się w obcych walutach, na zysk (lub stratę) inwestora będzie miała wpływ nie tylko różnica kursu papierów wartościowych, ale również zmiany kursów walut, które zaszły pomiędzy datami zakupu i sprzedaży. W zależności od kierunku zmiany kursu, ten czynnik może albo powiększać zyski (lub straty), albo je zmniejszać. Na szczęście, istnieje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym, na przykład poprzez zakup odpowiedniego kontraktu terminowego na kurs waluty transakcji.

Jak widać, inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest przeznaczone raczej dla bardziej doświadczonych osób. Choć zasady gry są proste i wiele nie różnią się od warunków panujących na GPW, na inwestora czeka kilka potencjalnych pułapek. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zagraniczne rynki albo obawia się wyższych opłat i ryzyka walutowego, powinien jeszcze na jakiś czas pozostać przy polskiej giełdzie. Może również rozważyć alternatywne sposoby inwestowania za graniczą, jakie stwarzają na przykład niektóre fundusze inwestycyjne.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: