Dlaczego kursy walut sie zmieniaja (rosna lub spadaja)

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dlaczego kursy walut się zmieniają (rosną lub spadają)?

W dzisiejszych czasach niektóre kursy walut skaczą do rekordowo wysokich wartości, podczas gdy inne spadają do poziomów najniższych w historii. Kursy walut stale się zmieniają, ale co dokładnie powoduje wzrost i spadek wartości waluty? Mówiąc wprost, waluty zmieniają się w zależności od podaży i popytu.

Większość walut na świecie jest kupowana i sprzedawana w oparciu o elastyczne kursy wymiany, co oznacza, że ich ceny zmieniają się w zależności od podaży i popytu na rynku walutowym. Wysoki popyt na walutę lub brak jej podaży spowoduje wzrost cen. Podaż i popyt na walutę są powiązane z szeregiem wzajemnie powiązanych czynników. W tym z polityką pieniężną kraju, stopą inflacji oraz warunkami polityczno-gospodarczymi.

Polityka monetarna

Jednym ze sposobów, w jaki kraj może stymulować swoją gospodarkę jest polityka monetarna. Wiele banków centralnych próbuje kontrolować popyt na walutę poprzez zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza i/lub referencyjnych stóp procentowych.

Przy niskim poziomie stóp procentowych, ludzie i firmy są bardziej skłonni i gotowi do zaciągania kredytów.

Podaż pieniądza to ilość waluty w obiegu. W miarę jak podaż pieniądza w danym kraju wzrasta, a waluta staje się bardziej dostępna, cena pożyczki waluty spada. Oprocentowanie jest ceną, po której można pożyczyć pieniądze. Przy niskim oprocentowaniu ludzie i przedsiębiorstwa są bardziej skłonni i zdolni do pożyczania pieniędzy. W miarę jak stale wydają taki pożyczony pieniądz, gospodarka rośnie. Jeśli jednak w gospodarce jest zbyt wiele pieniędzy, a podaż towarów i usług nie wzrasta proporcjonalnie do tego, ceny mogą zacząć rosnąć.

Stopa inflacji

Kolejną zmienną, która silnie wpływa na wartość waluty jest stopa inflacji. Stopa inflacji jest wskaźnikiem według którego wzrasta ogólna cena towarów i usług. Podczas gdy niska inflacja wskazuje na zdrową gospodarkę, zbyt duży wzrost może spowodować niestabilność ekonomiczną, co może ostatecznie doprowadzić do deprecjacji waluty.

Stopa inflacji i stopy procentowe mają duży wpływ na stan gospodarki danego kraju. Jeśli stopa inflacji będzie zbyt wysoka, bank centralny może przeciwdziałać problemowi podnosząc stopę procentową. Zachęca to ludzi do zaprzestania wydatków i oszczędzania pieniędzy. Pobudza również inwestycje zagraniczne i zwiększa ilość kapitału wchodzącego na rynek, co prowadzi do zwiększonego popytu na walutę. Dlatego też wzrost stóp procentowych danego kraju prowadzi do umocnienia jego waluty. Podobnie spadek stopy procentowej powoduje osłabienie waluty.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Uwarunkowania polityczne i gospodarcze

Sytuacja gospodarcza i polityczna kraju może również powodować wahania wartości waluty. Podczas gdy inwestorzy cieszą się wysokimi stopami procentowymi, to jednak cenią również przewidywalność inwestycji. Dlatego też waluty z krajów stabilnych politycznie i zdrowych gospodarczo na ogół mają wyższy popyt, co z kolei prowadzi do wyższych kursów ich wymiany.

Rynki stale monitorują obecne i spodziewane przyszłe warunki gospodarcze krajów. Do innych głównych wskaźników ekonomicznych (oprócz zmian podaży pieniądza, stóp procentowych i inflacji) należą: produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, współczynnik aktywności deweloperskiej oraz bilans handlowy (całkowity eksport danego kraju pomniejszony o całkowity import). Jeśli wskaźniki te odzwierciedlają silną i rosnącą gospodarkę to jej waluta będzie się umacniać.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analogicznie, silne warunki polityczne mają pozytywny wpływ na wartości walut. Jeśli kraj znajduje się w stanie niepokoju politycznego lub globalnych napięć, waluta staje się mniej atrakcyjna, a popyt spada. Z drugiej strony, jeśli na rynku pojawi się nowy rząd, który sugeruje stabilność lub silny wzrost gospodarczy, waluta może zyskać na wartości, ponieważ ludzie będą kupować ją w oparciu o pozytywne wiadomości.

Jak przewidywać wzrost lub spadków kursów?

Jednego dnia euro będzie notowane na poziomie 1,3832, a dziewięć dni później – na poziomie 1,3296. Zmiana ceny o 536 punktów nie jest nietypowa. Porozmawiamy później o tym, co jest czymś normalnym i skąd wiadomo, co jest normą, ale na razie trzeba przyjąć, że ceny Forex mogą zmieniać się bardzo mocno i bardzo szybko.

Co kryje się za zmianą kursów? Oczywiste jest to, że gracze forex skupieni na euro zmieniają nastawienie co do wartości waluty euro lub wartości dolara. W rzeczywistości (jako że nikt nie wie lub nawet nie może domyślić się, jaka może być ich prawdziwa wartość) traderzy forex handlujący euro zgadują co pozostali mogą pomyśleć o przyszłej cenie waluty. Jeśli inwestor sprzedaje dziś euro po cenie 1,3832, to dlatego, że interpretuje pewne niekorzystne dla euro dane lub wiadomości, które sprawią, że inni nie będą skłonni zapłacić za nie później tyle, ile wynosi obecny kurs. Przyszłość może trwać dwie minuty, dwa dni lub dwa tygodnie. Umiejętność inwestora polega jednak na odpowiedniej interpretacji danych oraz ocenie prawdopodobieństwa danego zachowania przez resztę rynku.

Innymi słowy – trader odczytuje co myślą inni o przyszłym zapotrzebowaniu na walutę.

Brzmi to niedorzecznie, ale jest to dokładne opisanie procesu. Są trzy elementy, które należy wziąć pod uwagę przy domysłach tradera.

Element pierwszy: Wykresy

Euro zostało „wykupione”. Termin ten odnosi się do większości traderów euro, którzy uważają, że euro powinno iść wyżej i zbudowali już dużą pozycję długoterminową. Dlatego analityk wykresów nie dba o to, czy reszta rynku ma rację. Widzi, że z punktu widzenia wzrostu, który już miał miejsce, inni traderzy są przeinwestowani.

Gdy wszyscy już kupili euro i nie mają środków pieniężnych lub kredytowych na zwiększenie swoich udziałów, to nie ma już nikogo do kupowania. Cena musi spaść, ponieważ jego posiadacze muszą odciążyć swoje pozycje, by uzyskać gotówkę na nowe transakcje. Analityk wykresów wykorzystuje dowolny z kilku wskaźników technicznych, by określić kiedy rynek jest przeinwestowany lub wykupiony. Najczęściej używanym wskaźnikiem jest wskaźnik względnej siły lub RSI. Innym jest oscylator stochastyczny.

Ważne jest, żeby pamiętać, że na rynku Forex, nie mamy danych dotyczących wolumenu. Na przykład takiego wolumenu obrotu dostępnego jak w handlu akcjami. Gdybyśmy mieli taki wolumen, moglibyśmy zobaczyć, że obroty nie nadążają proporcjonalnie za wzrostem cen. Dywergencja pomiędzy rosnącymi cenami i spadającym wolumenem jest klasyczną techniką stosowaną w akcjach. Służy do wyznaczenia momentu, w którym papier wartościowy staje się wykupywany. Niestety, na rynku Forex nie mamy wskaźnika wolumenu (jako takiego narzędzia).

Element drugi: Ekonomia

Powodem dla którego należy coś kupić, jest wykorzystanie tego czegoś we własnym celu lub późniejsza sprzedaż za wyższą kwotę. Podczas gdy trader Forex nie będzie używał euro (w sensie wydawania ich na towary i usługi), zakłada on, że inni będą chcieli wykorzystać siłę nabywczą euro do nabywania towarów. Oczywiście, nie tylko skarpetek i butow, ale także papierów wartościowych denominowanych w euro. Z tego względu traderzy Forex śledzą makroekonomię i wiadomości dotyczące względnej siły nabywczej euro w stosunku do dolara. Dotyczy to m.in. inflacji (lub deflacji), wzrostu płac, odporności gospodarki. W każdym momencie rynek jako całość ma zgodny pogląd na to, które gospodarki rozwijają się i jak szybko. Ponadto, które gospodarki mają bezpośrednie problemy gospodarcze, którymi powinien zająć się rząd, a w szczególności bank centralny. Zasadniczo znajomość świata ekonomii przez przedsiębiorców jest prostolinijna, a nawet prymitywna. Nie należy jednak być snobistycznym w kwestii braku wyrafinowania ich poglądów – to przedsiębiorcy napędzają nasze rynki.

Element trzeci: Wiadomości

Makroekonomia stanowi tło na którym inwestorzy dokonują oceny wiadomości. Najważniejszą informacją jest zmiana stóp procentowych lub innych bodźców i reakcji banku centralnego. Dobrym przykładem jest decyzja o stopie procentowej podjęta przez Europejski Bank Centralny (EBC) 7 listopada 2020 roku. Inflacja spadła do nowego, niskiego poziomu i pojawiła się obawa przed deflacją w stylu japońskim. W opinii komentatorów rynku Forex uzgodniono, że EBC obniży stopy lub nałoży ujemne stopy procentowe na depozyty bankowe, aby zachęcić banki do udzielania większych pożyczek. W związku z tym euro znajdowało się na ostrym kursie spadkowym. EBC obniżył jednak stopy procentowe i tego samego dnia euro zawróciło, podnosząc się niemal do poziomu, który zapoczątkował osiem dni wcześniej.

Ciężko byłoby powiedzieć, że kurs euro zmienił się we wzrostowy, tylko dlatego, że inwestorzy myśleli o parytecie siły nabywczej lub innych względnych danych ekonomicznych. W tym przypadku ruch ten był spowodowany decyzją EBC w sprawie kursu walutowego. Został nieco wzmocniony, ponieważ oczekiwania rynku okazały się błędne.

Podsumowanie

Nie ma jednego wskaźnika, który dokładnie wyjaśniłby dlaczego waluta podlega wahaniom (spadają lub rosną)lub z całą pewnością przewidziałby co zrobi jej kurs. Na wartości walut wpływa natomiast wiele czynników związanych z popytem i podażą. Wykazano, że większa wiedza, zrozumienie warunków rynkowych i ich konsekwencji wpływających na wahania kursów walut prowadzi do dokładniejszych prognoz.

Quiz

 • Kursy walutowe najsilniej zmieniają się pod wpływem:
 1. Wykresów
 2. Danych ekonomicznych
 3. Wiadomości.
 • Traderzy Forex nie mają spójnego poglądu na temat względnych warunków ekonomicznych.
 1. Prawda
 2. Fałszywe
 • Traderzy kupują wyprzedaną walutę biorąc pod uwagę wyłącznie wykres, bez względu na ekonomię.
 1. Prawda
 2. Fałszywe

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Forex, Akcje, Kryptowaluty – informacje ze świata giełdy

Forex (skrót z języka angielskiego: Foreign Exchange) to globalny, zdecentralizowany rynek, działający przez 24h przez 5 dni w tygodniu (oprócz weekendów), na którym Banki Centralne oraz inwestycyjne, wielkie instytucje finansowe, a także mniej lub bardziej zamożni inwestorzy indywidualni dokonują kupna i sprzedaży walut, kontraktów na surowce oraz indeksy giełdowe. Transakcje na rynku Forex opierają się na zasadzie kontraktu CFD (kontraktu różnicy kursowej), który jest instrumentem pochodnym, co oznacza, że kupujący nie jest właścicielem aktywów, które określone są w kontrakcie CFD. Mówiąc prościej – zawierając transakcję kupna (buy) na instrumencie takim, jak np. złoto, kwotowane w dolarze amerykańskim (XAU/USD), nie musisz kupować i przechowywać fizycznych sztabek złota. Na rynku CFD można zarabiać zarówno na wzrostach ceny (long lub buy), jak i na spadkach (short lub sell). Forex należy także do grupy rynków OTC (z ang. Over the Counter), dzięki czemu jest największym na świecie nieregulowanym rynkiem pozagiełdowym o potężnym obrocie. Wynosi on ponad dwukrotność (dane z 2020 r.) rocznych dochodów do budżetu najbogatszego państwa i gospodarczego lidera, jakim są Stany Zjednoczone (USA).

Instrumenty finansowe na rynku Forex – waluty, a konkretniej pary walutowe

Na rynku walutowym Forex głównymi instrumentami są – jak łatwo się domyślić – pary walutowe, które wyrażają stosunek wartości jednej waluty (tzw. bazowej) do drugiej (tzw. kwotowanej), podobnie jak ma to miejsce np. w kantorze wymiany walut. Handel na Forex różni się od inwestowania np. na rynku akcji, ponieważ zawierane na nim transakcje nie dotyczą jednego aktywa (np. akcji spółki notowanej na giełdzie), lecz dwóch aktywów – pary walut lub surowca / metalu szlachetnego i waluty. Najpopularniejszymi parami walutowymi na rynku Forex są pary z dolarem amerykańskim, gwarantujące największą płynność i tym samym możliwość powiększania kapitału oraz zarabianie na rynku. Należą do nich tzw. pary główne (inaczej: majorsy), takie jak: EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego), GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego), USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego), itd. Pary walutowe z mniejszą płynnością i tym samym mniej popularne na Forexie, to tzw. minorsy lub pary krzyżowe (inaczej: crossy). Należą do nich m.in.: EUR/GBP, AUD/NZD, EUR/CHF, CAD/JPY.

Kursy walut na rynku walutowym Forex

Kursy walut na rynku Forex różnią się od notowań w kantorach wymiany walut – są znacznie bardziej dokładne, określane nawet do piątego miejsca po przecinku. Najważniejszą jednostką zmiany kursu walutowego na Forexie jest pips, który znajduje się w czwartym miejscu po przecinku. Wyjątkiem są pary walutowe z jenem japońskim, gdzie pips jest określany przez 2 miejsce po przecinku. Kwotowania instrumentów finansowych są dostarczane przez dostawców płynności brokerów lub przez samych brokerów forex (np. w przypadku brokera działającego w modelu Market Maker, który nie wypuszcza naszych zleceń na realny rynek walutowy i jest drugą stroną zawieranych przez nas transakcji). Handlując na rynku walutowym, należy wiedzieć czym jest spread, na którym zarabiają brokerzy. Spread to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną kupna danego aktywa, która na rynku Forex jest wyrażana w pipsach. Brokerzy zarabiają również m.in. na prowizjach i swapach walutowych (inaczej zwanych rolowaniami).

Opinie o rynku walutowym Forex

Forex jest jednym z najpłynniejszych rynków, dzięki czemu można uzyskać na nim wysokie stopy zwrotu. Jest to również rynek lewarowany, czyli objęty dźwignią finansową – w Polsce maksymalny poziom dźwigni, określony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wynosi 1:100. Lewar i wysoka płynność wiążą się również z wysokim ryzykiem straty, która może nawet przekroczyć wartość depozytu początkowego, co oznacza nie tylko całkowitą utratę kapitału, lecz również możliwość uzyskania ujemnego salda, które należy pokryć. Dlatego też powinno inwestować się tyle kapitału, ile można stracić. Forex nie cieszy się najlepszą opinią, gdyż trafia na niego wielu początkujących inwestorów, którzy nie rozumieją zasad działania Forexu i chcą zarobić bardzo wiele w jak najkrótszym czasie. Niektórzy uważają, że Forex to hazard – prawdą jest, że jeśli trader nie stosuje zasad zarządzania ryzykiem i nie operuje kapitałem w racjonalny sposób, stosując wysoki lewar lub wchodząc w pozycje z bardzo wysokim wolumenem transakcji (np. powyżej 1 lota), to traktuje inwestycje na rynku walutowym Forex jak hazard. Jednak z takim podejściem również inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych (GPW) można uznać za hazardem, tak jak grę w pokera, ruletkę, czy zakłady bukmacherskie. Aby systematycznie zarabiać na Forexie, należy rozpocząć naukę na rachunku demo, zdobyć doświadczenie bez ponoszenia ryzyka, poznać zasady analizy technicznej i fundamentalnej, a następnie wybrać optymalny dla siebie styl handlu (np. scalping, daytrading, trading długoterminowy) oraz technikę – najpopularniejsze to: Price Action, IchimokuKinkoHyo, Trading Harmoniczny (Fibonacci, geometria rynku), Teoria Fal Elliotta. Warto również opracować własna strategię inwestycyjną, mieć trading plan i prowadzić dziennik transakcji.

Dlaczego kursy walut sie zmieniaja (rosna lub spadaja)?

malachi [79.191.120.*] 2020-04-24 18:03

autor [178.43.63.*] 2020-04-24 18:17

ciekawski [79.191.120.*] 2020-04-25 08:38

MoЕјe z ta dywidendД… nie jest tak do koЕ„ca jasne.
Zebranie rady ujawni intencje .Oni muszą wyrazić się.
MoЕјe ktoЕ› coЕ› na ten temat wi.

somatico [109.206.213.*] 2020-04-25 08:57

To sД… transakcje pomiД™dzy funduszami. Jeden fund sprzedaje drugiemu zbijajД…c kurs . Sami praktycznie nie ponoszД… straty poniewaЕј przelewajД… z jednego kubka do drugiego gdzie kubki stojД… na tym samym stole. To co siД™ uleje po drodze udaje siД™ przejД…Д‡ ulicy.
Ale kurs spada, zaczyna się panika i ulica się się zaczyna wyprzedawać. Fund przejmuje przecenione akcje a w pewnym momencie luzuje kurs i zaczyna się odbicie a ulica znowu kupuje ale dużo drożej.
W otoczce sД… oczywiЕ›cie trolle na spadki lub wzrosty piszД…ce co tylko popadnie.

Greg [83.24.189.*] 2020-04-25 20:47

Matys [94.246.146.*] 2020-04-25 20:56

alojzy [194.107.18.*] 2020-04-25 22:00

cieżko złapać dołek, tak czy tak cena jest bardzo dobra. Ludzie sprzedają bo nie wytrzymują presji spadku. ( kwestia nie panikować ).
DuЕјo sie tutaj zarobi to fakt.

Polecam ten blog, sam wczoraj siД™ zastanawiaЕ‚em co stoi za tym Ејe „potД™ga” pekao – zЕ‚ota korona z diademami poЕ›rГіd innych kamieni nieszlachetnych tak obrywa przez ostatni tydzieЕ„ :)

Blog ciekawy i daje duЕјo do myЕ›lenia – gЕ‚Гіwnie chodzi o to Ејe mogД… graД‡ „autoboty” – takie transformersy, ktГіre ktoЕ› zaprogramowaЕ‚ – jeden robot z drugim robotem i mamy teraz obniЕјki.

Przypuszczam że funduszom brakuje pieniędzy a ludzie panikują i sprzedają jednostki uczestnictwa w funduszach a managerowie nie mają pieniędzy i muszą z czegoś je mieć więc sprzedają aktywa funduszy na pokrycie wypłat dla uczestników.

Czekamy na magiczne 40 zЕ‚. Wtedy to bД™dzie „life”.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: