Handel CDF i FOREX podstawowe roznice

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Forex a CFD – co łączy kontrakty na różnice kursowe z Forex

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) i Forex mają istotne podobieństwa i różnice, o których inwestorzy powinni wiedzieć. Oba te rozwiązania mogą być bardzo pomocne w celach spekulacyjnych, a dowiedziawszy się o nich więcej, traderzy mogą wybrać, który z nich najlepiej odpowiada ich potrzebom. W niektórych przypadkach inwestorzy decydują się na wykorzystanie obu, zależnie od sytuacji.

Podstawowe informacje o CFD i Forex

Kontrakty CFD są kontraktami pomiędzy inwestorami i brokerami, w których zgadzają się wymieniać różnice pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży aktywów bazowych. Chociaż kontakty te mogą być wykorzystywane do spekulacji na rynkach walutowych, mogą być również stosowane do zawierania transakcji na aktywach takich jak metale szlachetne czy ropa naftowa, a także indeksy, akcje, kryptowaluty.

Handlując kontraktami CFD inwestorzy mają dużą elastyczność w wyborze zarówno walut którymi handlują, jak i wartości dźwigni, którą chcą wykorzystać. Zysk lub strata, którą osiągają dzięki tym mechanizmom obliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy ceną początkową i końcową oraz poprzez pomnożenie tej liczby przez ilość jednostek CFD.

Forex, który obejmuje handel różnymi walutami między sobą jest nieco prostszy. Jest to również jeden z najbardziej dostępnych dla inwestorów giełd, a jej dzienny wolumen obrotu wynosi ponad 5 bilionów USD (3,8 biliona GBP).

Podobieństwa CFD i Forex

Handel CFD i Forex ma wiele cech wspólnych.

Po pierwsze – oba rodzaje obrotu wiążą się z podobnym procesem realizacji transakcji. Inwestorzy mogą łatwo wejść lub wyjść z rynku zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych.

Po drugie – zarówno transakcje CFD jak i operacje Forex są realizowane na tej samej platformie przy użyciu podobnie wyglądających wykresów i metod wyceny. W obu przypadkach transakcje są realizowane na rynku pozagiełdowym (OTC), który jest prowadzony całkowicie elektronicznie w ramach sieci banków bez fizycznej lokalizacji lub centralnej wymiany.

Po trzecie – podobieństwem pomiędzy CFD i Forex jest to, że ich koszty transakcyjne są przynajmniej częściowo oparte na spreadzie, który jest różnicą pomiędzy punktami wejścia i wyjścia. W przeciwieństwie do innych rodzajów instrumentów (domy maklerskie), które pobierają prowizje i inne opłaty.

Głównym podobieństwem między handlem kontraktami CFD i Forex jest to, że inwestor nie posiada prawa własności aktywów bazowych. Kiedy na przykład nabywa się EUR/AUD, nie kupuje się euro i sprzedaje australijskie dolary, lecz inwestor zwyczajnie spekuluje na kursach walutowych. Podobnie, kiedy inwestor kupuje kontrakt CFD na FTSE 100 nie jest on właścicielem akcji w indeksie FTSE, ale jedynie spekuluje ceną bazową. Pod wieloma względami forex jest po prostu innym rodzajem CFD.

Jeśli chodzi o dostęp do dźwigni finansowej to CFD i forex oferują możliwość skorzystania z depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający jaki inwestorzy mogą wykorzystać w handlu kontraktami CFD jest na ogół określany jako stały procent. Na przykład, jeśli kontrakt ma depozyt zabezpieczający w wysokości 10% oznacza to, że inwestor może wpłacić 10% całkowitej wartości pozycji kontraktu i pożyczyć pozostałą część.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Depozyt zabezpieczający stosowany w handlu na rynku Forex jest zazwyczaj podobny i stosowany jako współczynnik, np. 1:5 lub 1:10. Dla przykładu, jeśli inwestor ma dźwignię 1:5, może zawrzeć transakcje o wartości £5 za każde £1 na jego rachunku.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Różnice pomiędzy kontraktami CFD i Forex

Istnieje kilka znaczących różnic pomiędzy CFD i forex. Jak już wspomniano wcześniej kontrakty CFD oferują nieco większą elastyczność oferując szeroki zakres kontraktów z różnymi walutami.

Główną różnicą pomiędzy CFD a Forex jest to, że handel kontraktami CFD obejmuje różne rodzaje kontraktów obejmujących różne grupy rynków, takie jak indeksy, energia i metale, podczas gdy Forex oferuje czysty handel walutami.

Inną istotną różnicą pomiędzy nimi są kluczowe uwarunkowania cenowe. Cena CFD dla przykładu, zależy w dużej mierze od podaży i popytu na aktywa bazowe będące przedmiotem handlu. Z drugiej strony wartość walut opiera się w znacznie większym stopniu na czynnikach fundamentalnych. Mogą one obejmować m.in. siłę kluczowych wskaźników ekonomicznych i wszelkich uwarunkowań politycznych.

Ponadto rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu oferując inwestorom na całym świecie dostęp do handlu w dowolnej chwili. Czasy handlu kontraktami CFD różnią się w zależności od rynku bazowego towaru lub instrumentu. Więcej informacji na temat czasu handlu można znaleźć w przewodniku tutaj.

Ostateczna różnica pomiędzy handlem kontraktami CFD a handlem na rynku Forex odnosi się do ogólnych czynników, które mają tendencję do wpływania na różne rynki. Handel kontraktami CFD zależy głównie od specyficznych uwarunkowań takich jak podaż i popyt na dany towar lub zmiany trendów związanych z sektorami biznesowymi. Z drugiej strony handel na Forex jest napędzany głównie przez wydarzenia globalne jak duże zmiany w obszarze zatrudnienia lub światowe zmiany polityki.

Forex czy CFD – który wybrać?

Dwa z najbardziej popularnych rozwiązań dla nowych inwestorów rozważających zaangażowanie się na rynkach finansowych to teraz Forex i kontrakty na różnice kursowe, czyli w skrócie CFD. Oba są potencjalnie bardzo dochodowe, ale i niosą ze sobą znaczne ryzyko. Niektórzy traderzy faworyzują jednego lub drugiego z wielu powodów. Dla celów porównawczych warto przyjrzeć się cechom każdego z tych modeli inwestowania, aby sprawdzić w jakim stopniu jeden z nich jest lepszy od drugiego.

Porównanie #1: Dźwignia finansowa

Jeśli chodzi o sedno sprawy to dźwignia finansowa jest tym, o co w tym wszystkim chodzi. Aby zapewnić sobie wysokie zwroty, o których wiemy, że są możliwe- potrzebujemy dźwigni finansowej. Zarówno na rynku Forex, jak i na kontraktach CFD. Pod wieloma względami dźwignia finansowa jest potrzebna, żeby utrzymać się na płynnym, wysoko zbywalnym rynku. Jednak jeśli chodzi o stopień wykorzystania dźwigni finansowej, to rynek Forex jest po prostu o wiele bardziej rozwinięty. Na rynku CFD, współczynnik 20:1 byłby uważany za wysoce lewarowany – czyli mówimy tu o możliwym rozmiarze transakcji 2000 USD za każde 100 USD zainwestowanego kapitału. Na rynku walutowym wartość ta wynosi zwykle 500:1 – czyli 50 000 USD za każde 100 USD zainwestowanego kapitału. Oznacza to, że w handlu na rynku Forex znacznie mniejsze ruchy przyniosą większy zysk, a w rezultacie pozycje CFD muszą pracować ciężej, by zapewnić ten sam stopień korzyści. Oczywiście działa to w obie strony.

Porównanie #2: Zmienność

Rynki walutowe są notorycznie ospałe z punktu widzenia zmienności. Nie poruszają się z taką samą energią jak niektóre rynki na których odbywa się obrót kontraktami CFD. Dlatego też dźwignia finansowa jest tak ważną częścią gry na Forex. Bez niej, wahania samych kursów walut byłyby niewystarczające, by zaspokoić potrzeby inwestorów, którzy mogliby później przenieść swoje pieniądze na rynek alternatywny. Mogliby oni osiągnąć bardziej wartościowe zyski. Kontrakty CFD są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynkach o znacznie większej zmienności, w tym na wielu rynkach akcji. Dlatego też, przy naturalnej zmienności kursu kontrakty CFD mogą mieć przewagę.

Porównanie #3: Ryzyko

Podczas gdy niektórzy traderzy wplątują się w myślenie o zyskach, rozsądny trader myśli o ryzyku. Jakie jest ryzyko utraty kapitału? Zarówno kontrakty CFD jak i Forex stwarzają wysoki poziom ryzyka w porównaniu do standardowych typów inwestycji, a powody tego unikalnego dla każdego stylu handlu dają praktycznie taki sam wynik. Kiedy handlujesz na rynku Forex inwestowanie z dźwignią finansową w stosunku 500:1 zawsze będzie wiązało się ze znacznym ryzykiem. Jeśli rynki obrócą się przeciwko Tobie, to będzie to sytuacja, która szybko ukąsi. W przypadku kontraktów CFD wskaźnik dźwigni może wynosić tylko 30:1, ale rynki same w sobie mają znacznie bardziej realną szansę na silniejsze wahania w odwrotnym kierunku. Zatem oba rynki dają duże ryzyko związane z inwestowaniem.

Podsumowanie

Podczas gdy CFD i forex mają wiele cech wspólnych, to mają one również swoje zasadnicze różnice. Wiedząc co odróżnia te dwa pojęcia, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje i wybierać w jaki sposób najlepiej włączyć CFD i Forex do swojej strategii inwestycyjnej.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Czym jest handel kontraktami CFD?

Kontrakty CFD – dowiedz się więcej o handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) i jak w nie inwestować.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Czym są kontrakty CFD oraz jakie są ich cechy?
 • Czym jest lewar oraz jak z niego korzystać?
 • Dlaczego kontrakty CFD są tak popularne?

Skrót CFD oznacza kontrakt na różnicę kursową, z ang. “Contract for difference”. Kontrakt CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Stąd termin “kontrakt różnic kursowych”.

Istnieje kilka kluczowych cech kontraktów na różnice kursową, które czynią je unikalnymi i ekscytującymi instrumentami finansowymi.

 • CFD to instrumenty pochodne
 • Kontrakty CFD są lewarowane
 • Umożliwiają osiągnięcie zysku zarówno na wzrostach jak i spadkach cen
 • Oferujemy ponad 4000 instrumentów z całego świata, takich jak indeksy, akcje, waluty, kryptowaluty, towary i fundusze ETF.

CFD to instrumenty pochodne

Oznacza to, że nie stajesz się tak naprawde posiadaczem instrumentu bazowego – po prostu spekulujesz, czy jego cena wzrośnie lub spadnie.

Powiedzmy, że chcesz kupić 10,000 akcji banku Barclays i ich cena wynosi 2,80 funta. Oznacza to, że normalna inwestycja kosztowałaby Cię £28,000 – nie włączając prowizji lub innych opłat dla Twojego brokera, za które mógłbyś zostać obarczony podczas zawierania transakcji. W zamian stajesz się fizycznym posiadaczem akcji i jesteś częściowym właścicielem spółki. Posiadasz prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawa do zdarzeń korporacyjnych takich jak prawo poboru.

Kiedy kupujesz kontrakty CFD na te akcje, nie stajesz się ich właścicielem. Po prostu spekulujesz odnośnie przyszłego kursu i potencjalnie osiągasz zyski z samego ruchu ceny. Co więcej możesz zarządzać swoimi pozycjami online, co czyni handel CFD tańszym i szybszym sposobem niż tradycyjny handel akcjami spółki. Pamiętaj jednak, że jeśli rynek nie pójdzie w oczekiwanym kierunku poniesiesz stratę.

Kontrakty CFD są lewarowane

Kontrakty CFD są instrumentem lewarowanym. Oznacza to, że można uzyskać znacznie większą ekspozycję na rynku w stosunku do depozytu na rachunku.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Dzięki wykorzystaniu dźwigni, inwestor może otworzyć znacznie większą pozycję na rynku przy stosunkowo niewielkim wkładzie początkowym. Oznacza to, że korzyści lub straty są znacznie wyższe niż w innych rodzajach inwestowania.

Handlując CFD, można zawierać transakcje, posiadając jedynie mały procent jej wartości nominalnej. W XTB, dźwignia którą oferujemy na akcje Barclays wynosi 5:1 (lub 20%), dlatego zamiast £28,000, potrzeba tylko £5,600 depozytu zabezpieczającego do zawarcia tej transakcji.

Jeżeli cena akcji Barclays wzrośnie o 10% do 3,08 funta, wartość nominalna pozycji wyniesie £ 30,800. W stosunku do początkowego wkładu – £5,600 ta transakcja zarobiłaby również £2,800, co daje zysk z inwestycji równy 50%. To dużo więcej, porównując fizyczny zakup tych akcji.

Ważną rzeczą, o której należy pamiętać odnośnie dźwigni finansowej jest fakt, że z jednej strony może ona zwiększać zyski, a z drugiej może również zwiększać stratę – z tego względu kluczową umiejętnością jest zarządzanie ryzykiem.

Na jakich rynkach możesz handlować za pośrednictwem kontraktów CFD?

Oferujemy kontrakty CFD dla ponad 3000 różnych instrumentów. Wszystkie z nich są dostępne z dźwignią finansową. Dostępne rodzaje rynków to:

Możliwość zysku zarówno na wzrostach jak i spadkach cen

Jeżeli uważasz, że cena instrumentu wzrośnie, ‘kupujesz’ – innymi słowy,­ zajmujesz pozycję długą i osiągasz zyski za każdym razem, kiedy cena rośnie.

Jeżeli uważasz, że cena instrumentu spadnie, ‘sprzedajesz’, czyli zajmujesz pozycję krótką, dzięki czemu będziesz osiągał zyski za każdym razem, kiedy cena spadnie.

Oczywiście, jeśli rynek ruszy się w niepożądanym przez ciebie kierunku, poniesiesz straty.

Weźmy za przykład akcje firmy Apple. Jeżeli myślisz, że ich cena spadnie, po prostu otwierasz pozycję krótką – sprzedajesz (sell) kontrakt CFD na Apple i zyskujesz wraz ze spadkiem ceny akcji Apple. Jednakże, jeżeli ceny akcji Apple wzrosną, poniesiesz stratę. Wysokość zysku lub straty zależy od wolumenu transakcyjnego i wielkości ruchu, który faktycznie wystąpi na rynku.

Możliwość zajęcia pozycji długiej lub krótkiej oraz fakt, że kontrakty CFD są instrumentem lewarowanym, czyni je jednym z najbardziej elastycznych i popularnych sposobów na inwestycje na rynku finansowym.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Centrum edukacji

KURSY WIDEO

Poczatkujacy

Twoje pierwsze kroki w obrocie CFD.

Zaawansowani

Przenies transakcje na wyzszy poziom dzieki sprawdzonym i przetestowanym technikom.

Zawodowcy

Dopracuj najnowsze techniki i strategie stosowane przez zawodowych brokerów.

eBooki dotyczace obrotu

Forex Poradnik Inwestowania

Stwórz wlasna strategie obrotu waluta, która pomoze Ci osiagnac wyznaczone cele.

Obrót CFD w kilku prostych slowach

Poznaj i dopracuj podstawy kontraktów na róznice kursowe

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Nasi ekspreci rynkowi zebrali wszystkie często adawane pytania, aby pomóc ci zrozumieć w pełni handel CDF.

SŁOWNICZEK

Zapoznaj się z wszystkimi najważniejszymi pojęciami i definicjami używanymi przez zawodowych brokerów.

 • Obserwuj nas:

Inwestowanie w finansowe produkty pochodne na platformie Opteck może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ może ono skutkować utratą całego zainwestowanego kapitału. Nie należy inwestować kwoty wyższej od kwoty na której utratę można sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o handlowaniu musisz mieć pewność, że rozumiesz związane z tym ryzyko, uwzględniając swoje cele inwestycyjne oraz poziom wiedzy i doświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią naszego Oświadczenia dotyczącego ryzyka

Opteck © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opteck jest nazwą handlową firmy CST Financial Services Ltd.

Data Godziny obrotu (GMT)
Poniedziałek, 26 grudnia (godziny skrócone) Otwarcie o 23:00 (25 stycznia) – Zamknięcie o 06:30
Otwarcie o 18:00
Wtorek, 27 grudnia Normalne godziny
Poniedziałek, 2 stycznia (późniejsze otwarcie) Otwarcie o 7:00
Wtorek, 3 stycznia Normalne godziny

Uwaga: W tych dniach niektóre instrumenty bazowe będą niedostępne do obrotu. Opteck życzy wesołych Świąt

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: