Dotacje unijne dla nowych firm

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Dofinansowanie dla firm 2020 – 39 możliwości z różnych instytucji

Dofinansowanie dla firm z 39 różnych instytucji. Sprawdź możliwości na dofinansowanie działalności gospodarczej w 2020 roku.

Dofinansowanie dla firm jest do zdobycia od państwowych urzędników lub prywatnych inwestorów. W artykule znajdziesz oba źródła, w sumie 39 różnych programów. Każdy, kto szuka środków na inwestycje, dofinansowania na rozwój firmy, znajdzie tutaj inspirację i konkretne wskazówki.

Pisałem już na blogu o sposobach zdobycia pieniędzy na otwarcie działalności gospodarczej. Większość z tych możliwości opisałem bardzo dokładnie, o każdym stworzyłem osobny i wyczerpujący artykuł. W międzyczasie pojawiło się wiele pytań odnośnie zdobycia pieniędzy na rozkręcenie firmy.

W artykule poznasz 39 programów finansowania firm, m.in.:

 • doposażenie stanowiska pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej,
 • bony na innowacje dla MŚP,
 • granty na podbój rynków zagranicznych,
 • gwarancja de minimis,
 • lokalne Grupy Działania,
 • fundusze Venture Capital,
 • poręczenia JEREMIE,
 • kredyty i pożyczki bankowe.

Dofinansowanie z państwa czy od prywatnego inwestora?

Dofinansowanie dla firm można podzielić na dwa źródła: państwowe i prywatne. Pieniądze na dofinansowanie z państwa (w tym z Unii) biorą się z nałożenia podatków na ludzi mieszkających w Europie. Następnie setki tysięcy urzędników i pośredników pobiera prowizję od zrabowanych pieniędzy a resztę rozdysponowują na wybrane cele.

Prywatne dofinansowanie jest zupełną odwrotnością państwowego. Polega na dobrowolnym zainwestowaniu własnego kapitału przez inwestorów, którzy widzą w danym projekcie potencjał rozwojowy. Liczba ofert państwowych dofinansowań jest odwrotnie proporcjonalna do ich skuteczności, co wcale nie musi Ciebie – jako beneficjenta, martwić. O zaletach i wadach każdego z tych źródeł przeczytasz w artykule.

Dofinansowanie dla firm z Urzędu Pracy

Dla osób, które zamierzają dopiero otworzyć firmę, przeznaczona jest dotacja z Urzędu Pracy. Dla przedsiębiorstw już istniejących urzędy mają w swojej ofercie dwa programy. Gdyby nie one, to w dobie Internetu i prywatnych pośrednictw pracy, mało kto szukałby pracownika przez urząd.

1. Doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy

W trakcie rozwijania firmy może się okazać, że warto byłoby rozszerzyć działalność i zaoferować nowe produkty. Przykładowo, prowadząc restaurację z domowymi obiadami chciałbyś zacząć serwować pizzę. W tym celu potrzebujesz nie tylko nowego pracownika, ale także pieca, blatu i innych sprzętów.

Z pomocą przychodzi Urząd Pracy, który da Ci pieniądze na doposażenie stanowiska pracy (zakup urządzeń itp.) dla nowego pracownika. Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 2 lata. Maksymalna kwota o jaką możesz się starać na wyposażenie 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 25.324,14 zł [stan na listopad 2020] .

Aby otrzymać refundację, złóż odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Właściwy to ten, w jakim mieście masz siedzibę lub w jakim będzie pracował bezrobotny. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy musisz złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Harmonogram wygląda następująco:

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • składasz wniosek w UP,
 • podpisujesz umowę z urzędem,
 • dokonujesz zakupów,
 • zatrudniasz bezrobotnego skierowanego z urzędu.

2. Staż z Urzędu Pracy

W tym przypadku nie dostaniesz z Urzędu pieniędzy lecz jedynie pracownika. To, jakie zadanie mu zlecisz zależy od Ciebie. Za jego pracę dla Twojej firmy nie zapłacisz ani grosza, zapłaci mu Urząd. Staż z Urzędy Pracy odbywa się z reguły od 3 do 9 miesięcy, w zależności jak wpiszesz we wnioski i na ile zgodzi się urzędnik. Aby starać się o następnego stażystę, musisz zwiększyć zatrudnienie w firmie o jednego pracownika. Zatrudnioną osobą nie musi być ów stażysta.

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców jest przyznawane na podstawie konkursów. Konkurs odbywa się co roku w okresie wakacji. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, pod co można podciągnąć wiele inwestycji. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie dla firm z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ powołany przez państwo w celu gromadzenia i redystrybucji pieniędzy, które wpłacane są pod przymusem przez pracodawców niezatrudniających inwalidów. PFRON wydaje pieniądze na aktywizację zawodową oraz „rehabilitację społeczną” osób niepełnosprawnych.

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość ofert pracy na stanowisko ochroniarza czy sprzątaczki wymaga stopnia niepełnosprawności, to poniższa lista zaspokoi Twoją ciekawość :)

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.

1. Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Tak jak w przypadku Urzędów Pracy, tak i z PFRON-u możesz starać się refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. O pieniądze może ubiegać się pracodawca, który:

 • prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
 • znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej,
 • nie zmniejszył stanu w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych.

Dofinansowanie dla firm z PFRON na rzecz pokrycia kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy może wynosić maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to dokładnie 73.619,25 zł [stan na styczeń 2020]. Niepełnosprawny bezrobotny musi być zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej

PFRON sponsoruje nie tylko wyposażenie stanowiska pracy, ale również samo wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością. Dofinansowanie dla firm jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy. Miesięcznie możesz otrzymywać:

 • 1800 zł – na wypłatę dla pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1125 zł – na wypłatę dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 450 zł – na wypłatę dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy. Wniosek o dofinansowanie wypłaty dla pracownika niepełnosprawnego możesz złożyć po wypłacie wynagrodzenia dla tego pracownika (czyli z chwilą, gdy pracownik otrzymał pieniądze).

Dofinansowanie z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejny pośrednik, który udziela wsparcia z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. W latach 2020 – 2020 PARP jest odpowiedzialny za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych, które posiadają swoje poddziałania.

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program przewidziany do realizacji w latach 2020. W tym programie pieniądze są przyznawane na przedsięwzięcia zwiększające innowacyjność gospodarki i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki. Oto poddziałania, na które jest przyznawane dofinansowanie dla firm:

1a. Granty na dizajn

Pieniądze dla firm dizajnerskich, które pomogą producentom mebli stworzyć własny wzór mebla. Każda firma, która dostanie dofinansowanie wybierze 10 przedsiębiorstw z branży meblarskiej i zapewni im wsparcie dizajnerów. Maksymalna wartość grantu dla jednej firmy wyniesie 2.500.000 zł. Łącznie budżet oszacowano na 10 mln zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia co najmniej 4 firmom.

1b. Proinnowacyjne usługi dla MŚP

Możesz otrzymać wsparcie we wdrażaniu nowego produktu lub ulepszanego istniejącego. Pieniądze można także przeznaczyć na usprawnienie procesu produkcji. Dofinansowanie dla firm z tego poddziałania może wynieść do 700.000 zł na inwestycje i 350.000 zł na usługi.

1c. Bony na innowacje dla MŚP

Pieniądze na stworzenie przez naukowców szczegółów innowacyjnego projektu. W skrócie – Ty masz pomysł, naukowcy mają go dopracować. Dostaniesz pieniądze na opłacenie naukowców, do 340.000 zł dofinansowania.

1d. Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych

Możesz tutaj dostać nawet 6.000.000 zł na zdobycie nowych rynków zbytu, czyli w praktyce na udział w konferencjach, targach i misjach zagranicznych. Program jest adresowany wyłącznie do tzw. „koordynatorów klastrów”. Jeden klaster musi się składać z minimum 10 firm.

1e. Ochrona własności przemysłowej

Dotacja na opłacenie rzecznika patentowego i urzędników. Jeśli chcesz opatentować innowacyjny produkt, który wprowadzasz na rynek, możesz liczyć na dofinansowanie do 500.000 zł.

1f. 4 stock

Dofinansowanie dla firm, które chcą wejść na giełdę ale nie mają pieniędzy na dokumentację. Do 800.000 zł (dofinansowanie do 50%) na pomoc przy wejściu na GPW, New Connect, rynek obligacji Catalyst i zagraniczne rynki regulowane.

1g. Go to brand

W skrócie są to pieniądze na reklamę firmy. Nawet 850.000 zł na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Z tych pieniędzy sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi jak wypromować firmę za granicą.

1h. Badania na rynek

Dofinansowaniem zostały objęte projekty, które polegają na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wartość dofinansowania to maksymalnie 20.000.000 zł.

1i. Scale UP

Program akceleracyjny skierowany do firm z różnych branż. Polega on na doradztwie przy tworzeniu produktów oraz współpracy w tym zakresie z dużymi korporacjami oraz spółkami skarbu państwa.

1j. Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Od 200.000 zł do 2.000.000 zł dla firm, które nie są notowane na giełdzie. Fundusz Pożyczkowy wymaga zaangażowania kapitału prywatnego przez Anioła Biznesu lub Fundusz venture capital. Inwestor musi dokapitalizować pożyczkobiorcę co najmniej taką sama kwotą jak wnioskowana pożyczka.

Punkty konsultacyjne w Twojej okolicy oraz aktualne terminy składania wniosków znajdziesz tutaj: www.poir.parp.gov.pl

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach tego programu PARP organizuje konkursy dla firm, które będą szkoliły przedsiębiorców. Zakres szkoleń określają poddziałania. Jeśli prowadzisz firmę szkoleniową, to możesz starać się o pieniądze na zorganizowanie szkolenia w temacie:

 • zamówienia publiczne dla MŚP – pula dofinansowań w 2020r. to 22 mln zł,
 • zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw – pula w 2020r. to 50 mln zł,
 • partnerstwo publiczno-prywatne dla MSP – w 2020r. było to 10 mln zł.

Aktualny harmonogram z naborem wniosków i warunkami konkursów znajdziesz na stronie www.power.parp.gov.pl

3. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Dofinansowanie dla firm mających swoją siedzibę na wschodzie kraju (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Program posiada kilka tzw. poddziałań, czyli zdefiniowanych celów na które organizowane są konkursy. Na co można (można było) dostać pieniądze:

3a. Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP – dofinansowanie na przygotowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką możesz się starać wynosi 550.000 zł, przy poziomie dofinansowania wynoszących 80% kosztów kwalifikowanych.

3b. Poddziałanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP – tutaj możesz otrzymać pieniądze na stworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R (prace badawczo-rozwojowe). Maksymalna kwota dofinansowania to 7.000.000 złotych, z kolei minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Poziom dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

3c. Poddziałanie 1.3.2

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – pieniądze na stworzenie sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu). Z działania mogą skorzystać konsorcja MŚP składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie musi wynieść minimum 10 mln PLN. Dofinansowanie w granicach 35 – 70% wartości projektu.

3d. Działanie 1.4

Wzór na konkurencję – w skrócie można napisać, że jest to dofinansowanie na rebranding. Najpierw będzie tzw. „audyt wzorniczy”, który zdiagnozuje sytuację w twojej firmie i pozwoli opracować nową strategię wzorniczą. Na tym etapie możesz starać się o 100.000 złotych przy poziomie dofinansowania do 85%. W drugim etapie możesz zrealizować strategię wzorniczą, na co możesz otrzymać nawet 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70%.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest publikowany na każdy kolejny rok na stronie www.popw.parp.gov.pl.

Pomoc DE MINIMIS

Pomoc de minimis jest wparciem Skarbu Państwa, udzielana w postaci zabezpieczenia kredytów dla przedsiębiorców. Dzięki gwarancji de minimis możesz szybciej i taniej otrzymać kredyt lub linię kredytową w bankach komercyjnych. Dofinansowanie dla firm w ramach pomocy de minimis to forma zabezpieczenia kredytu. Dzięki temu bank udzielający kredytu ma pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie spłacone.

Warunki udzielenia pomocy de minimis:

 • jest na maksymalnie 27 miesięcy,
 • do 60% udzielonego kredytu obrotowego i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych,
 • nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (np. prowizji czy opłaty za konto firmowe),
 • musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę .

Jeśli prowadzisz już firmę, to możesz wziąć kredyt ze wsparciem z NEST Banku do 550 tys. zł. Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij wniosek i czekaj na kontakt od konsultanta. Decyzję dostaniesz w 5 minut!

Pomoc de minimis ma swoje ramy. W ciągu trzech lat nie możesz przekroczyć bariery 200.000 euro pomocy od państwa. Jeśli korzystałeś w trakcie tych trzech lat z dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako ten rodzaj wsparcia, powinieneś sprawdzić, czy nie przekroczyłeś wspomnianego pułapu.

Kredyt, pożyczka lub poręczenie JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, mający za zadanie ułatwić bankom dofinansowanie dla firm. Przeznaczony jest dla osób fizycznych lub działających firm, które mają trudność ze znalezieniem poręczyciela.

JEREMIE poprzez partnerskie banki, oferuje niskooprocentowane pożyczki i kredyty, a także wspomniane poręczenia. Program działa od 2007 roku i obejmuje swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający poniżej 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € lub bilans roczny do 43 mln €,
 • nieposiadający historii kredytowej,
 • posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą w jednym ze wskazanych województw,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Więcej informacji należy szukać na stronie www.jeremie.com.pl, wchodząc w odpowiednie województwo.

Dofinansowanie LGD – Lokalne Grupy Działania

Lokalne grupy działania to stowarzyszenia lub fundacje działające na terenach wiejskich. Po pozytywnej weryfikacji przez państwo, mogą ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeden z programów UE). W skład takiej grupy działania mają wchodzić przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wysokość dotacji z programu PROW wynosi do 300.000 zł a poziom dofinansowania 70%.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dla Ciebie. Dofinansowanie dla firm jest możliwe do uzyskania w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Przed przystąpieniem pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz wpisać się w lokalną strategię, ustaloną przez LGD.

O lokalne grupy działania pytaj w swoim urzędzie gminy lub wyszukaj w wyszukiwarce na stronie www.ksow.pl/leader/baza-lgd

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

W ramach programu „Samorządowa Polska” niektóre miasta w Polsce zdecydowały się na uruchomienie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. W ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, przedsiębiorcy mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki.

Dofinansowanie dla firm z tego tytułu możesz przeznaczyć np. na inwestycje. Oprócz tego pieniądze mogą pójść na zakup maszyn i urządzeń, materiałów i surowców do produkcji i usług, tworzenie nowych miejsc pracy czy wdrażanie nowych technologii. Pożyczki są udzielane przez gminy lub firmy założone przez urzędników kilku miast, jak np. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca.

Przykładowa oferta Lokalnego Funduszu Pożyczkowego na Śląsku:

maksymalna kwota pożyczki 120.000,00 zł
oprocentowanie w skali roku 4,43%
jednorazowa prowizja 2-3%
cel obrotowy lub inwestycyjny
okres spłaty do 5 lat
karencja do 6 miesięcy
minimalny wkład własny 20%

Lokalne fundusze pożyczkowe utworzyło wiele samorządów, m.in., Przemyśl, Włocławek, Dębica, Nisko, Bystrzyca Kłodzka, Rydułtowy. Niestety, nie ma w sieci listy wszystkich gmin, więc pozostaje „wygooglować” sobie taką informację lub popytać w swoim urzędzie gminy.

Program COSME

Unia Europejska przekazała także pieniądze bankom i instytucjom finansowym. Dzięki programowi COSME, przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki, kredyty i leasing na preferencyjnych warunkach. Tego typu oferta jest dostępna w 10 bankach. Wystarczy popytać o kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME lub EaSI (w przypadku Nest Banku).

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla osób rozpoczynających działalność,samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, oraz dużych firm.

Dofinansowanie dla firm z programu COSME może być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy. Korzyści, jakie daje program COSME to:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia,
 • brak lub niższy wymagany wkład własny,
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
 • obniżenie marży,
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kredytów i leasingu z COSME, zapytaj w jednym z banków: Alior Bank, Idea Bank, Bank BGŻ, Pekao SA, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, mBank, PKO BP, Bank BPS, Nest Bank.

Dofinansowanie dla firm z UE w ramach RPO

Dotacje z Unii Europejskiej dzielą się w uproszczeniu na krajowe i regionalne. RPO to Regionalne Programy Operacyjne utworzone przez centralnych planistów. Regionalny Program Operacyjny działa w każdym z 16 województw. Dofinansowania dla firm obejmują kilka działań, które możesz wziąć pod uwagę przy staraniu się o granty.

Niektóre z tych działań powielają się z tymi opisanymi w punkcie „Dofinansowanie z PARP”. Różnica polega na tym, że tamte są ogólnopolskie a te regionalne. Starać się możesz zarówno o jedne jak i drugie. Na co możesz uzyskać dofinansowanie:

1. Dofinansowanie na programy badawcze

W ramach programu regionalnego w Twoim województwie możesz uzyskać dofinansowanie dla firmy na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji.

2. Środki na informatyzację

E daje duże pieniądze na działalność związaną z szeroko pojętą informatyzacją. Dofinansowanie możesz uzyskać na portal e-usługowy, rozwinięcie handlu elektronicznego czy opracowanie rozwiązań B2B (business-to-business). Środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów dotyczących zarządzania firmą, czy budowania relacji z klientami.

3. Pieniądze na rozwiązania ekologiczne

Ekologia to druga po informatyzacji najbardziej dotacjogenna płaszczyzna. Fundusze możesz przeznaczyć na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii, czy przebudowę linii produkcyjnej. Montaż paneli słonecznych, modernizacja ogrzewania i wentylacji także wpisują się w to działanie. Jeśli planujesz większy biznes, możesz starać się o dofinansowanie utworzenia elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych, jak i wykorzystujących biomasę.

4. Granty na podbój rynków zagranicznych

Planując wyjść z ofertą poza Polskę i podbić rynki zagraniczne potrzebne są środki pieniężne. Na taki właśnie cel możesz starać się o pieniądze z tego programu. Począwszy od dostosowania produktu po reklamę firmy po udział w targach międzynarodowych. Regionalne Programy Operacyjne organizują konkursy w tym zakresie. Jest to jeden z tych programów, które osobiście Ci polecam.

Często polskie firmy mogą się rozwinąć dopiero po zaoferowaniu produktu konsumentom w innych krajach. Aby dowiedzieć się więcej o dofinansowaniu dla firm w zakresie zdobywania rynków zagranicznych, obejrzyj poniższe video.

5. Dofinansowanie na rozwój działalności

Starając się o środki z UE musisz wiedzieć, że podstawą ich przyznania będzie innowacyjność działania. Jeśli chcesz rozwinąć działalność swojej firmy i pozyskać środki na zakup dodatkowych sprzętów, infrastruktury, to konieczne jest dobre uzasadnienie. Dobre uzasadnienie oznacza takie opisanie inwestycji, aby była (lub sprawiała wrażenie) jak najbardziej innowacyjnej. Nie chodzi o odkrywanie Ameryki. Wystarczy zaoferować produkt, który podniesie poziom życia ludności i będzie wyróżniający się w Twojej firmie, jak i wśród konkurencji.

6. Bony edukacyjnej na szkolenie pracowników

Dofinansowanie dla firm nie musi przybierać jedynie formy pieniężnej. UE wprowadziła tzw. bony edukacyjne, za które można zakupić swoim pracownikom szkolenie. Polega to na wskazaniu pola, w którym Twoi pracownicy powinni zostać przeszkoleni, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Baza firm szkoleniowych i proponowane przez nie kursy znajdziesz na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Aktualne konkursy dla firm na wszystkie wyżej wymienione działania znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich, w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz w Urzędzie Marszałkowskim.

Fundusze Venture Capital i Private Equity

1. Venture Capital

Venture Capital (VC) to wolne środki pieniężne prywatnych inwestorów, które zostały przekazane na dofinansowanie dla firm. Granty są rozdzielane przez fundusze. Możliwości finansowe funduszy typu Venture Capital są większe niż pojedynczych Aniołów Biznesu. Fundusze z założenia nie zmierzają do wykupu przedsiębiorstwa, lecz obejmują zazwyczaj do 50% udziałów.

Fundusz Venture Capital jest więc niczym innym, jak inwestowaniem w innowacyjne firmy znajdujące się w początkowej fazie wzrostu w zamian za udziały. Czas inwestycji szacuje się zwykle na 3-7 lat a pod uwagę brane są przedsiębiorstwa, które rokują dużą stopę zwrotu. Zaletą Venture Vapital oprócz wiadomego wsparcia finansowego jest również wsparcie mentorów.

Inwestorzy, którzy wejdą w Twój biznes mają ogromne doświadczenie w budowaniu firm. Będąc w zarządzie na pewno podzielą się swoimi uwagami i wesprą w podejmowaniu decyzji i wydawaniu pieniędzy.

Zdarza się, że Fundusze otrzymują również pieniądze od państwa. To powoduje, że mogą inwestować w projekty ryzykowne. Aniołowie biznesu wkładając swój kapitał starają się dobierać firmy ostrożniej. Dofinansowanie dla firm z VC jest lepsze od pieniędzy unijnych z trzech powodów:

 1. Pieniądze nie są pożyczane, lecz jest to autentyczny wkład inwestorów, są to więc pieniądze własne firmy.
 2. Nie musisz ich oddawać ani płacić odsetek.
 3. Gdy biznes nie wyjdzie, to nikt nie pociągnie Cię do odpowiedzialności finansowej.

Niewątpliwą wadą jest utrata wszechwładzy w firmie. Od momentu wejścia do przedsiębiorstwa innego udziałowca musisz się liczyć z jego zdaniem.

Aby pozyskać środki z Venture Capital konieczne jest napisanie biznesplanu, a niekiedy zlecenie badania „due dilligance”, które jest bardzo kosztowne. Ta druga opcja jest jednak wymaga wyłącznie przy dużych firmach.

Starając się o pieniądze z VC warto pokazać, że posiadamy już klientów na nasze produkty, a zwiększenie kapitału znacznie poprawi wyniki finansowe. Fundusze VC możesz znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych: www.psik.org.pl/pl/czlonkostwo/fundusze

2. Private Equity

Private Equity stwarza większe możliwości finansowe niż fundusze Venture Capital. Są nakierowane na firmy, które osiągnęły już spory pułap. W grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Jeśli planujesz sprzedaż swojego przedsiębiorstwa lub większości akcji to jest to dobry trop.

Aniołowie biznesu

Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w biznesie i posiadają wolny kapitał, są skłonni wesprzeć finansowo perspektywiczną firmę. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej. Odbywa się to na zasadzie przejęcia części udziałów w Twojej firmie, zazwyczaj do 50%. Znajdując takiego anioła zdobywasz nie tylko środki na rozwój biznesu, ale również wsparcie doradcze od osoby, która osiągnęła sukces. Zasady wsparcia są podobne do tych opisanych w puncie o funduszach Venture Capital.

Listę 16 najbardziej znanych polskich aniołów biznesu przygotował portal MamStartup: link. Partnerów biznesowych możesz też poszukać na facebookowej grupie „Rozmowy o startupach”, gdzie można spotkać wielu znanych inwestorów.

Crowdfunding

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, popularne wśród osób które mają pomysł i zbierają pieniądze na realizację. Mając firmę i tworząc nowy produkt możesz ubiegać się o wsparcie poprzez portale, takie jak PolakPotrafi, wspieram.to czy zagraniczne Kickstarter. Najważniejsze, to ustalić realny kosztorys i dobrze opisać przedsięwzięcie.

Dzięki crowdfundingowi, oprócz pieniędzy możesz zdobyć klientów i darmową reklamę. Dofinansowanie dla firm poprzez portale crowdfundingowe jest w Polsce coraz bardziej popularne.

Emisja akcji

Aby zdobyć kapitał na nowe inwestycje, możesz wyemitować akcje. Dofinansowanie dla firmy poprzez emisję akcji jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów zdobycia kapitału. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa na poziomie posiadanego procentu akcji.

Tym więc różni się emisja akcji od emisji obligacji, że emisariusz nie musi zwracać pieniędzy zainwestowanych w spółkę przez kupującego, ale jednocześnie dopuszcza tego inwestora do współdecydowania o przyszłości firmy.

Podmiotami, które mogą emitować akcje są spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Wyemitowane akcje mogą być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Koszty emisji akcji są związane z wydatkami na:

 • zmianę umowy spółki (koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe),
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procedurze emisji akcji oraz ich kompleksowym badaniem,
 • usługi doradcze, prawne i biegłych rewidentów,
 • na rzecz banków pośredniczących bądź gwarantujących publiczną emisję akcji oraz biur maklerskich,
 • sporządzenie prospektu emisyjnego,
 • koszty kampanii reklamowych i promocyjno-informacyjnych,
 • związane z formalnym wejściem na giełdę.

Jest to więc proces kosztowny, dlatego dostępny dla największych firm. W ramach wsparcia z PAPR istnieje program o nazwie 4stock, który pomaga w zdobyciu pieniędzy na opłacenie części kosztów.

Emisja obligacji

Emisja obligacji (papierów wartościowych) to alternatywa dla kredytów bankowych. Obligacja jest papierem wartościowym, który poświadcza, że nabywca udzielił ci pożyczki na określonych warunkach, a ty zobowiązujesz się je spełnić. Chodzi tu o wypłacanie odsetek w wysokości, które ustaliłeś, oraz zwrot kapitału w czasie, który również Ty ustaliłeś. Obligacje tym się różnią od akcji, że posiadacz nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa.

Obligacje mogą wyemitować spółki prawa handlowego (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna), które prowadzą działalność gospodarczą. Emisja obligacji na rynku Catalyst w Polsce pociąga za sobą pewne koszty. Jeden z programów UE – 4stock, opisany w punkcie „Dofinansowanie z PARP” pomaga przedsiębiorcom wejść na rynek Catalyst.

Pożyczki dla firm

Będąc przy dofinansowaniach dla firm nie sposób nie wspomnieć o pozabankowych pożyczkach na rozwój firmy. Jest to produkt finansowy skierowany do przedsiębiorców, którzy ze względu na historie kredytową, zadłużenie lub po prostu restrykcyjną politykę banków nie mogą dostać kredytu bankowego. Takie pożyczki dla firm oscylują w granicach od 1.000 do 100.000 zł.

Jak przy każdym tego typu produkcie, trzeba brać pod uwagę koszty oraz wysokie kary w razie braku spłaty w terminie. Parabanki, które oferują pożyczki dla firm:

 • Bancovo – sprawdzą dla Ciebie w 15 minut oferty wszystkich banków i parabanków,
 • Aasa – do 10000 zł

Dofinansowanie dla firm to temat rzeka, a sposobów na otrzymanie pieniędzy jest mnóstwo. Ważne, abyś jako mieszkaniec Europy miał świadomość, że pieniądze z UE nie biorą się „z nieba” ani „z bankomatu”. Wzięły się z kieszeni ludzi, którzy nie do końca wyrazili na to zgodę. Być może Twoje sumienie w tej chwili pyta: brać czy nie brać? W tej kwestii powtarzam za Stefanem Oleszczukiem: „dopóki trwa socjalizm, trzeba z niego skorzystać”.

Warto pamiętać, że redystrybucja buduje społeczeństwo roszczeniowe i niesamodzielne. Jeśli Twoja firma jest na początkowym etapie zastanów się, czy naprawdę warto oddawać samodzielność lub popadać w długi? Wielu przedsiębiorców osiągnęło sukces bez państwowych dotacji, skupiając się na pracy i wypracowywaniu zysku.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

BierzDotacje.pl

Jak w 2020 pozyskać dotacje dla firm i na start?

Co Cię najbardziej Cię interesuje?

Obowiązują nowe maksymalne kwoty niektórych dotacji

Jak co kwartał Główny —— Urząd Statystyczny ogłosił wysokość wskaźnika, który jest szczególnie istotny w przypadku niektórych dotacji na założenie firmy i jednej formy pomocy dla już istniejących firm. Tym wskaźnikiem jest oczywiście wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. czytaj dalej Obowiązują nowe maksymalne kwoty niektórych dotacji

Pieniądze bez weryfikacji w BIK, ZUS i US

Dotacje dla pomorskich firm (znane terminy ogłoszenia naborów 2020)

Zarząd Województwa Pomorskiego opublikował właśnie nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2020. czytaj dalej Dotacje dla pomorskich firm (znane terminy ogłoszenia naborów 2020)

Gdzie po dotacje na założenie firmy? (maj/sierpień 2020)

Coraz więcej osób zainteresowanych jest obecnie pozyskaniem wszelkich funduszy, które mogłyby pomóc w starcie własnej działalności gospodarczej. Jak to wygląda obecnie? Czy ruszyły już w końcu fundusze na lata 2020? O tym w przeczytasz w poniższym artykule.

Szansa na sławę i pieniądze dla firm (konkurs)

Oprócz typowych dotacji, firmy często mogą brać udział w konkursach organizowanych przez różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje lub podmioty komercyjne. Co prawda przeważnie nagrody jakie można uzyskać nie są tak duże, jak dofinansowanie z funduszy europejskich jakie można uzyskać w naborach przeznaczonych dla istniejących już firm, jednak nie można zapominać o innych wartościach jakie można uzyskać uczestnicząc, a przede wszystkim wygrywając tego typu konkurs, takich jak dodatkowa promocja oraz możliwość uzyskania cennych kontaktów, które w sposób pośredni mogą w przyszłości przełożyć się na pieniądze. czytaj dalej Szansa na sławę i pieniądze dla firm (konkurs)

Wsparcie w ramach dużego bonu, czyli 50 tys. zł dla firm na innowacje

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła kolejny nabór w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, gdzie mikroprzedziebiorcy oraz małe przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 50 tys. zł na zakup usługi mającej na celu opracowaniu/znaczącym ulepszeniu nowego wyrobu lub technologii produkcji, albo opracowaniu nowego projektu wzorniczego. czytaj dalej Wsparcie w ramach dużego bonu, czyli 50 tys. zł dla firm na innowacje

Pieniądze na założenie firmy w 2020 roku. (stan na marzec 2020)

Z jakich dotacji oraz innych funduszy na założenie własnej działalności można obecnie skorzystać?

Co prawda właściwe konkursy z okresu programowania 2020 jeszcze nie wystartowały, ale nie znaczy to jednak, że osoba, która obecnie chce otworzyć działalność gospodarczą, nie ma w tej chwili szans na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Wręcz przeciwnie… Co prawda w niektórych przypadkach może być chwilowo nieco trudniej, ale nadal co chwila pojawiają nowe szanse, na które warto zwrócić uwagę. Przyjrzyjmy się im dokładniej. czytaj dalej Pieniądze na założenie firmy w 2020 roku. (stan na marzec 2020)

Prawie 79 tys. zł na założenie własnej firmy.

Jednym z ciekawych rozwiązań z jakich może skorzystać osoba, która pragnie założyć własny biznes jest rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
czytaj dalej Prawie 79 tys. zł na założenie własnej firmy.

Dotacje na założenie działalności w Warszawie. (jest już termin naboru)

Warszawa jest miejscem gdzie relatywnie najwięcej osób zainteresowanych jest założeniem własnej działalności gospodarczej, stąd też wynika dość spora trudność w zdobyciu dotacji na ten cel w tym mieście (w największym…

Wsparcie tylko dla kobiet (które chcą założyć działalność lub już ją prowadzą)

AKTUALIZACJA: Nabór wystartował dnia 13 kwietnia 2020 r. i będzie trwał 31 grudnia 2020 r. do godziny 16:30.

Już w I kwartale 2020 roku powinien zostać uruchomiony nabór w ramach bardzo ciekawego rozwiązania, które skierowane jest jednak wyłącznie do… kobiet. czytaj dalej Wsparcie tylko dla kobiet (które chcą założyć działalność lub już ją prowadzą)

Pieniądze dla firm, które chcą wejść na rynek w USA (przedłużony nabór)

Do 15 grudnia 2020 roku został przedłużony nabór do projektu Polski Most Krzemowy, w którym przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie ze środków unijnych na rozwój działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki. czytaj dalej Pieniądze dla firm, które chcą wejść na rynek w USA (przedłużony nabór)

8 sposobów na najkorzystniejsze dofinansowanie dla firm

W początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem ze zgromadzeniem potrzebnego kapitału. W tej sytuacji może się okazać, że oszczędności czy pożyczka od rodziny nie wystarczą. Trzeba wówczas szukać innych źródeł dofinansowania dla firm. Jakich? przedstawiamy 8 sposobów na dofinansowanie dla firm.

Dotacje z Unii 2020

W latach 2020 przedsiębiorcy i samorządy, to najwięksi beneficjenci funduszy unijnych. Na rozwój przedsiębiorstw w tych 7 latach przeznaczono 20 mld euro.

Pięć głównych funduszy unijnych wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
 • Europejski Fundusz Społeczny – głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności – jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:

 • JASPERS i JASMINE – finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
 • JEREMIE2 – ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania,
 • JESSICA2 – wspomaga rozwój obszarów miejskich.

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

Kredyt a pożyczka – poznaj różnice

Zwolnienie z podatku – nowe zasady wsparcia dla przedsiębiorców

Wkład włożony w firmę – jak go odzyskać?

Zrównoważony rozwój – wyżej są oceniane te wnioski o dofinansowanie, w których rozwój gospodarczy regionu nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

Równość szans – przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.

Społeczeństwo informacyjne – realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Poza wyżej wymieniunymi funduszami Unia przeznacza w latach 2020–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 • Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro),
 • Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro),
 • Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro),
 • Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy

Niewielką część opłacanych składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, który stanowi jedno ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi zarządzają poszczególne urzędy pracy. Dotacje z FP są przeznaczane dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Jednakże aby móc ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioskodawca musi spełnić szereg warunków – m.in. takich jak:

12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

 • nie prowadził działalności gospodarczej ani nie miał wpisu do CEIDG;
 • był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny, nie odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych ani z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy;
 • do tej pory nie otrzymał z FP lub z innych środków publicznych dotacji na założenie firmy;

w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

nie ma nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego;

nie ma długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie je spłaca);

nie złożył wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Bezrobotny, który wyrazi chęć ubiegania się o uzyskanie dotacji na otwarcie firmy, musi złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek (zawierający biznesplan przyszłej działalności), pamiętając o zachowaniu odgórnych terminów.

Pożyczki i kredyty bankowe dla małych firm

Jeszcze kilka lat temu sytuacja nowych firm szukających źródeł finansowania w bankach nie wyglądała zbyt obiecująco. Instytucje finansowe wymagały od przedsiębiorców wykazania dowodów i poręczenia lub zabezpieczenia majątkiem, co w sytuacji początkującego podmiotu było najczęściej niemożliwe.

Obecnie wśród dostępnych na rynku ofert można wyróżnić dwa rodzaje pożyczek: kredyt zabezpieczony hipoteką oraz niezabezpieczony. W przypadku pierwszego z nich zaletami są bez wątpienia większa kwota dofinansowania oraz niższe koszty. Jednak pożyczkobiorca musi posiadać własną nieruchomość, co w przypadku nowych firm może być problematyczne.

W przypadku kredytu niezabezpieczonego podstawowym ograniczeniem jest kwota kredytu, która jest znacznie niższa niż przy kredycie hipotecznym. Poza tym krótki okres spłaty może sprawić małym firmom problem przy regulowaniu sporych rat kredytu.

Lokalny fundusz pożyczkowy – dofinansowanie z samorządu

Lokalny fundusz pożyczkowy jest instytucją samorządową, która została powołana na terenie każdej gminy uczestniczącej w Projekcie “Samorządowa Polska”. Jej głównym celem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy. Dodatkowo jednym z założeń lokalnego funduszu pożyczkowego jest stałe wsparcie poprzez budowę instytucjonalnego zaplecza wspierającego nowo powstałe przedsiębiorstwa.

  Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Proste generowanie i wysyłka JPK i deklaracji

Załóż bezpłatne konto

Fundusze venture capital i private equity

Fundusze venture capital i private equity zajmują się inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym. Środki te mogą być wykorzystywane na rozwój nowych technologii czy zwiększenie kapitału obrotowego. Inwestycje te dokonywane są we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa – służą głównie do uruchomienia danej spółki.

Oba pojęcia (fundusze venture capital i private equity) często używane są zamiennie, chociaż występują między nimi pewne różnice. Pierwsze z nich związane jest z inwestycjami w mniejsze i bardziej ryzykowne projekty. Natomiast private equity są co do zasady zainteresowane dłuższymi inwestycjami, trwającymi nawet do kilkunastu lat.

Dofinansowanie dla firm z Nieba – Aniołowie Biznesu

Zamożna osoba przeznaczająca własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju nazywana jest Aniołem Biznesu. Dzięki wkładowi własnemu nabywa mniejszościowy pakiet udziałów w firmie.

Co ważne, rosnąca grupa inwestorów skupia się obecnie w tzw. sieciach biznesu, które umożliwiają im zachowanie anonimowości. W związku z tym, że aniołowie inwestują swój prywatny kapitał, decyzja o przystąpieniu do danego przedsięwzięcia podejmowana jest całkowicie samodzielnie, na podstawie subiektywnych przesłanek.

Aniołami Biznesu z reguły są osoby znajdujące się na tzw. biznesowej emeryturze, które interesują się wspieraniem świeżych, innowacyjnych projektów z pobudek innych niż finansowe – takimi jak uczestnictwo w procesie rozwoju gospodarki czy chęć nawiązania kontaktów biznesowych.

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości jest instytucją, której celem jest wspieranie rozwoju biznesu. Zorganizowany został wokół trzech głównych celów, jakimi są wsparcie:

 • początkujących przedsiębiorców,
 • młodzieży i studentów,
 • podmiotów społecznych.

Inkubatory przedsiębiorczości początkowo służyły eliminowaniu nierówności ekonomicznych w poszczególnych regionach. Z czasem zakres ich działalności poszerzał się o nowe założenia. Pojawiły się inkubatory technologiczne, zajmujące się tworzeniem nowych miejsc pracy i zwiększaniem konkurencyjności.

Obligacje – stabilne pieniądze dla firmy

Obligacje są pewnego rodzaju pożyczkami (lub kredytami), przy których emitent jest pożyczkobiorcą, a obligatariusz pożyczkodawcą. Tym, co odróżnia obligacje od reszty źródeł finansowania, jest w szczególności jego forma papieru wartościowego, gdzie warunki ustalane są przez emitenta. Dlatego też, dzięki ustalaniu własnych zasad spłaty zobowiązania przez przedsiębiorcę (pożyczkobiorcę), jest to korzystniejsza forma finansowania niż np. kredyt. Jest to rozwiązanie, z którego mogą korzystać duże firmy uzyskujące stabilne przychody, a także charakteryzujące się dobrą kondycją finansową.

Reasumując, problem finansowania działalności firmy stanowi jedną z podstawowych bolączek każdego przedsiębiorcy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa czy formy organizacyjnej występują różne szanse na pozyskanie niezbędnych środków.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: