Jak dziala dzwignia finansowa i depozyt zabezpieczajacy

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Jak działa dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający?

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający to dwa nieodzowne elementy handlu na Forex. Poznaj definicję i mechanizm działania w/w narzędzi.

Depozyt zabezpieczający odnosi się do kwoty środków własnych, które należy zdeponować u brokera w celu rozpoczęcia handlu. Technicznie rzecz biorąc depozyt zabezpieczający występuje w dwóch wariantach – depozyt początkowy, który trader wpłaca jako pierwszy na rachunek, aby rozpocząć handel. Drugi to depozyt zabezpieczający. Są to wszelkie dodatkowe środki, których broker potrzebuje, aby utrzymać stosunek posiadanych i lewarowanych pieniędzy w odpowiedniej proporcji.

Jak działa dźwignia finansowa?

Jednym z powodów dla których tak wiele osób interesuje się handlem na rynku Forex w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, jest to, że na Forex, można zazwyczaj uzyskać znacznie wyższą dźwignię finansową niż w przypadku tradycyjnego rynku akcji. Choć wielu inwestorów słyszało o pojęciu „dźwignia finansowa” to niewielu zna jej definicję, jak działa i jak może ona bezpośrednio wpływać na ich zyski.

Na rynku walutowym, do zawarcia transakcji można zastosować koncepcję wykorzystania pieniędzy innych podmiotów. W tym artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z wykorzystania pożyczonego kapitału i zbadamy dlaczego wykorzystanie dźwigni finansowej w strategii handlowej na rynku Forex może być mieczem o obosiecznym.

Definicja dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa oznacza pożyczenie pewnej kwoty pieniędzy potrzebnej do inwestycji. W przypadku rynku Forex, pieniądze są zazwyczaj pożyczane od brokera. Handel na rynku Forex oferuje dźwignię finansową w tym sensie, że przy początkowym wymogach depozytu zabezpieczającego inwestor może zgromadzić – i kontrolować – znacznie większą ilość pieniędzy.

Aby obliczyć dźwignię opartą na depozycie zabezpieczającym, należy podzielić całkowitą wartość transakcji przez kwotę wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Dźwignia oparta na depozycie zabezpieczającym = całkowita wartość transakcji / wymagany depozyt zabezpieczający

Na przykład, jeśli musisz wpłacić 1% całkowitej wartości transakcji jako depozyt zabezpieczający i zamierzasz handlować jednym standardowym lotem USD/CHF, co odpowiada 100 000 USD, wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 1000 USD. Tak więc, Twoja dźwignia finansowa oparta na depozycie zabezpieczającym będzie wynosić 100:1 (100,000/1,000). W przypadku wymogu depozytu zabezpieczającego wynoszącego zaledwie 0,25%, dźwignia oparta na depozycie zabezpieczającym będzie wynosić 400:1.

Depozyt Zabezpieczający wyrażony w proporcji Depozyt zabezpieczający w %
400:1 0.25%
200:1 0.50%
100:1 1%
50:1 2%
30:1 3.33%
20:1 5%
10:1 10%
5:1 20%
2:1 50%

Dźwignia w praktyce

Maksymalna dźwignia finansowa na rynkach walutowych w Europie wynosi 30:1. Oznacza to, że za każde 1000 dolarów na koncie możesz handlować wartością do 30 000 dolarów. Wielu inwestorów uważa, że powodem dla którego animatorzy rynku oferują wysoką dźwignię finansową jest to, że dźwignia jest miarą ryzyka. Wiedzą oni, że jeśli rachunek jest właściwie zarządzany, ryzyko będzie również łatwe do zarządzania. W przeciwnym razie nie zaoferowaliby dźwigni. Ponieważ rynki spot cash forex są tak duże i płynne, możliwość wejścia i wyjścia z transakcji na pożądanym poziomie jest znacznie łatwiejsza niż na rynkach innych, mniej płynnych.

W handlu monitorujemy ruchy walutowe w pipsach, co stanowi najmniejszą zmianę ceny waluty i zależne jest od danej pary. Ruchy te są tak naprawdę tylko ułamkami kursu. Przykładowo, kiedy para walutowa typu GBP/USD zmienia wartość o 100 pipsów z 1,9500 na 1,9600 to jest to tylko jeden cent ruchu kursu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dlatego też transakcje walutowe muszą być przeprowadzane w dużych kwotach. Pozwala to na przełożenie tych najdrobniejszych wahań na większe zyski, gdy są powiększone za pomocą dźwigni finansowej. W przypadku kwot takich jak $100 000, niewielkie zmiany ceny waluty mogą skutkować znacznymi zyskami lub stratami.

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej

W tym miejscu pojawia się miecz obosieczny, ponieważ dźwignia finansowa ma potencjał do zwiększenia zysków oraz strat o dokładnie tę samą wartość. Im większa jest wysokość dźwigni na stosowanym kapitale, tym większe jest ryzyko, które na siebie przyjmiesz.

Zilustrujmy ten aspekt na przykładzie (patrz Tabela poniżej).

Zarówno inwestor A jak i inwestor B posiadają kapitał transakcyjny w wysokości 10 000 USD i handlują z brokerem, który wymaga depozytu zabezpieczającego w wysokości 1%. Po przeprowadzeniu analizy, obaj stwierdzają, że USD/JPY osiąga szczyt i powinien spaść. W związku z tym obie strony dokonują krótkiej sprzedaży USD/JPY na poziomie 120.

Inwestor A

Inwestor A decyduje się na zastosowanie 30-krotnej dźwigni finansowej. Trader dokonuje krótkiej sprzedaży 300.000 USD/JPY (30 x 10.000 USD) w oparciu o kapitał inwestycyjny w wysokości 10.000 USD. Ponieważ USD/JPY wynosi 120, jeden pips USD/JPY za jeden standardowy lot jest wart około 8,30 USD, więc jeden pips USD/JPY za 3 standardowe loty jest wart około 24,90 USD. Jeśli wartość USD/JPY wzrośnie do 121, inwestor A straci 100 pipsów, co odpowiada stracie 2 490 USD. Ta pojedyncza strata będzie stanowić 41,5% łącznego kapitału inwestycyjnego.

Inwestor B

Trader B jest bardziej ostrożny i decyduje się na zastosowanie pięciokrotnej rzeczywistej dźwigni finansowej na tej transakcji. Dokonuje krótkiej sprzedaży 50.000 USD/JPY (5 x 10.000 USD) w oparciu o kapitał własny w wysokości 10.000 USD. Wartość $50,000 USD/JPY równa się tylko połowie jednego standardowego lota. Jeśli wartość USD/JPY wzrośnie do 121, inwestor B straci 100 pipsów, co jest równoważne utracie 415 dolarów. Ta pojedyncza strata stanowi 4,15% jego całkowitego kapitału.

Rysunek pokazuje, jak konta brokerskie tych dwóch traderów wypadają po stracie 100 pipsów:

Inwestor A Inwestor B
Kapitał na rachunku 10 000 USD 10 000 USD
Użyta dźwignia finansowa 30 x 5 x
Wartość lewarowanej transakcji 300 000 USD 50 000 USD
Strata w przypadku 100 pipsów – 2 490 USD – 415 USD
% Straty Kapitału na rachunku 24.90% 4.15%
% Pozostałego kapitału na rachunku 75.10% 95.8%

Na Forex mało kto handluje bez dźwigni

Mało kto wpłaca pełną kwotę z tytułu kontraktu Forex. Jeśli prowadzisz handel na mini lotach, byłoby to powiedzmy 10.000 dolarów. Prawie każdy inwestor na handluje na depozycie zabezpieczającym i dźwigni. A taki trading odbywa się na pożyczonych pieniądzach.

W przypadku akcji, maksymalna dźwignia finansowa, jaką możesz mieć wynosi dwa razy (1:5), co oznacza, że możesz pożyczyć 80% wartości pozycji, którą chcesz zająć. Aby wykupić akcje, które kosztują 1 000 dolarów, należy odłożyć „początkowy depozyt zabezpieczający” w wysokości 1/5 czyli 200 dolarów.

Jednak na rynku Forex możesz mieć 30-krotną dźwignię finansową (1:30). Oznacza to, że przy kapitale początkowym w wysokości 500 USD, możesz handlować papierami wartościowymi, których aktualna cena rynkowa jest 30-krotnie wyższa, czyli wynosi 15 000 USD. To reguła w Europie, która została wprowadzona w 2020 roku dla najbardziej płynnych walut. Maksymalna dźwignia finansowa dla pozostałych walut wynosi 20 razy (1:20), takich jak na przykład USD/MXN (dolar amerykański vs. peso meksykańskie). Poza Europą, broker może zaoferować dźwignię 1:400, 1:500 i więcej. Na przykład dźwignia 1:500 oznacza, że przy kapitale początkowym w wysokości $500, można było kupić aż $250,000 walut.

Kapitał początkowy w wysokości $500 to Twój depozyt zabezpieczający, a reszta, czyli $24,500, jest lewarowana według proporcji 50 razy. Depozyt początkowy jest formą zabezpieczenia, które pożyczkodawca (broker) przyjmuje od Ciebie jako gest „dobrej wiary”.

Dźwignia finansowa powiększa zyski i straty. Ważne jest, aby zrozumieć, jak niebezpieczne mogą być szkody.

Załóżmy, że zaczynasz od 10.000 dolarów i tracisz 20% kapitału początkowego czyli 2000 dolarów na pierwszej transakcji. Teraz musisz uzyskać wzrost o 25%, aby wrócić do punktu wyjścia. I trzeba osiągnąć ten 25% zysk przy użyciu mniejszej kwoty kapitału początkowego bo masz tylko 8.000 dolarów. Korzystając z dźwigni 1:30 masz do dyspozycji 240.000 dolarów w kwocie nominalnej zamiast 300.000 dolarów, które kiedyś posiadałeś. Powiedzmy, że ponosisz kolejne 20% straty czyli 1600 dolarów. Musisz teraz zarobić 67%, żeby wrócić do punktu wyjścia. Możesz łatwo zauważyć, że jeśli Twoje pierwsze 4-5 transakcji są przegrane, jesteś bankrutem. Poniższa tabela pokazuje zysk potrzebny do odzyskania straty.

Strata początkowa Zysk wymagany do pokrycia straty
10% 11.1%
20% 25.0%
30% 42.9%
40% 66.7%
50% 100%
60% 150%
75% 300%

Musisz zadać sobie pytanie, czy prawdopodobne jest osiągnięcie 100% zysku po poniesieniu 50% straty. Nawet jeśli Twoje wyobrażenie o prawdopodobieństwie jest nieco słabe, musisz przyznać, że prawdopodobieństwo osiągnięcia pojedynczego 100% zysku jest bardzo niskie. Niemal zerowe, jeśli już mowa o faktach.

Dlatego początkujący traderzy prawie zawsze tracą pieniądze. Nowi inwestorzy tracą więcej pieniędzy na przegranych transakcjach niż na wygrywających i w końcu zysk potrzebny do odzyskania straty jest zbyt wysoki i nierealny. Ważną lekcją jest to, że potężna dźwignia finansowa dozwolona na rynku Forex jest niezwykle groźna przy nie umiejętnym jej wykorzystaniu.

Wskazówka: Nie musisz używać całej dostępnej dźwigni finansowej.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Czym jest dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający w handlu na rynku Forex?

Zrozumienie, co oznaczają pojęcia dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego jest niezbędne dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat inwestycji Forex, dla najbardziej doświadczonych i dla tych, którzy wybrali handel na innych rynkach finansowych.

Nowi użytkownicy często chcą rozpocząć handel bez uprzedniego uwzględnienia znaczenia i wpływu, jaki te dwa czynniki mogą mieć na ich rozwój i przyszły sukces na rynku.

Aby inwestować i handlować na rynkach walutowych, konieczne jest szczegółowe zbadanie, jak działa dźwignia i depozyt zabezpieczający. Dlatego też w tym artykule wyjaśnimy wszystko na temat tych pojęć, włącznie z ich sposobem działania, tak aby można było je jak najszybciej wprowadzić w życie.

Czym jest dźwignia finansowa?

Termin „dźwignia finansowa” odnosi się do zdolności do handlu przy użyciu dużej ilości pieniędzy bez użycia środków własnych (lub przy użyciu niewielkiej ich ilości). Innymi słowy, jest to pożyczka.

Dźwignia finansowa oferuje użytkownikom możliwość podejmowania ryzyka na rynku, zwiększając faktycznie dostępną na koncie kwotę w celu potencjalnego zwiększenia zysku. Jeśli na przykład trader chce skorzystać z dźwigni finansowej 1:100, oznacza to, że każdy dolar, który jest narażony na ryzyko, faktycznie odpowiada 100 USD na rynku. W ten sposób wszyscy ci, którzy chcą handlować lub inwestować, wykorzystują dźwignię finansową do maksymalizacji swoich zysków, ale również mogą zwiększyć straty w każdaych negocjacjach lub inwestycjach.

W transakcjach przeprowadzanych na rynku Forex oferowana jest największa dostępna na rynku dźwignia finansowa. Podobnie, różne opcje dźwigni finansowej są ustalane przez brokera i dlatego mogą się różnić: mogą to być wartości 1:1, 1:5, 1:10, a nawet wyższe. Brokerzy decydują o umożliwieniu inwestorom dostosowania (wyższego lub niższego) poziomu dźwigni finansowej, a także ustalają limity. Przykład: dźwignia finansowa, którą oferujemy w Libertex, ma maksymalną wartość 1:30. Niemniej jednak, klienci mają swobodę wyboru niższego poziomu dźwigni finansowej.

Przykład dźwigni finansowej

Wyobraź sobie, że masz na koncie 5000 USD na przeprowadzanie operacji, więc trading z dźwignią 10:1 dałby Ci możliwość otwarcia pozycji o wartości 50 000 USD. Dźwignie są określane jako proporcja, dlatego też dźwignia, którą osiągniesz, wynosić będzie 10:1. Jeśli otwarta pozycja osiągnie 5100 USD, zarabiasz 100% zysku, który wyniesie 100 USD. Dźwignia finansowa w tym przypadku pozwoli Ci zarobić 10 razy więcej niż przy użyciu posiadanego kapitału.

Załóżmy teraz, że dźwignia wynosi 1:1 i musisz osiągnąć poziom 500 000 USD. Dźwignia 1:1 oznacza, że inwestycja o wartości 500 000 USD może również wzrosnąć do 501 000 USD, ale jest różnica. Oznaczałoby to zaryzykowanie inwestycji o wysokości 500 000 dolarów, aby uzyskać zysk w wysokości 1000 dolarów, czyli zysk stanowiłby tylko 0,2%.

Powodem, dla którego dźwignia finansowa i handel na rynku Forex są tak popularne jest to, że nie musisz faktycznie mieć 500 000 dolarów, aby je zainwestować. Dźwignia 1:1 nie jest już atrakcyjna, gdy Forex oferuje dźwignię 10:1.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Stosowanie depozytu zabezpieczającego w handlu na rynku Forex jest bardzo popularne wśród wielu inwestorów, a jednocześnie jest źródłem sporego zamieszania. Depozyt zabezpieczający jest niczym innym jak wpłatą dokonaną przez kupca i spełniającą rolę gwarancji utrzymania pozycji otwartej. Często depozyt jest mylony z opłatą kupiecką, ale nie jest to zgodne z prawdą — depozyt zabezpieczający nie stanowi kosztu transakcji.

Gdy trader decyduje się na handel z depozytem zabezpieczającym, powinien pamiętać, że wysokość depozytu zabezpieczającego, który będzie mu potrzebny do utrzymania otwartej pozycji będzie zależna od wielkości pozycji lub liczby otwartych pozycji. Im większa liczba pozycji, tym większy wymagany depozyt.

Innymi słowy, depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy wpłaconych w dobrej wierze po to, aby otworzyć pozycję u brokera i ubezpieczyć ją na wypadek strat.

Broker używa wpłaconego depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania pozycji tradera. W zasadzie używa on kwoty wszystkich depozytów zabezpieczających użytkowników, aby otworzyć pozycje na rynkach walutowych.

Depozyt zabezpieczający jest zazwyczaj wyrażony jako procent całkowitej kwoty pozycji. Na przykład, większość brokerów Forex wymaga depozytu 0,25%, 1%, 2% lub nawet 5%.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wokół koncepcji depozytu zabezpieczającego narosło wiele nieporozumień. Stosowane są jednak różne pojęcia zawierające to określenie i trzeba rozumieć znaczenie ich wszystkich, więc wyjaśnimy je tutaj:

Wymagany depozyt zabezpieczający jest najczęściej używanym pojęciem, a oznacza ono kwotę pieniędzy, której wymaga broker w celu otwarcia pozycji. Wyraża się ją procentowo. Depozyt na koncie z kolei to nic innego, jak łączna kwota, którą na nim posiadasz.

Wykorzystany depozyt zabezpieczający to z kolei kwota pieniędzy, której broker użył w celu utrzymania otwartych pozycji. Mimo że te pieniądze są nadal Twoje, nie możesz ich użyć, dopóki nie zamkniesz swoich pozycji i broker nie zwróci ich lub dopóki nie nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Ta ostatnia pozycja to kwota pieniędzy, którą należy wpłacić brokerowi w celu utrzymania otwartych pozycji, w przypadku, gdy wymagany depozyt na koncie spadnie poniżej limitu wskutek poniesionych strat.

Wreszcie dostępny depozyt zabezpieczający to środki na koncie, których można użyć do otwarcia nowych pozycji na rynku.

Jakie zagrożenia wiążą się z dźwignią finansową i depozytem zabezpieczającym?

Dźwignia, mimo że jest korzystna dla wielu użytkowników, niesie także za sobą zagrożenie, ponieważ zwiększa zarówno potencjalne zyski jak i straty. W przypadku dźwigni finansowej użytkownik ma więcej pieniędzy do wykorzystania, a zatem może zrealizować więcej transakcji, więc jeśli operacja zakończy się sukcesem, można zanotować wyższe zyski. ale może również dojść do przeciwnej sytuacji.

Jeśli waluty zaangażowane w dźwignię finansową przesuwają się w kierunku przeciwnym do kierunku inwestycji użytkownika, strata pieniężna może być znaczna. Tutaj leży ryzyko dźwigni finansowej i powód, dla którego zaleca się inwestorom, aby nie ryzykowali kwot większych niż mogą sobie pozwolić ewentualnie stracić.

Jak mogę zminimalizować te zagrożenia?

Wcześniej stwierdziliśmy, że depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy wpłacona w celu otwarcia pozycji i natychmiast staje się zagrożona, w zależności od kierunku, w którym podąży rynek. Niemniej jednak, pewne metody pozwalają zmniejszyć to ryzyko.

Pierwszą metodą jest stop loss. Przy tej okazji trader wybiera kurs wskazujący limit straty określonej operacji. Jeśli operacja osiągnie ten kurs, zostanie automatycznie przerwana. W ten sposób kontrolujesz swoje inwestycje i nie tracisz więcej niż możesz sobie na to pozwolić.

Drugą metodą jest realizacja zysku, bardzo podobna do metody stop lossa. Różnica polega na tym, że ustalony poziom realizacji zysku może zostać zmodyfikowany (przy zachowaniu pozycji otwartej) i pozwala traderowi kontrolować negocjacje bez konieczności regularnego obserwowania możliwych wahań.

Prawdą jest, że każdy biznes niesie ze sobą ryzyko, ale są sposoby jego minimalizacji. Najbardziej wskazane jest zrozumienie wszystkich aspektów i powyższych pojęć dotyczących świata Forex. Z ich pomocą nauczysz się najlepszych metod i racjonalnie wykorzystasz dźwignię i depozyt zabezpieczający, unikając strat, a zatem potencjalnie zwiększając swoje zyski.

Jeśli zdecydujesz się spróbować operacji z dźwignią, w Libertex z przyjemnością zaproponujemy Ci najlepsze warunki. Nasza usługa CFD obejmuje szeroki wachlarz klas aktywów. Początkującym mamy przyjemność zaoferować konto demo, za pośrednictwem którego można ćwiczyć handel przy użyciu dźwigni finansowej, nie ryzykując utraty pieniędzy. Nie czekaj ani chwili dłużej!

Lekcja 7: Co to jest dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający?

Polecane

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część II

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część I

Zapraszamy na webinar z Maciejem Borucem. 14 maja, godz. 19:00

Psychologia inwestowania – najczęstsze błędy popełniane przez traderów

Zrozumienie na czym polega dźwignia finansowa i czym jest depozyt zabezpieczający to podstawy na rynku instrumentów lewarowanych. Wielu początkujących inwestorów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że inwestując w dany instrument używa dźwigni. Aby sprawnie inwestować na rynku Forex czy kontraktów terminowych, warunkiem koniecznym jest wiedza na temat jak działa dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający. Dzisiaj omówimy te dwa pojęcia oraz pokażemy czym się różnią.

Co to jest dźwignia finansowa?

Ogółem dźwignia powinna nam kojarzyć się z maszyną, której zadaniem jest uzyskanie działania większej siły przy użyciu zdecydowanie mniejszej siły. Ta sama zasada tyczy się dźwigni finansowej. To właśnie ona odpowiada za możliwość inwestycji dużą sumą pieniędzy za pomocą niewielkiej części własnych środków.

Dźwignia finansowa odpowiada za możliwość podejmowania większego ryzyka na rynku. Za jej pomocą uzyskujemy możliwość inwestycji większą sumą pieniędzy w celu uzyskania większego zysku.

Przykładowo, jeżeli nasz broker umożliwia handel z dźwignią 1:100 to aby otworzyć pozycję o wartości 100 000 PLN, musimy posiadać na rachunku 1000 PLN. Kontrolujemy sumę 100 000 PLN kwotą 1000 PLN.

Jeśli nasza suma inwestycji wzrośnie do 101 000 PLN (+1%), nasze początkowe saldo 1000 PLN zwiększy się o kolejne 1 000 PLN (+100%).

Jeśli natomiast nasza suma inwestycji spadnie do 99 000 (-1%), nasze saldo początkowe 1000 PLN zaksięgujemy po stronie strat, a nasze saldo rachunku wyniesie 0 (-100%).

Dlatego tak ważna jest równowaga pomiędzy możliwością uzyskania większego zysku a narażeniem się na duże ryzyko straty. Działa ona na zasadzie miedza obusiecznego. W rękach wprawnego wojownika stanowi śmiercionośne narzędzie jednak w rękach początkującego może doprowadzić do nieumyślnego odcięcia kończyny.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający idzie w parze z użyciem dźwigni finansowej. Jest to nic innego jak kwota, którą przeznaczamy na depozyt potrzebny do otworzenia danej pozycji. Depozyt zabezpieczający (margin) zwykle wyrażany jest jako procent pełnej kwoty pozycji. Często można się spotkać w określeniami brokerów, którzy mówią o wymaganym depozycie na poziomie 2%, 1% czy 0,5%. Jeśli broker wymaga depozytu na poziomie 2%, oznacza to dźwignię 1:50. Poniżej znajdziesz odpowiedniki dźwigni w stosunku do wymaganego depozytu przez brokera.

W przypadku naszego wcześniejszego przypadku, kwota 1000 PLN, która potrzebna była do otworzenia pozycji o wartości 100 000 PLN to właśnie depozyt zabezpieczający.

Jest to kwota, która potrzebna jest do otworzenia pozycji oraz do utrzymania jej w przypadku pojawienia się straty na rachunku. W momencie zawarcia transakcji, kwota ta jest blokowana na rachunku do momentu zamknięcia pozycji.

Wartość depozytu zabezpieczającego ściśle zależy od poziomu wykorzystanej dźwigni finansowej.

Wzór na wyliczenie depozytu zabezpieczającego

[cena rynkowa instrumentu] x [ilość jednostek w locie] / dźwignia finansowa = depozyt zabezpieczający

Poniżej dam przykład wyliczenia depozytu zabezpieczającego dla pary EURUSD

Dźwignia 1:100, 1 lot EURUSD, kurs pary 1.1400

1.1400 x 100 000 / 100 = 1140 USD

Dźwignia 1:100, kupno 1 lot EURUSD, kurs pary 1.1400

Nie musisz znać wszystkich wzorów na wyliczanie depozytów zabezpieczających. Na naszej stronie znajdziesz kalkulator do szybkiego wyliczenia depozytów Kalkulator depozytu zabezpieczającego

Wartość depozytu zabezpieczającego jest przeliczany w momencie otwarcie pozycji po aktualnym kursie w którym utrzymujemy rachunek. Na podstawie depozytu zabezpieczającego brokerzy wyliczają poziom zabezpieczenia na rachunku oraz poziom stop out.

Załóż konto w Trade.com

Ponad 2100 instrumentów finansowych, szybka realizacja zleceń i polska obsługa klienta powoduje, że Trade.com jest znanym i renomowanym brokerem na rynku. Broker ten udostępnia platformę WebTrader, która została opracowana przez ekspertów w dziedzinie platform transakcyjnych.

Co to jest poziom zabezpieczenia?

Poziom zabezpieczenia czyli margin level to stosunek wszystkich środków utrzymywanych na rachunku u brokera do wartości depozytu zabezpieczającego. Jest to równanie, które informuje nas jaka część wszystkich naszych funduszy może zostać użyta do otworzenia nowych pozycji.

Im większy poziom zabezpieczenia tym większa ilość wolnych środków.

I mniejszy poziom zabezpieczenia tym mniejsza ilość środków do otwarcia kolejnych pozycji.

Wzór na poziom zabezpieczenia:

Saldo rejestru operacyjnego / depozyt zabezpieczający * 100% = poziom zabezpieczenia

Przykładowo, jeżeli na rachunku utrzymujemy środki w wysokości 1000 USD i zdecydowaliśmy się na otworzenie pozycji o wartości 100 000 USD przy użyciu dźwigni finansowej 1:100 (depozyt zabezpieczający 1000 USD), to nasz poziom zabezpieczenia wyniesie 100%.

1000 USD / 1000 USD *100% = 100%

Jeżeli zdecydowalibyśmy o otworzeniu tej samej pozycji, tyle że na naszym rachunku widniałaby kwota 30 000 USD, to nasz poziom zabezpieczenia wyniesie:

30 000 USD / 1000 USD *100% = 3 000 %

Należy sobie zdawać sprawę, że może dojść do spadku bądź wzrostu poziomu zabezpieczenia ze względu na powiązanie poziomu zabezpieczenia z saldem rejestru operacyjnego (SRO bądź Equity). SRO jest sumą depozytów oraz wyniku z niezamkniętych transakcji, która jest na bieżąco wyliczana przez brokera. Krótko mówiąc, pozycja ta zmienia się w trakcie zmian cen na rynku.

Następstwem tej zależności jest fakt, że nasz depozyt zabezpieczający może spaść poniżej 100%. Przykład:

Zdecydowaliśmy się na otworzenie transakcji na wzrost o wartości 100 000 USD, przy użyciu dźwigni finansowej 1:100 (depozyt zabezpieczający 1000 USD) przy saldzie rejestru operacyjnego na poziomie 1000 USD. Nasz poziom zabezpieczenia w momencie otworzenia transakcji wynosi 100%. Instrument w kilka godzin zmienia swoją wartość, a suma transakcji wyceniana jest teraz na 99 700 USD. Nowe saldo rejestru operacyjnego wynosi 1000 USD – 300 USD (jest to kwota o którą zmieniła się wartość inwestycji) = 700 USD.

Nowy poziom zabezpieczenia: 700 USD / 1000 USD *100% = 70%

Rozsądnie jest utrzymywać saldo rachunku znacznie powyżej granicy 100% ponieważ spadek poniżej tej wartości uniemożliwi nam otwarcie jakiejkolwiek nowej pozycji co w efekcie odbiera nam szansę na efektywne zarządzanie naszym rachunkiem.

Co to jest margin call?

Jak już pokazaliśmy w poprzednim przykładzie, może dojść do sytuacji w której nasz poziom zabezpieczenia spada poniżej 100%. Tj. mamy na rachunku mniej środków, aniżeli potrzebowaliśmy do otworzenia danej transakcji.

W języku brokerów, występuje wtedy sytuacja margin call czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że platforma informuje nas o konieczności zrobienia dodatkowego depozytu bądź pracownik brokera dzwoni do nas opisując daną sytuację.

W momencie spadku poziomu zabezpieczenia poniżej 100%, broker w pewnym momencie ma prawo do zamknięcia naszych stratnych pozycji. W jaki sposób jest to przeprowadzane, opisane jest w umowie pomiędzy klientem a brokerem. Można się spotkać z kilkoma metodologiami (chodzi o kolejność zamykania zleceń). Najczęściej spotykanym scenariuszem jest zamykanie kolejno pozycji przynoszących największą stratę na rachunku. Istnieją jednak brokerzy, którzy zamykają największe pozycje (bez kierowania się wynikiem na transakcji).

Co to jest stop out?

W przypadku brokerów objętych dyrektywą MIFID, wartością krytyczną jest poziom zabezpieczenia o wartości 50%. Jest to wartość, przy której brokerzy automatycznie zamykają nasze pozycje.

Dzieje się to automatycznie, bez naszej ingerencji. Pamiętajmy, że zamknięta pozycja przez mechanizm stop out jest nieodwracalna! Jeśli spóźniliśmy się z uzupełnieniem depozytu, nie ma możliwości przywrócenia jej z powrotem na rachunek.

Niestety, od wartości 100% do 50% poziomu zabezpieczenia jest niedaleka droga. Jest to najczęstszy powód utraty kapitału przez nowych inwestorów.

Dźwignia finansowa, która jest nierozłącznym mechanizmem rynków Forex, potęguje chęć zysku co w połączeniu z początkowym inwestorem na rynku często prowadzi do margin callów oraz stop outów.

Niestety bardzo często można się spotkać z hazardowym podejściem do rynków lewarowanych (transakcje typu all in). Kluczem do czerpania zysków w długim terminie jest korzystne podejście do dźwigni finansowej. Warto poświęcić uwagę na nasze zarządzanie ryzykiem na rachunku. Najczęściej początkujący inwestorzy zaczynają od strategii wejść i wyjść z rynku, zapominając w ogóle o istnieniu zagadnienia risk management. Pamiętajmy, że pojęcie zarządzania ryzykiem jest fundamentem w świecie inwestycji.

Podsumowując, pojęcie dźwigni finansowej jest dla nas korzyścią. Handel przy użyciu depozytu zabezpieczającego jest dla nas bardziej opłacalny niż tradycyjne inwestycje ze względu na możliwość użycia większej sumy pieniędzy.

Zapraszamy na webinar z Maciejem Borucem. 14 maja, godz. 19:00

Psychologia inwestowania – najczęstsze błędy popełniane przez traderów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ Anuluj odpowiedź

Najnowsze wpisy

Kursy amerykańskich indeksów spadają bo Warren Buffet pozbył się akcji linii lotniczych

Donald Trump zrzuca winę wybuchu epidemii koronawirusa na Chiny. Maj próbuje udowodnić słuszność powiedzenia „Sell in May and go away”?

Geopolityka ciąży rynkom. Kampania prezydencka w USA podkręca emocje. Kurs dolara konsoliduje w okolicy 4,17 PLN

Złoto kończy tydzień na krawędzi ważnego układu geometrii korekt

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

Ceny ropy rosną z powodu pierwszych oznak wzrostu popytu na paliwo

Sell in May? Wzrostowy target na DAX osiągnięty. Co dalej?

Największy spadek amerykańskiego PKB od 2008 r. A będzie o wiele gorzej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Co to jest?

Podobne artykuły

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Co to jest?

Wskaźnik alfa w funduszach inwestycyjnych

Wartość przedsiębiorstwa

Twierdzenie Coase’a (Teoremat)

Na skróty

Redakcja

Śledź nas

Newsletter

Klikając przycisk ZAPISZ SIĘ zgadzasz się na otrzymywanie Newslettera na podany adres email oraz akceptujesz treść Regulaminu Portalu, Regulaminu Usługi „Newsletter” oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych Usługi „Newsletter”.

PoznajRynek.pl to portal finansowy z zakresu inwestycji, na którym każdy inwestor rynku Forex i CFD odnajdzie ciekawe treści. W naszym serwisie znajdziesz wszystko co dotyczy szeroko rozumianych finansów – świeże wiadomości, opisy strategii, posty edukacyjne, analizy rynku Forex, akcji i towarów. Niezależnie od tego, jakie doświadczenie posiadasz, czy Forex stał się już dla Ciebie zyskownym zajęciem czy dopiero zaczynasz i szukasz odpowiedzi na pytania jak zacząć i którego brokera wybrać, PoznajRynek.pl pomoże Ci w podjęciu trafnej decyzji. Nasza redakcja składa się z osób, które spędziły na rynkach finansowych wiele lat. Przekłada się to na ogromną wiedzę i doświadczenie, którym dzielimy się z Tobą na naszym serwisie. Doskonale rozumiemy, że zebranie wszystkich istotnych informacji zabiera nam cenny czas i w efekcie podejmujemy gorsze decyzje. Dlatego z myślą o Tobie i tysiącach innych osób, PoznajRynek.pl daje możliwość łatwego śledzenia i zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach.

Portal internetowy PoznajRynek ani w całości ani w części ani w całości ani w części nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Portal Internetowy Poznajrynek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Treści publikowane w Portal internetowym PoznajRynek.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

Portal internetowy PoznajRynek informuje, że inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, klient powinien kierować się własnym osądem.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: