Czym jest bitcoin w prostych slowach – kompletny przewodnik

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

NajczД™Е›ciej zadawane pytania

ZnajdЕє odpowiedzi na najczД™Е›ciej pojawiajД…ce siД™ pytania i mity o Bitcoin.

OgГіlne

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest opartą na konsensusie siecią, która umożliwia nowy system płatności i zupełnie cyfrowe pieniądze. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer zasilana przez jej użytkowników, bez władzy centralnej czy pośredników. Z perspektywy użytkownika Bitcoin jest mniej więcej jak internetowa gotówka. Bitcoin może być również postrzegany jako największy z istniejących system oparty na regule potrójnego zapisu (triple entry bookkeeping).

Kto stworzyЕ‚ Bitcoin?

Bitcoin jest pierwszД… implementacjД… idei tzw. „kryptowaluty” opisanej przez Wei Dai w 1998 roku na liЕ›cie mailingowej cypherpunks i przedstawiajД…cej wizjД™ nowego Е›rodka pЕ‚atniczego, ktГіry do kontroli tworzenia pieniД…dza oraz przeprowadzania transakcji wykorzystywaЕ‚by zabezpieczenia kryptograficzne, nie zaЕ› wЕ‚adze centralne. Pierwsza specyfikacja Bitcoin opublikowana zostaЕ‚a w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, ktГіry w drugiej poЕ‚owie 2020 roku opuЕ›ciЕ‚ projekt nie ujawniajД…c zbyt wielu informacji o sobie. Od tego czasu nastД…piЕ‚ znaczД…cy rozrost spoЕ‚ecznoЕ›ci programistГіw pracujД…cych nad urzeczywistnieniem idei Bitcoin.

AnonimowoЕ›Д‡ Satoshiego czД™sto wywoЕ‚ywaЕ‚a wiele obaw, co spowodowane byЕ‚o przede wszystkim niezrozumieniem otwartej natury Bitcoin. ProtokГіЕ‚ oraz oprogramowanie Bitcoin sД… publicznie dostД™pne, dziД™ki czemu kaЕјdy programista na Е›wiecie ma moЕјliwoЕ›Д‡ przejrzenia kodu ЕєrГіdЕ‚owego i stworzenia wЕ‚asnej wersji oprogramowania Bitcoin. WpЕ‚yw Satoshiego ograniczaЕ‚ siД™ wiД™c do tego, Ејe zmiany, ktГіre proponowaЕ‚, byЕ‚y akceptowane przez innych. ZupeЕ‚nie jak programiЕ›ci, ktГіrzy obecnie kontynuujД… jego dzieЕ‚o, nie kontrolowaЕ‚ on Bitcoin. ToЕјsamoЕ›Д‡ wynalazcy Bitcoin jest dziЕ› wobec tego rГіwnie istotna, co personalia wynalazcy papieru.

Kto kontroluje sieć Bitcoin?

Nikt nie jest właścicielem sieci Bitcoin, podobnie jak nikt nie posiada technologii obsługującej e-mail. Bitcoin jest kontrolowany przez wszystkich uczestników sieci na świecie. Programiści udoskonalają oprogramowanie, ale nie mogą samodzielnie wymusić zmian w samym protokole, ponieważ wszyscy użytkownicy mogą sami wybrać, jakiego oprogramowania i jakiej wersji użyją. Aby mogli pozostać ze sobą kompatybilni, wszyscy użytkownicy muszą używać oprogramowania podlegającego tym samym zasadom. Bitcoin może działać poprawnie tylko przy pełnej zgodności wśród wszystkich użytkowników. Dlatego też wszyscy użytkownicy i programiści są silnie zmotywowani, aby chronić ten konsens.

Jak dziaЕ‚a Bitcoin?

Z perspektywy uЕјytkownika Bitcoin to po prostu mobilna aplikacja lub program komputerowy umoЕјliwiajД…cy korzystanie z osobistego portfela Bitcoin w celu wysyЕ‚ania lub odbierania pieniД™dzy. Tak dziaЕ‚a Bitcoin dla wiД™kszoЕ›ci uЕјytkownikГіw.

Za kulisami sieД‡ Bitcoin udostД™pnia publicznД… ksiД™gД™ rachunkowД…, zwanД… „Е‚aЕ„cuchem blokowym”. KsiД™ga ta zawiera kaЕјdД… transakcjД™, jaka kiedykolwiek zostaЕ‚a przetworzona, co umoЕјliwia komputerowi uЕјytkownika weryfikacjД™ waЕјnoЕ›ci kaЕјdej transakcji. AutentycznoЕ›Д‡ kaЕјdej transakcji jest chroniona cyfrowymi podpisami odpowiadajД…cymi adresom wysyЕ‚ajД…cym, dziД™ki czemu wszyscy uЕјytkownicy majД… peЕ‚nД… kontrolД™ nad wysyЕ‚aniem bitcoinГіw z ich wЕ‚asnych adresГіw Bitcoin. Dodatkowo kaЕјdy moЕјe przetwarzaД‡ transakcje, uЕјywajД…c mocy obliczeniowej specjalistycznego sprzД™tu komputerowego. Za tД™ usЕ‚ugД™ moЕјna zdobywaД‡ wynagrodzenie w bitcoinach. CzД™sto nazywa siД™ to „kopaniem”. Aby dowiedzieД‡ siД™ wiД™cej o Bitcoin, moЕјesz zapoznaД‡ siД™ ze szczegГіЕ‚owД… stronД… oraz z oryginalnД… publikacjД….

Czy Bitcoin rzeczywiЕ›cie jest uЕјywany?

Tak. Coraz wiД™cej firm i osГіb uЕјywa Bitcoin. Dotyczy to tradycyjnych biznesГіw, jak restauracje, hotele, firmy prawnicze oraz popularnych serwisГіw internetowych, takich jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Mimo Ејe Bitcoin jest stosunkowo nowym fenomenem, szybko siД™ rozwija. Pod koniec sierpnia 2020 wartoЕ›Д‡ wszystkich bitcoinГіw w obiegu przekroczyЕ‚a 1,5 miliarda USD, zaЕ› wartoЕ›Д‡ bitcoinГіw wymienianych codziennie siД™ga milionГіw dolarГіw.

Jak zdobyć bitcoiny?

 • Jako pЕ‚atnoЕ›Д‡ za towary lub usЕ‚ugi.
 • Kup bitcoiny w kantorze Bitcoin.
 • WymieЕ„ bitcoiny z kimЕ› w pobliЕјu Ciebie.
 • Zarabiaj bitcoiny poprzez konkurencyjne wydobywanie.

Mimo iż można spotkać osoby chcące sprzedawać bitcoiny wzamian za płatności kartą kredytową bądź poprzez PayPal, większość wymian nie zezwala na finansowanie przez te metody płatności. Jest tak, aby zapobiec przypadkom, w których ktoś kupuje bitcoiny przez PayPal, a następnie wycofuje swą część transakcji. Potocznie nazywa się to obciążeniem zwrotnym.

Jak trudno jest dokonać płatności Bitcoin?

PЕ‚atnoЕ›ci Bitcoin sД… prostsze niЕј zakupy przy uЕјyciu karty kredytowej lub debetowej i mogД… byД‡ otrzymywane bez konta handlowego. PЕ‚atnoЕ›ci sД… wykonywane z aplikacji portfela na komputerze lub smartfonie poprzez podanie adresu odbiorcy, kwoty pЕ‚atnoЕ›ci i wciЕ›niД™cia ‚wyЕ›lij’. Aby uЕ‚atwiД‡ podawanie adresu odbiorcy, wiele portfeli moЕјe odczytaД‡ go poprzez skanowanie kodu QR lub zetkniД™cie dwГіch telefonГіw przy uЕјyciu technologii NFC.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jakie sД… zalety Bitcoin?

 • WolnoЕ›Д‡ pЕ‚acenia – moЕјliwe jest przesyЕ‚anie Е›rodkГіw natychmiast i w dowolne miejsce Е›wiata. Bez dni wolnych. Bez granic. Bez narzucanych limitГіw. Bitcoin pozwala swoim uЕјytkownikom na caЕ‚kowitД… kontrolД™ nad wЕ‚asnymi pieniД™dzmi.
 • Bardzo niskie opЕ‚aty – pЕ‚atnoЕ›ci Bitcoin sД… obecnie przetwarzane za darmo lub przy niezwykle niskich opЕ‚atach. UЕјytkownicy mogД… doЕ‚Д…czaД‡ do transakcji opЕ‚aty, by uzyskaД‡ pierwszeЕ„stwo przetwarzania, czego rezultatem jest szybsze potwierdzenie transakcji przez sieД‡. Dodatkowo funkcjonujД… teЕј procesory handlowe, aby pomГіc kupcom w przetwarzaniu transakcji poprzez codziennД… zamianiД™ bitcoinГіw na walutД™ fiducjarnД… i depozyt funduszy bezpoЕ›rednio na kontach bankowych handlowcГіw. Jako Ејe usЕ‚ugi te oparte sД… na Bitcoin, mogД… byД‡ one oferowane przy znacznie niЕјszych opЕ‚atach niЕј w przypadku PayPal czy sieci kart kredytowych.
 • Mniejsze ryzyko dla handlowcГіw – transakcje Bitcoin sД… bezpieczne, nieodwracalne i nie wymagajД… przetwarzania danych wraЕјliwych bД…dЕє osobowych klientГіw. Chroni to handlowcГіw przed rГіЕјnego rodzaju oszustwami czy prГіbami wymuszania zwrotГіw. Nie ma wymogu zgodnoЕ›ci ze standardami PCI. PrzedsiД™biorcy mogД… swobodnie rozwijaД‡ siД™ na nowych rynkach, na ktГіrych transakcje kartowe bД…dЕє finansowe sД… niedostД™pne lub obarczone nieakceptowalnym ryzykiem. Rachunek zyskГіw jest prosty: mniejsze prowizje, wiД™kszy rynek i mniejsze koszty administracyjne.
 • BezpieczeЕ„stwo i kontrola – uЕјytkownicy Bitcoin majД… peЕ‚nД… kontrolД™ nad ich transakcjami; handlowcy nie sД… w stanie narzuciД‡ niepoЕјД…danych lub ukrytych opЕ‚at, jak ma to niekiedy miejsce przy innych metodach pЕ‚atnoЕ›ci. PЕ‚atnoЕ›ci Bitcoin mogД… byД‡ dokonywane bez danych osobowych doЕ‚Д…czonych do transakcji. Zapewnia to wysoki stopieЕ„ ochrony przed kradzieЕјami toЕјsamoЕ›ci. UЕјytkownicy Bitcoin mogД… teЕј chroniД‡ swe pieniД…dze przy pomocy kopii zapasowych i szyfrowania.
 • PrzejrzystoЕ›Д‡ i neutralnoЕ›Д‡ – wszelkie informacje na temat samych zasobГіw pieniД™dzy Bitcoin sД… dostД™pne od rД™ki dla kaЕјdego w Е‚aЕ„cuchu blokГіw i moЕјna je weryfikowaД‡ oraz wykorzystywaД‡ w czasie rzeczywistym. Е»adna osoba fizyczna ani organizacja nie moЕјe kontrolowaД‡ ani manipulowaД‡ protokoЕ‚em Bitcoin, poniewaЕј jest on kryptograficznie zabezpieczony. Sprawia to, Ејe rdzeЕ„ Bitcoin jest godny zaufania ze wzglД™du na neutralnoЕ›Д‡, transparentnoЕ›Д‡ i przewidywalnoЕ›Д‡.

Jakie sД… wady Bitcoin?

 • StopieЕ„ przyjД™cia – Wielu ludzi wciД…Еј nie wie o Bitcoin. KaЕјdego dnia coraz wiД™cej przedsiД™biorstw zaczyna akceptowaД‡ bitcoiny, poniewaЕј zaleЕјy im na korzyЕ›ciach, jakie z tego pЕ‚ynД…. Ich lista pozostaje jednak doЕ›Д‡ krГіtka i wciД…Еј musi siД™ rozrosnД…Д‡, aby moЕјna byЕ‚o skorzystaД‡ z efektГіw sieciowych.
 • NiestabilnoЕ›Д‡ – Е‚Д…czna wartoЕ›Д‡ bitcoinГіw w obiegu i liczba przedsiД™biorstw uЕјywajД…cych Bitcoin jest wciД…Еј bardzo maЕ‚a w porГіwnaniu do tego, jaka mogЕ‚aby byД‡. Dlatego teЕј stosunkowo maЕ‚e wydarzenia, transakcje lub dziaЕ‚alnoЕ›ci biznesowe mogД… znaczД…co wpЕ‚ynД…Д‡ na cenД™. Teoretycznie niestabilnoЕ›Д‡ ta bД™dzie zmniejszaЕ‚a siД™ w miarД™ dojrzewania rynkГіw Bitcoin i technologii. Ељwiat nigdy wczeЕ›niej nie widziaЕ‚ waluty powstaЕ‚ej jako start-up, dlatego teЕј naprawdД™ trudno (i ekscytujД…co!) jest wyobraziД‡ sobie, jak potoczД… siД™ jej losy.
 • BieЕјД…cy rozwГіj – oprogramowanie Bitcoin jest wciД…Еј w wersji beta i wiele jego niekompletnych funkcji jest aktywnie rozbudowywanych. Rozwijane sД… nowe narzД™dzia, funkcje i usЕ‚ugi, aby uczyniД‡ Bitcoin bezpieczniejszym i bardziej dostД™pnym dla mas. NiektГіre z nich wciД…Еј nie sД… gotowe dla wszystkich. WiД™kszoЕ›Д‡ biznesГіw Bitcoin jest nowych i wciД…Еј nie oferujД… Ејadnych ubezpieczeЕ„. OgГіlnie rzecz biorД…c Bitcoin wciД…Еј dojrzewa.

Dlaczego ludzie ufajД… Bitcoin?

Zaufanie do sieci Bitcoin wynika w znacznej mierze z tego, że nie jest ono właściwie w ogóle wymagane. Sieć Bitcoin posiada w pełni otwarty kod źródłowy oraz jest zdecentralizowana. Oznacza to, że każdy ma zawsze dostęp do jej kodu źródłowego. Programiści na całym świecie mogą zatem dokładnie sprawdzić, jak działa Bitcoin. Wszystkie transakcje i wprowadzone do obrotu bitcoiny mogą być jawnie konsultowane przez każdego w czasie rzeczywistym. Wszystkie płatności mogą być wykonywane bez potrzeby udziału osób trzecich, a cały system jest chroniony poprzez poddawane solidnej weryfikacji niezależnych ekspertów algorytmy kryptograficzne na miarę tych używanych w bankach internetowych. Żadna organizacja ani osoba nie może kontrolować sieci Bitcoin, która jest bezpieczna nawet jeśli nie wszyscy jej użytkownicy są godni zaufania.

Czy mogę zarabiać z Bitcoin?

Nigdy nie powinieneś zakładać, że z pomocą Bitcoin bądź jakąkolwiek innej wschodzącej technologii zarobisz krocie. Należy zachować szczególny dystans do ofert, które brzmią zbyt dobrze lub omijają podstawowe prawa ekonomii.

Bitcoin to rosnąca przestrzeń innowacji, a oferowane możliwości biznesowe wiążą ze sobą również ryzyko. Mimo że od pewnego czasu Bitcoin rozwija się w zawrotnym tempie, nie ma gwarancji, że stan ten się utrzyma. Inwestowanie czasu i zasobów w cokolwiek związanego z Bitcoin wymaga przedsiębiorczości. Istnieje wiele sposobów, by zarobić na Bitcoin, na przykład mining, spekulacje lub otwieranie nowych firm. Wszystkie te metody są konkurencyjne i nie oferują gwarancji zysku. Właściwą ocenę kosztów i ryzyka związanego z jakimkolwiek przedsięwzięciem pozostawia się każdemu indywidualnie.

Czy Bitcoin jest w peЕ‚ni wirtualny i niematerialny?

Bitcoin jest tak samo wirtualny, jak karty kredytowe i sieci bankowości online codziennie używane przez ludzi. Bitcoin może być używany do płatności online i w sklepach stacjonarnych, jak każda inna forma pieniędzy. Bitcoiny mogą też być wymieniane w postaci fizycznej, jak na przykład monety Casascius, choć płatność przy użyciu telefonu komórkowego pozostaje na ogół wygodniejsza. Salda Bitcoin są przechowywane w dużej, rozproszonej sieci i nie mogą być nieuczciwie zmieniane przez nikogo. Innymi słowy, użytkownicy Bitcoin posiadają wyłączną kontrolę nad ich środkami, a bitcoiny nie mogą zniknąć tylko dlatego, że są wirtualne.

Czy Bitcoin jest anonimowy?

Bitcoin jest zaprojektowany tak, aby umożliwić swym użytkownikom wysyłanie i otrzymywanie płatności przy akceptowalnym poziomie prywatności, obok innych form pieniędzy. Jednakże Bitcoin nie jest anonimowy i nie może oferować takiego poziomu prywatności, jak gotówka. Każde użycie Bitcoin pozostawia rozległe, publicznie dostępne rejestry. Istnieją różne mechanizmy mające na celu ochronę prywatności użytkowników, a powstaje ich jeszcze więcej. Wciąż jest jednak praca do wykonania, zanim wszystkie te funkcje będą poprawnie używane przez większość użytkowników Bitcoin.

Pojawiły się obawy, że prywatne transakcje w Bitcoin mogą być wykorzystywane do celów przestępczych. Należy jednak zauważyć, że Bitcoin niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Transakcje Bitcoin nie są bardziej anonimowe niż transakcje gotówkowe i nie uniemożliwiają prowadzenia dochodzenia przez organy ścigania. Co więcej, protokół Bitcoin został zaprojektowany tak, by uniemożliwiać przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę.

Co siД™ dzieje w przypadku zgubienia bitcoinГіw?

Skutkiem zgubienia portfela przez uЕјytkownika jest usuniД™cie pieniД™dzy z obiegu. Zgubione bitcoiny pozostajД… w Е‚aЕ„cuchu blokГіw, zupeЕ‚nie jak kaЕјdy inny bitcoin. JednakЕјe zgubione bitcoiny zostajД… zamroЕјone na zawsze, poniewaЕј nie ma sposobu na to, aby ktokolwiek znalazЕ‚ prywatne klucze, ktГіre umoЕјliwiЕ‚yby ich ponowne wydanie. Ze wzglД™du na prawo popytu i podaЕјy, gdy dostД™pnych jest mniej bitcoinГіw, roЕ›nie popyt na te, ktГіre pozostaЕ‚y w obiegu, a ich wartoЕ›Д‡ zwiД™ksza siД™.

Czy Bitcoin może się stać wiodącym systemem płatniczym?

Sieć Bitcoin jest już w stanie przetwarzać o wiele więcej transakcji na sekundę niż ma to obecnie miejsce. Nie jest jednak całkowicie gotowa, by działać na skalę wiodących sieci kart kredytowych. Trwają prace nad zniesieniem obecnych ograniczeń, zaś przyszłe ograniczenia są dobrze znane. Od początku jej istnienia, każdy aspekt sieci Bitcoin był przedmiotem stałego procesu dojrzewania, optymizacji i specjalizacji. Sytuacja ta nie powinna się zmienić w ciągu nadchodzących lat. Wraz ze wzrostem ruchu w sieci, wielu użytkowników Bitcoin może przerzucić się na lżejsze aplikacje, zaś pełne węzły sieci mogą stać się bardziej wyspecjalizowaną usługą. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę o skalowalności na Wiki.

Informacje prawne

Czy Bitcoin jest legalny?

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, w większości systemów prawnych Bitcoin nie został uznany za nielegalny. Jednak niektóre jurysdykcje (na przykład Argentyna i Rosja) stanowczo ograniczają lub zabraniają używania obcych walut. Inne porządki prawne (np. Tajlandia) mogą ograniczać licencjonowanie pewnych podmiotów, takich jak giełdy Bitcoin.

Organy regulacyjne w rГіЕјnych jurysdykcjach podejmujД… kroki w celu okreЕ›lenia reguЕ‚ wykorzystania nowej technologii w ramach istniejД…cego systemu finansowego. PrzykЕ‚adowo: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, biuro w Departamencie Skarbu USA) wydaЕ‚ nieoficjalny przewodnik ukazujД…cy, jak interpretowane sД… niektГіre dziaЕ‚alnoЕ›ci w Е›wiecie wirtualnego pieniД…dza.

Czy Bitcoin może być wykorzystywany do nielegalnych przedsięwzięć?

Bitcoin to pieniД…dze, a te zawsze byЕ‚y uЕјywane zarГіwno do legalnych, jak i nielegalnych celГіw. GotГіwka, karty kredytowe i obecne systemy bankowe znacznie przewyЕјszajД… Bitcoin pod wzglД™dem ich wykorzystania do finansowania przestД™pstw. Bitcoin moЕјe wnieЕ›Д‡ znaczД…ce innowacje w systemy pЕ‚atnicze, a korzyЕ›ci pЕ‚ynД…ce z takiej zmiany sД… czД™sto uwaЕјane za znacznie waЕјniejsze od jej potencjalnych wad.

Bitcoin został zaprojektowany jako ogromny krok naprzód w kwestii czynienia pieniędzy bezpieczniejszymi. Mógłby on dzialać również jako istotna ochrona przeciwko wielu formom przestępstw finansowych. Bitcoiny są na przykład zupełnie niemożliwe do podrobienia. Użytkownicy posiadają pełną kontrolę nad ich płatnościami i nie ma tu miejsca na niezatwierdzone opłaty, jak w przypadku oszustw przy użyciu kart kredytowych. Bitcoin sprawia, że pieniądze mogą być zabezpieczone przed kradzieżą lub utratą przy użyciu bardzo silnych i użytecznych mechanizmów, takich jak kopie zapasowe, szyfrowanie i wielokrotne podpisy (multipodpis).

Pojawiły się obawy, że takie nieodwracalne, prywatne transakcje przeprowadzane w systemie Bitcoin mogą być atrakcyjne dla celów przestępczych. Jednakże te same właściwości dotyczą istniejących już i rozpowszechnionych sposobów transferu gotówki i przelewów bankowych. Bitcoin niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Nic nie wskazuje też na to, by Bitcoin mógł uniemożliwiać postępowania karne. Postrzeganie istotnych przełomów jako kontrowersyjnych jest na ogół powszechne do czasu, aż zrozumiane zostaną płynące z nich korzyści. Dobrym przykładem jest choćby Internet.

Czy Bitcoin może być regulowany?

Sam protokół Bitcoin nie może zostać zmieniony bez współpracy niemalże wszystkich jego użytkowników, którzy samodzielnie wybierają, jakiego oprogramowania używają. Próby przypisywania specjalnych praw lokalnym władzom w kontekście globalnej sieci Bitcoin są praktycznie niemożliwe. Każda bogata organizacja mogłaby zdecydować się na inwestycję w sprzęt górniczy, aby kontrolować połowę mocy obliczeniowej całej sieci i uzyskać zdolność do blokowania lub cofania najnowszych transakcji. Nie byłoby jednak gwarancji, że mogliby utrzymać tę moc, biorąc pod uwagę fakt, że wymagałoby to zainwestowania tyle, co reszta górników z całego świata razem wzięta.

Jest jednak możliwe, by regulować użycie Bitcoin w sposób podobny do każdego innego instrumentu. Podobnie jak dolar, Bitcoin może być użyty do wielu różnych celów, a niektóre z nich mogą być uznane przez różne jurysdykcje za legalne bądź nie. Pod tym względem Bitcoin niczym nie różni się od innego narzędzia lub środka i może podlegać różnym regulacjom prawnym w każdym kraju. Użytkowanie Bitcoin może być utrudnione przez restrykcyjne regulacje i trudno określić, jaki procent użytkowników będzie wówczas nadal używał tej technologii. Rząd, który zdecyduje się zakazać Bitcoin, powstrzyma w ten sposób rozwój krajowego biznesu i rynku, pozostawiając innowacyjność innym krajom. Wyzwaniem dla ustawodawców jest, jak zawsze, przedstawienie skutecznych rozwiązań i nieosłabianie rozwoju pojawiających się nowych rynków i przedsiębiorstw.

Jak ma siД™ Bitcoin do podatkГіw?

Bitcoin nie jest walutą fiducjarną ze statusem prawnego środka płatniczego na obszarze jakiegokolwiek państwa, lecz zobowiązanie podatkowe powstaje często niezależnie od używanego środka. Różnorodność ustawodawstwa na różnych obszarach jurysdykcji może spowodować, że opodatkowaniu podlegały będą dochody, sprzedaże, wynagrodzenia, zysk kapitałowy lub inne formy zobowiązania podatkowego wynikającego z użycia Bitcoin.

Jak ma siД™ Bitcoin do ochrony konsumentГіw?

Bitcoin daje ludziom wolność dokonywania transakcji na ich własnych warunkach. Każdy użytkownik może wysyłać i otrzymywać płatności w sposób podobny do gotówki, może też jednak brać udział w bardziej złożonych kontraktach. Wielokrotne podpisy (multipodpis) dają możliwość akceptacji transakcji przez sieć tylko pod warunkiem, że określona liczba lub zdefiniowana grupa ludzi zgadza się podpisać transakcję. Umożliwi to w przyszłości powstanie innowacyjnych serwisów mediacji w sporach. Serwisy takie mogłyby zezwalać osobom trzecim na zatwierdzanie lub odrzucanie transakcji w razie nieporozumienia pomiędzy podmiotami, nie dając im jednocześnie kontroli nad pieniędzmi. W przeciwieństwie do gotówki i innych metod płatności, Bitcoin zawsze pozostawia publiczny dowód, że transakcja się odbyła, co potencjalnie może być użyte w regresie przeciwko nieuczciwym praktykom biznesowym.

Warto zwrócić również uwagę, że podczas gdy handlowcy polegają na ogół na swej publicznej reputacji, aby utrzymać swoje biznesy i płacić swym pracownikom, nie mają oni dostępu do podobnych informacji w kontaktach z nowymi klientami. Sposób, w jaki działa Bitcoin, zapewnia osobom fizycznym i przedsiębiorstwom ochronę przed nieuczciwymi żądaniami zwrotu. Jednocześnie umożliwia klientom żądanie dodatkowej ochrony w przypadku, gdy nie chcą oni ufać konkretnemu handlowcowi.

Ekonomia

Jak powstajД… bitcoiny?

Nowe bitcoiny tworzone sД… w zdecentralizowanym i konkurencyjnym procesie zwanym „kopaniem” lub „wydobywaniem”. BiorД…cy udziaЕ‚ w tym procesie sД… odpowiednio wynagradzani przez sieД‡ za swe usЕ‚ugi. GГіrnicy bitcoinГіw przetwarzajД… transakcje i zabezpieczajД… sieД‡ za pomocД… wyspecjalizowanego sprzД™tu, w zamian za co gromadzД… nowe bitcoiny.

Protokół Bitcoin został zaprojektowany tak, by nowe bitcoiny tworzone były po stałym kursie, co czyni wydobywanie bardzo konkurencyjnym przedsięwzięciem. Gdy do sieci dołącza więcej górników, osiągnięcie zysków staje się coraz trudniejsze. Wymusza to na górnikach dążenie do wydajności w celu obniżenia kosztów operacyjnych. Żadna centralna władza ani programista nie jest w stanie kontrolować lub manipulować systemem dla zwiększenia swoich zysków. Każdy węzeł sieci Bitcoin na świecie odrzuci wszystko, co nie spełnia oczekiwanych reguł.

Bitcoiny sД… tworzone w malejД…cym i przewidywalnym tempie. IloЕ›Д‡ nowych bitcoinГіw tworzonych kaЕјdego roku jest automatycznie zmniejszana o poЕ‚owД™, dopГіki emisja nie zatrzyma siД™ caЕ‚kowicie z iloЕ›ciД… 21 milionГіw dostД™pnych bitcoinГіw. GГіrnicy bitcoin bД™dД… wГіwczas wynagradzani wyЕ‚Д…cznie przez liczne, niewielkie opЕ‚aty transakcyjne.

Dlaczego bitcoiny majД… wartoЕ›Д‡?

Bitcoiny majД… wartoЕ›Д‡, poniewaЕј sД… uЕјyteczne jako forma pieniД™dzy. Bitcoin posiada wЕ‚aЕ›ciwoЕ›ci pieniД…dza (trwaЕ‚oЕ›Д‡, porД™cznoЕ›Д‡, wymiennoЕ›Д‡, rzadkoЕ›Д‡ wystД™powania, podzielnoЕ›Д‡ i powszechne uznanie), ktГіre oparte sД… raczej na wЕ‚aЕ›ciwoЕ›ciach matematycznych niЕј fizycznych (jak w przypadku zЕ‚ota czy srebra) lub zaufaniu autorytetom centralnym (jak w przypadku walut fiducjarnych). W skrГіcie – Bitcoin jest oparty na matematyce. Poza tymi atrybutami do niesienia wartoЕ›ci przez formД™ pieniД…dza wymaga siД™ juЕј tylko zaufania i przyjД™cia. W przypadku Bitcoin moЕјe to byД‡ mierzone rosnД…cД… bazД… uЕјytkownikГіw, kupcГіw oraz startupГіw. Jak z kaЕјdД… walutД…, wartoЕ›Д‡ bitcoinГіw pochodzi wyЕ‚Д…cznie i bezpoЕ›rednio od ludzi chcД…cych akceptowaД‡ je jako pЕ‚atnoЕ›Д‡.

Co wpЕ‚ywa na cenД™ bitcoinГіw?

Cena bitcoina zaleЕјna jest od popytu i podaЕјy na tД™ walutД™. Kiedy popyt roЕ›nie, roЕ›nie teЕј cena; analogicznie – gdy spada popyt, wГіwczas i cena maleje. W obiegu jest tylko ograniczona liczba bitcoinГіw, zaЕ› natomiast tworzone sД… w przewidywalnej i malejД…cej iloЕ›ci. co oznacza, Ејe do utrzymania ceny popyt powinien rosnД…Д‡В w analogicznym tempie. PoniewaЕј rynek Bitcoin jest relatywnie niewielki, do spowodowania wahaЕ„ rynku potrzeba jedynie niewielkiej iloЕ›ci Е›rodkГіw – cenД™ bitcoinГіw moЕјemy okreЕ›liД‡ zatem jako bardzo podatnД… na wahania.

WartoЕ›Д‡ Bitcoin przez czas:

Czy bitcoiny mogą całkowicie stracić swoją wartość?

Tak. Historia zna wiele przypadków walut, które nie przetrwały próby czasu i nie są już używane. Przykładem jest Marka Niemiecka w czasie Republiki Weimarskiej lub, zupełnie niedawno, dolar Zimbabwe. Choć poprzednie fiaska walut były na ogół spowodowane hiperinflacją, która w przypadku Bitcoin jest niemożliwa, zawsze istnieje prawdopodobieństwo błędów technicznych, konkurujących walut, problemów politycznych i tak dalej. Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że żadna waluta nie powinna być uznana za absolutnie bezpieczną od błędów lub innych problemów. W ciągu lat od swego powstania Bitcoin okazał się bezpieczny i wciąż istnieje duży potencjał dla jego rozwoju. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć, jaka przyszłość czeka Bitcoin.

Czy Bitcoin to baЕ„ka spekulacyjna?

Szybki wzrost ceny nie oznacza automatycznie bańki. Bańka jest to sztuczne przewartościowanie, które prowadzi do korekty spadkowej. Przyczyną wahań ceny bitcoina są wybory oparte na indywidualnych ludzkich zachowaniach setek tysięcy uczestników rynku, który poszukuje właściwej ceny. Powody zmiany nastrojów mogą obejmować utratę zaufania w Bitcoin, dużą różnicę między wartością a ceną nie opartą na podstawach gospodarki Bitcoin, wzrost zainteresowania prasy, który stymuluje popyt spekulacyjny, strach przed niepewnym i staromodny irracjonalny entuzjazm i chciwość .

Czy Bitcoin to piramida finansowa?

Schemat Ponziego to nieuczciwa operacja inwestycyjna, ktГіra zapewnia swoim inwestorom zwrot z ich wЕ‚asnych pieniД™dzy lub z pieniД™dzy kolejnych inwestorГіw, zamiast z zysku zarobionego przez jednostki prowadzД…ce biznes. Schematy Ponziego sД… zaprojektowane, aby rozpaЕ›Д‡ siД™ kosztem ostatnich inwestorГіw, gdy nie ma juЕј nowych uczestnikГіw.

Bitcoin jest darmowym projektem oprogramowania bez władz centralnych. Z tego też względu nikt nie jest w stanie dokonywać nieuczciwych oświadczeń o zyskach z inwestycji. Jak w przypadku innych głównych walut, takich jak złoto, dolar amerykański, euro, jen itd., nie ma gwarantowanej siły nabywczej, a kurs wymiany zmienia się swobodnie. Prowadzi to do niestabilności, która powoduje, że właściciele bitcoinów mogą nieprzewidzianie zyskać lub stracić pieniądze. Poza spekulacją, Bitcoin jest również systemem płatności o użytecznych i konkurencyjnych właściwościach wykorzystywanych przez tysiące użytkowników i przedsiębiorstw.

Czy Bitcoin nie daje nieuczciwych korzyЕ›ci tym, ktГіrzy zainwestowali jako pierwsi?

Niektórzy wcześni inwestorzy posiadają wiele bitcoinów, ponieważ podjęli ryzyko i zainwestowali czas i zasoby w niesprawdzoną technologię, która nie była używana niemal przez nikogo. Znacznie trudniej było też właściwie ją zabezpieczyć. Wielu wczesnych inwestorów wydawało duże ilości bitcoinów po kilka razy zanim stały się one wartościowe lub kupili jedynie małe ich ilości i nie uzyskali znacznych zysków. Nie ma gwarancji, że cena bitcoina wzrośnie lub spadnie. Sytuacja ta jest bardzo podobna do inwestowania w start-upy, które mogą zyskać wartość przez swoją użyteczność i popularność, lub nigdy się nie wybić. Bitcoin jest wciąż w początkowym stadium i został zaprojektowany z myślą o bardzo długim horyzoncie czasowym; ciężko jest sobie wyobrazić, jak mógłby być mniej korzystny dla wczesnych użytkowników, zaś dzisiejsi użytkownicy mogą, lecz nie muszą być uznawani za wczesnych użytkowników w przyszłości.

Czy ograniczona iloЕ›Д‡ BitcoinГіw nie bД™dzie ograniczeniem?

Bitcoin jest wyjД…tkowy, poniewaЕј nigdy nie powstanie wiД™cej niЕј 21 milionГіw bitcoinГіw. JednakЕјe nigdy nie bД™dzie to stanowiЕ‚o ograniczenia, poniewaЕј transakcje mogД… byД‡ wyraЕјane w mniejszych podjednostkach bitcoina, takich jak bity – w 1 bitcoinie jest 1,000,000 bitГіw. Bitcoiny mogД… byД‡ dzielone do 8 miejsc po przecinku (0.000 000 01), a potencjalnie nawet na mniejsze jednostki, jeЕ›li zajdzie taka potrzeba w przyszЕ‚oЕ›ci, gdy zmniejszy siД™ Е›redni rozmiar transakcji.

Czy Bitcoin nie wpadnie w spiralД™ deflacyjnД…?

Teoria spirali deflacyjnej mówi, że jeżeli przewiduje się spadek cen, ludzie będą opóźniać zakup, by skorzystać z niższych cen. Ten spadek popytu spowoduje obniżenie cen u sprzedawców w celu pobudzenia popytu, pogłębiając problem i prowadząc do załamania ekonomicznego.

Choć teoria ta stała się popularnym sposobem usprawiedliwiania inflacji w środowiskach banków centralnych, nie zawsze okazuje się ona prawdziwa i jest uważana przez ekonomistów za kontrowersyjną. Elektronika użytkowa jest jednym z przykładów rynku, w którym ceny nieustannie spadają mimo że rynek nie jest w depresji. Podobnie wartość bitcoinów rosła z upływem czasu, a mimo to rozmiar rynku Bitcoin również drastycznie się powiększył. Ponieważ zarówno wartość waluty, jak i rozmiar jej gospodarki zaczęły się od zera w 2009, Bitcoin stanowi kontrprzykład dla teorii i pokazuje, że czasem musi być ona nieprawdziwa.

Niezależnie od tego, Bitcoin nie został zaprojektowany jako waluta deflacyjna. Mówiąc dokładniej, Bitcoin powinien doświadczyć inflacji we wczesnych latach i ustabilizować się w późniejszych. Jedynymi przypadkami, w których ilość bitcoinów w obiegu zmaleje, będzie gubienie portfeli nieposiadających kopii zapasowych. Dzięki stabilnej bazie monetarnej i stabilnej gospodarce, wartość waluty powinna pozostać niezmieniona.

CzyЕј spekulacje i niestabilnoЕ›Д‡ nie sД… dla Bitcoin problemami?

Jest to sytuacja jajka i kury. Aby cena bitcoina się mogła się ustabilizować, musi zostać rozwinięta wokół niego gospodarka na dużą skalę, z większą ilością przedsiębiorstw i użytkowników. Aby taka gospodarka mogła się rozwinąć, biznes i użytkownicy dążą do stabilności ceny.

Na szczД™Е›cie niestabilnoЕ›Д‡ nie wpЕ‚ywa na gЕ‚Гіwne korzyЕ›ci stosowania Bitcoin jako systemu transferu Е›rodkГіw z punktu A do punktu B. PrzedsiД™biorstwa majД… moЕјliwoЕ›Д‡ natychmiastowej zamiany bitcoina na swojД… lokalnД… walutД™, co pozwala im na korzystanie z dobrodziejstw Bitcoin bez podatnoЕ›ci na wahania cen. Ze wzglД™du na liczne unikalne funkcje i wЕ‚aЕ›ciwoЕ›ci, wielu uЕјytkownikГіw wybiera wЕ‚aЕ›nie Bitcoin. DziД™ki tym zaletom moЕјliwe jest, Ејe bitcoin rozwinie siД™ na tyle, Ејe wahania jego ceny zostanД… ograniczone.

Co siД™ stanie, jeЕ›li ktoЕ› wykupi wszystkie istniejД…ce bitcoiny?

Na rynkach walutowych można kupić tylko ułamek wyemitowanych dotychczas bitcoinów. Rynki Bitcoin konkurują ze sobą, co oznacza, że cena bitcoina wzrośnie lub zmaleje w zależności od podaży i popytu. Dodatkowo nowe bitcoiny będą stale emitowane w ciągu nadchodzących dekad. Dlatego też nawet najbardziej zdeterminowany kupiec nie mógłby wykupić wszystkich istniejących bitcoinów. Sytuacja ta nie powinna jednak sugerować, że rynki nie są podatne na manipulacje cenami; wciąż nie potrzeba wielkich kwot pieniędzy, by podnieść lub zmniejszyć cenę rynkową, dlatego też Bitcoin pozostaje na razie niestabilny.

A jeЕ›li ktoЕ› stworzy lepszД… walutД™ cyfrowД…?

Może się to zdarzyć. Obecnie Bitcoin pozostaje najpopularniejszą zdecentralizowaną walutą wirtualną, ale nie ma gwarancji, że utrzyma tę pozycję. Istnieje już cały zestaw alternatywnych walut inspirowanych przez Bitcoin. Prawdopodobnie można jednak założyć, że nowa waluta musiałaby oferować znaczące ulepszenia, aby zdominować Bitcoin pod względem ustalonego rynku (choć pozostaje to nieprzewidywalne). Bitcoin mógłby również potencjalnie przyjąć udoskonalenia konkurencyjnej waluty, o ile nie oznaczałoby to zmiany fundamentalnych części protokołu.

Transakcje

Dlaczego muszę czekać 10 minut?

Otrzymywanie płatności z Bitcoin jest niemalże błyskawiczne. Zanim jednak sieć zacznie potwierdzać Twoje transakcje poprzez uwzględnianie ich w bloku, mija średnio 10 minut. Dopiero wtedy możesz wydawać bitcoiny, które otrzymasz. Potwierdzenie oznacza, iż sieć jest zgodna co do tego, że bitcoiny zostały wysłane właśnie do Ciebie, a nie do kogokolwiek innego, i że są one uważane za Twoją własność. Gdy Twoja transakcja zostanie uwzględniona w jednym bloku, pozostanie w nim i będzie stale przykrywana przez każdy następny blok, co skonsoliduje tę zgodność w postępie geometrycznym, zmniejszając jednocześnie ryzyko cofnięcia transakcji. Każdy użytkownik może dowolnie zdecydować, w którym momencie uzna transakcję za potwierdzoną, choć 6 potwierdzeń jest często uważanych za równie bezpieczne co czekanie 6 miesięcy na transakcję przy użyciu karty kredytowej.

Ile wyniesie prowizja od transakcji?

Większość transakcji może być przetworzona bez opłat, choć zachęca się użytkowników, by uiszczali niewielkie, dobrowolne opłaty w celu przyspieszenia potwierdzenia transakcji i wynagrodzenia górników. Gdy opłaty są wymagane, na ogół nie są wyższe niż parę groszy. Twój portfel Bitcoin będzie na ogół próbował oszacować odpowiednią opłatę, gdy będzie to wymagane.

Opłaty za transakcje są używane jako zabezpieczenie przed przesyłaniem transakcji przez użytkowników w celu przeładowania sieci. Dokładny sposób, w jaki działają opłaty, wciąż jest opracowywany i zmieni się z biegiem czasu. Ponieważ opłata nie jest związana z sumą wysyłanych bitcoinów, może wydać się niezwykle niska (0.0005 BTC za transfer 1,000 BTC) lub niesprawiedliwie wysoka (0.004 BTC za płatność 0.02 BTC). Opłata jest definiowana przez atrybuty takie jak dane zawarte w transakcji czy jej powtarzalność. Przykładowo: jeśli otrzymujesz wiele drobnych kwot, opłaty za wysyłanie będą wyższe. Płatności takie można porównać do płacenia za rachunek w restauracji samymi groszami. Gwałtowne wydawanie niewielkich ułamków Twoich bitcoinów również może wymagać opłaty. Jeśli Twoja aktywność ogranicza się do konwencjonalnych transakcji, opłaty za nie powinny pozostać niskie.

Co siД™ stanie, jeЕ›li otrzymam bitcoiny, gdy mГіj komputer bД™dzie wyЕ‚Д…czony?

Wszystko bД™dzie w porzД…dku. Bitcoiny pojawiД… siД™, gdy nastД™pnym razem uruchomisz swojД… aplikacjД™ portfela. Bitcoiny nie sД… w zasadzie otrzymywane przez oprogramowanie na Twoim komputerze – sД… wpisywane do publicznej ksiД™gi rachunkowej, wspГіЕ‚dzielonej przez wszystkie urzД…dzenia w sieci. JeЕ›li otrzymasz bitcoiny, kiedy program Twojego portfela nie jest uruchomiony, pobierze on bloki i nadrobi wszystkie transakcje, ktГіrych jeszcze nie zarejestrowaЕ‚, gdy tylko go wЕ‚Д…czysz. Otrzymasz wtedy bitcoiny tak, jakbyЕ› dostawaЕ‚ je w czasie rzeczywistym. TwГіj portfel jest potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz wydawaД‡ bitcoiny.

Co oznacza „synchronizacja” i dlaczego trwa tak dЕ‚ugo?

Długi czas synchronizacji jest wymagany jedynie przy klientach pełnego węzła, jak Bitcoin Core. Z technicznego punktu widzenia synchronizacja to procesz pobierania i weryfikacji wszystkich poprzednich transakcji Bitcoin w sieci. Niektóre aplikacje Bitcoin muszą mieć dostęp do wszystkich przeszłych transakcji, aby móc obliczyć saldo Twojego portfela i wykonywać nowe transakcje. Ten krok może wymagać wielu zasobów i odpowiedniej przepustowości oraz miejsca na dysku, aby pomieścić cały rozmiar łańcucha bloków. Aby Bitcoin mógł pozostać bezpieczny, dostatecznie wiele osób powinno używać klientów z pełnym węzłem, ponieważ to właśnie oni wykonują zadanie potwierdzania i przekazywania transakcji.

Wydobycie

Czym jest wydobywanie Bitcoin?

Wydobywanie to proces poЕ›wiД™cania mocy obliczeniowej w celu przetwarzania transakcji, zabezpieczania sieci i zapewniania wzajemnej synchronizacji wszystkich w systemie. MoЕјe byД‡ postrzegane jako centrum danych Bitcoin, z tym jednak wyjД…tkiem, Ејe jest zaprojektowane w taki sposГіb, aby pozostaЕ‚o w peЕ‚ni zdecentralizowane, z gГіrnikami dziaЕ‚ajД…cymi we wszystkich paЕ„stwach i bez odgГіrnej kontroli nad sieciД…. Proces ten okreЕ›la siД™ mianem „wydobywania” („kopania”) jako analogia do wydobywania zЕ‚ota, poniewaЕј jest to tymczasowy mechanizm uЕјywany do emisji nowych bitcoinГіw. Jednak w przeciwieЕ„stwie do koplani zЕ‚ota, wydobywanie Bitcoin zapewnia wynagrodzenie wzamian za uЕјyteczne usЕ‚ugi niezbД™dne do obsЕ‚ugi sieci bezpiecznych pЕ‚atnoЕ›ci. Wydobywanie bД™dzie wciД…Еј konieczne po emisji ostatniego bitcoina.

Jak dziaЕ‚a wydobywanie Bitcoin?

Każdy może zostać górnikiem Bitcoin poprzez uruchomienie oprogramowania na specjalnych urządzeniach. Oprogramowanie wydobywcze nasłuchuje transakcji wykonywanych przez sieć peer-to-peer i wykonuje odpowiednie zadania, aby je przetworzyć i potwierdzić. Górnicy Bitcoin wykonują tę pracę, ponieważ mogą otrzymywać prowizje od transakcji, płacone przez użytkowników w celu szybszego przetwarzania płatności. Mogą też otrzymywać nowo tworzone bitcoiny, emitowane na podstawie ustalonej formuły.

Aby nowe transakcje mogły być potwierdzone, muszą zostać uwzględnione w bloku razem z matematycznym dowodem działania. Dowody takie są bardzo trudne do wygenerowania, ponieważ nie istnieje inny sposób na ich stworzenie niż testowanie miliardów obliczeń na sekundę. Wymaga to od górników, aby wykonywali te obliczenia zanim ich bloki zostaną zaakceptowane przez sieć i zanim zostaną nagrodzeni. W miarę jak coraz więcej ludzi zaczyna wydobywać, stopień trudności odnalezienia odpowiednich bloków jest automatycznie zwiększany przez sieć, aby zapewnić, że średni czas wymagany do znalezienia bloku pozostaje równy 10 minutom. W rezultacie wydobywanie jest bardzo konkurencyjną działalnością, w której żaden indywidualny górnik nie ma kontroli nad tym, co zostanie załączone do łańcucha bloków.

Dowód działania został też zaprojektowany w taki sposób, aby zależeć od poprzednich bloków. Wymusza to chronologiczny porządek łańcucha bloków. Sprawia to, że cofnięcie poprzednich transakcji jest niezwykle trudne, ponieważ wymagałoby ponownego przeliczenia wszystkich dowodów działania następujących po sobie bloków. Gdy dwa bloki zostają znalezione w tym samym czasie, górnicy pracują na pierwszym bloku, który otrzymają, i przełączają się na najdłuższy łańcuch bloków, gdy tylko znaleziony zostanie kolejny blok. Pozwala to wydobywaniu na zabezpieczanie i utrzymywanie globalnego konsensusu w oparciu o moc obliczeniową.

Górnicy Bitcoin nie są w stanie oszukiwać poprzez zwiększanie ich własnej nagrody, ani też przetwarzać nieuczciwych transakcji, które mogłyby zepsuć sieć Bitcoin, ponieważ wszystkie węzły Bitcoin odrzucałyby każdy blok, który zawierałby dane nieprawidłowe według protokołu Bitcoin. Z tego właśnie powodu sieć pozostaje bezpieczna nawet jeśli nie wszyscy górnicy Bitcoin są godni zaufania.

Czy wydobywanie Bitcoin nie jest marnowaniem prД…du?

Używanie energii w celu zabezpieczenia i obsługi systemu płatności trudno nazwać jej marnowaniem. Podobnie jak w przypadku każdego innego serwisu płatności, użytkowanie Bitcoin wiąże się z kosztami przetwarzania. Serwisy niezbędne do obsługi powszechnie używanych systemów monetarnych, takie jak banki, karty kredytowe czy pojazdy opancerzone, również zużywają mnóstwo energii. Jednak w przeciwieństwie do Bitcoin ich łączna konsumpcja energii nie jest transparentna i nie może być w prosty sposób zmierzona.

Wydobywanie Bitcoin zostało zaprojektowane w taki sposób, aby z czasem dało się je zoptymalizować przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu zużywającego mniej energii, zaś koszty operacyjne wydobywania powinny być stale proporcjonalne do popytu. Gdy wydobywanie Bitcoin staje się zbyt konkurencyjne i mniej dochodowe, niektórzy górnicy decyduję się na zaprzestanie swoich działalności. Ponadto cała energia włożona w wydobywanie zostaje ostatecznie przemieniona w ciepło, a najbardziej dochodowymi górnikami będą ci, którzy dobrze je wykorzystają. Optymalnie wydajna sieć wydobywcza to taka, która w zasadzie nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Choć jest to ideał, ekonomia wydobywania funkcjonuje w ten sposób, że indywidualni górnicy dążą właśnie do niego.

W jaki sposГіb wydobycie wpЕ‚ywa na bezpieczeЕ„stwo Bitcoin?

Wydobywanie stanowi ekwiwalent konkurencyjnej loterii, która znacząco utrudnia dodawanie bezpośrednio następujących po sobie bloków transakcji do łańcucha bloków przez jedną osobę. Chroni to neutralność sieci sprawiając, że żadna jednostka nie jest w stanie uzyskać możliwości zablokowania transakcji. Zapobiega to także wymianie części łańcucha bloków przez jednostki w celu cofania ich własnych wydatków, co mogłoby zostać wykorzystane, aby oszukać innych użytkowników. Wydobywanie utrudnia cofanie dokonanych transakcji w postępie geometrycznym poprzez wymóg przepisania wszystkich bloków następujących po tej transakcji.

Czego potrzebujД™, by zaczД…Д‡ wydobycie?

We wczesnych dniach Bitcoin każdy mógł znaleźć nowy blok przy użyciu procesora własnego komputera. W miarę zwiększania się liczny wydobywających osób (górników), trudność znajdowania nowych bloków znacznie wzrosła, osiągając obecny poziom, w którym jedyną wydajną metodą kopania jest używanie specjalistycznego sprzętu. Możesz odwiedzić BitcoinMining.com, aby dowiedzieć się więcej.

BezpieczeЕ„stwo

Czy Bitcoin jest bezpieczny?

Technologia Bitcoin – protokГіЕ‚ oraz kryptografia – ma duЕјe osiД…gniД™cia w zakresie bezpieczeЕ„stwa, a sieД‡ Bitcoin jest prawdopodobnie najwiД™kszym rozproszonym projektem obliczeniowym na Е›wiecie. Najpowszechniejszym sЕ‚abym punktem Bitcoin jest bЕ‚Д…d uЕјytkownika. Pliki portfela Bitcoin, ktГіre przechowujД… niezbД™dne prywatne klucze, mogД… zostaД‡ przypadkowo usuniД™te, zgubione lub wykradzione. DziaЕ‚a to podobnie do przechowywania fizycznych pieniД™dzy w postaci cyfrowej. Na szczД™Е›cie uЕјytkownicy mogД… zastosowaД‡ potД™Ејne praktyki bezpieczeЕ„stwa w celu ochrony ich pieniД™dzy lub korzystaД‡ z usЕ‚ug dostawcГіw, ktГіrzy oferujД… dobre poziomy bezpieczeЕ„stwa i ubezpieczenia przed kradzieЕјД… i stratД….

Czy zabezpieczenia Bitcoin nie zostaЕ‚y w przeszЕ‚oЕ›ci zЕ‚amane?

Zasady protokoЕ‚u i kryptografii wykorzystane w Bitcoin wciД…Еј dziaЕ‚ajД… lata po ich wprowadzeniu, co wskazuje na to, Ејe jest to dobrze zaprojektowany koncept. Z drugiej jednak strony wady zabezpieczeЕ„ byЕ‚y znajdywane i naprawiane w rГіЕјnych wersjach oprogramowania. Jak z kaЕјdД… formД… oprogramowania, bezpieczeЕ„stwo programГіw obsЕ‚ugujД…cych Bitcoin zaleЕјy od szybkoЕ›ci, z jakД… problemy sД… znajdywane i naprawiane. Im wiД™cej takich problemГіw jest wykrywanych, tym dojrzalszy staje siД™ Bitcoin.

Istnieje wiele bЕ‚Д™dnych przekonaЕ„ na temat kradzieЕјy i zЕ‚amaЕ„ zabezpieczeЕ„, ktГіre dotyczyЕ‚y rГіЕјnych gieЕ‚d i przedsiД™biorstw. MimoВ Ејe byЕ‚y to niefortunne wydarzenia, Ејadno z nich nie wiД…zaЕ‚o siД™ ze zЕ‚amaniem zabezpieczeЕ„ samego Bitcoin, ani teЕј nie wykazaЕ‚o jego wrodzonych wad; podobnie jak napad na bank nie oznacza, Ејe zagroЕјony jest sam dolar. Trafnie jest jednak powiedzieД‡, Ејe kompletny zestaw dobrych praktyk i intuicyjnych rozwiД…zaЕ„ w kwestii bezpieczeЕ„stwa jest niezbД™dny, aby zapewniД‡ uЕјytkownikД… lepszД… ochronД™ ich pieniД™dzy i zmniejszyД‡ ogГіlne ryzyko kradzieЕјy oraz utraty danych. W ciД…gu ostatnich piД™ciu lat takie funkcje bezpieczeЕ„stwa szybko siД™ rozwinД™Е‚y – na przykЕ‚ad szyfrowanie portfeli, portfele offline, portfele sprzД™towe i transakcje wykorzystujД…ce multipodpis.

Czy użytkownicy mogą zmówić się przeciwko Bitcoin?

Nie da się zmienić protokołu Bitcoin w prosty sposób. Żaden program, który nie jest zgodny ze wspólnymi regułami, nie może narzucić użytkownikom swoich własnych zasad. Przy obecnej specyfikacji, dwukrotne wydanie tych samych pieniędzy (tzw. double spending) jest niemożliwe w tym samym łańcuchu bloków, podobnie jak wydawanie bitcoinów bez odpowiedniego podpisu. Dlatego też niemożliwe jest tworzenie niekontrolowanych bitcoinów ot tak sobie, wydawanie środków innych użytkowników, uszkodzenie sieci i inne podobne działalności.

Większość górników mogłaby jednak arbitralnie zdecydować o blokadzie lub cofnięciu niedawnych transakcji. Większość użytkowników mogłaby też wywrzeć pewien nacisk, aby pewne zmiany zostały przyjęte. Ponieważ Bitcoin działa poprawnie jedynie przy kompletnej zgodzie pomiędzy wszystkimi użytkownikami, zmiana protokołu może być bardzo trudna i wymagać, by ogromna większość użytkowników przyjęła zmiany w taki sposób, by pozostali nie mieli niemalże innego wyboru, jak tylko się dostosować. Ogólnie rzecz biorąc, trudno wyobrazić sobie, dlaczego którykolwiek użytkownik Bitcoin mógłby chcieć zgodzić się na jakąkolwiek zmianę, która narażałaby jego pieniądze na niebezpieczeństwo.

Czy komputery kwantowe stanowiД… zagroЕјenie dla Bitcoin?

Tak, podobnie jak dla większości systemów opartych na kryptografii, w tym tradycyjnych systemów bankowych. Jednakże komputery kwantowe jeszcze nie istnieją i przypuszczalnie nie powstaną przez jakiś czas. W wypadku, gdyby komputery kwantowe bezpośrednio zagroziły Bitcoin, protokół mógłby zostać ulepszony w taki sposób, by używał kwantowych algorytmów. Biorąc pod uwagę, jak istotna byłaby taka aktualizacja, można śmiało założyć, że zostałaby pomyślnie przyjęta przez programistów i zaakceptowana przez wszystkich użytkowników Bitcoin.

Pomoc

Chcę dowiedzieć się więcej. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

WiД™cej informacji moЕјna znaleЕєД‡ w sekcji zasoby oraz na stronach spoЕ‚ecznoЕ›ci lub w Wiki FAQ.

BITCOIN – czy jest się czym zachwycać?

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.11.1″]

Bitcoin – słowo, które rozpala dziś wielkie emocje, nadzieje i wyobraźnię. Ojciec kryptowalut i pojęcia blockchain. Ktokolwiek zainspirował się postami swoich znajomych (a każdy z nas ma wśród nich przynajmniej kilku bitcoinowych zapaleńców) i pobieżnie zapoznał się z zagadnieniem, stoi teraz zapewne w rozkroku. Zainteresować się i inwestować, czy jednak odpuścić?

Ten artykuł jest dostępny w wersji audio. Kliknij, aby go wysłuchać!

W tym artykule nie odpowiem jednoznacznie. Chciałbym Ci pokazać zalety tej technologii ale też zawrzeć zdroworozsądkowe ostrzeżenie. Czytając nagłówki gazet czy serwis informacyjnych widząc hasło „bitcoin” ostatnimi czasy zdaje się wydawać, że jeszcze trochę i świat wypełni się milionerami. Domorosłymi milionerami, którzy obłowią się dzięki wprawie w śledzeniu wykresów i złudnemu poczuciu, że ich prognozy są skuteczne. Z drugiej strony jednak – faktycznie widać, że część ludzi, inwestujących w tą kryptowalutę, faktycznie zarabia. Wejdźmy trochę głębiej w ten temat. Postaram się wyrazić swoją opinię.

Artykuł o bitcoinie w bardziej pozytywnym tonie znajdziesz tutaj.

Pozwól, że powiem Ci jeszcze raz od początku – jestem bardzo ostrożny jeśli chodzi o inwestowanie moich środków. Uważam, że inwestując w instrumenty, których się nie rozumiem – można łatwo stracić pieniądze. Dlatego osobiście dłuższy czas obserwuje dany temat, staram się jak najwięcej nauczyć a dopiero potem zacząć spokojnie inwestować. Stąd właśnie moje zainteresowanie inwestycją w złoto czy obligacje korporacyjne (o których nagrałem specjalny odcinek podcastu). Są to instrumenty finansowe, które zaczyna powoli rozumieć. Z mojej perspektywy jednak na koniec istnieją tam realne wartości. Dla przykładu (w ogromnym uproszczeniu) inwestując w obligacje dłużne – po prostu pożyczasz określonej firmie pieniądze, a ona w zamian obiecuje Ci, że odda z nawiązką. Im bardziej stabilna firma tym większe prawdopodobieństwo, że się uda. Pożyczysz pieniądze Orlenowi lub Państwu Polskiemu (wtedy mówimy o obligacjach skarbu państwa, o którym niedługo napiszę osobny artykuł) to możesz się spodziewać, że te podmioty raczej nie opadną i oddadzą Ci pieniądze. Ale jeśli mówimy już o jakimś niewielkim deweloperze, który potrzebuje środków na zbudowanie osiedla temat robi się znacznie bardziej skomplikowany. Czy jest na tyle wiarygodny, że dobrze oszacował koszty? Czy zdąży sprzedać wszystkie mieszkania? Jeśli powinie mu się noga – no cóż po prostu nigdy już nie zobaczysz swoich pieniędzy.

Ale w przypadku kryptowalut temat staje się dużo bardziej skomplikowany i bardziej przypomina inwestowanie w waluty. Choć z różnicą, że waluta (Euro, USD czy inne) ma swoją realną postać. A kryptowaluta jest całkowicie wirtualna. Ale wróćmy do podstaw.

Bitcoin – czy będę inwestował?

Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że trochę żałuje, że nie wsiadłem do tego pociągu. Kilka lat temu (początki kryptowalut) pomagałem sfinansować jedną z pierwszych koparek w mojej rodzinnej okolicy (zaraz o tym więcej). Dostałem premię w pracy (ok. 2000 zł), kolega kolegi stwierdził, że będzie dużo zarabiał na kryptowalutach. Potrzebował kasy na sprzęt więc zaproponował, że za kilka miesięcy odda mi z określonym %. Po umówionych kilku miesiącach wciąż nie miał na koncie realnych pieniędzy, żeby mi oddać. O ile pamiętam zaproponował mi wtedy bodajże kilkadziesiąt bitcoinów (był to początek 2020 roku – zaraz przed pierwszym skokiem ceny – wycena na poziomie 12-15$). Nie zdecydowałem się wtedy wejść w temat. Poprosiłem, aby oddał mi umówioną kwotę w gotówce… Tak więc po roku dostałem po prostu kilka procent więcej niż pożyczyłem. A mógłbym dziś być milionerem ��

Z drugiej strony patrząc na to w jakim stresie żyją niektórzy inwestorzy chyba aż tak bardzo nie żałuję �� Potencjalnie oczywiście ominęła mnie szansa na spory zarobek. Chyba nie chcę poznać uczucia towarzyszącego uświadomienia sobie, że w poniedziałek miało się na wirtualnym koncie 100 000 zł a w środę już tylko 35 000 zł… Tylko po to, aby po kilku dniach mieć znowu 120 000 zł ale właściwie tylko po to, aby zanotować jeszcze większą stratę. To dla mnie chyba zbyt duże wahanie…

Z trzeciej więc uznałem, że najlepszym co mogę z robić to inwestować w to na czym się znam. W moim przypadku były to własny biznes. Jestem zdania podobnego jak Michał Szafrański (o czym opowiadał w swoim podcaście), że dużo większy zwrot z inwestycji wygeneruje inwestując w reklamy, które rozwijają moją firmę niż w instrumenty finansowe, na których po prostu się nie znam (przez co byłbym skłonny podejmować złe decyzje).

Z tej perspektywy w tym artykule postaram Ci się maksymalnie przybliżyć i wyjaśnić temat kryptowalut, w szczególności bitcoina właśnie. Chciałbym w prostych słowach wyjaśnić Ci, jak to działa i skąd mój znaczny sceptycyzm.

Wielu moich znajomych kilka lat temu poświęciło ułamek swojego dochodu, nazwać to szumnie „inwestycją” kupić jakieś instrumenty finansowe i doglądać, jak ten ułamek rośnie i czyni z nich milionerów. Magia procentu składanego, szumne hasła takie jak wolność finansowa, dochód pasywny mamią i zachęcają. Wyliczenia matematyczne, prezentowane na tego stronach wydają się być wiarygodne ale… Tylko przy założeniu, że wszystko idzie dobrze �� Niestety nie zbyt często mówi się o tych osobach, które szybko straciły pieniądze… Cóż wg. mojej wiedzy sporo takich takich małych inwestorów siedzi w Stanach. To właśnie w obligacjach, akcjach i tego typu instrumentach finansowych „przeciętny Kowalski” trzyma swoje oszczędności. W Polsce ten temat jest bardzo mało popularny – choć mogłeś już posłuchać mojego podcastu z Remigiuszem, który inwestuje na co dzień w obligacje korporacyjne.

Bitcoin czyli kilka słów o historii kryptowalut

Ok – bierzmy się za tego bitcoina! Zacznijmy od historii. Mówi Ci coś może „Satoshi Nakamoto„? Jeśli to dla Ciebie coś więcej niż kolejna zbitka japońskich słów, jesteś w mniejszości. Z tą zbitką wiążą się narodziny Bitcoina, a jednak niewielu kojarzy je z tą kryptowalutą równie naturalnie, jak jest to w przypadku Alfreda Nobla i dynamitu (to swoją stroną bardzo ciekawa historia, czy wiesz, że Nobel był nazywany „Ojciec Śmierci”?). Swoją drogą, nie ma w tym niczego szczególnie dziwnego. Natura i przyszłość Bitcoina są równie niejasne, jak jego początki. Dziś wiadomo już tylko, że Satoshi Nakamoto to nie autentyczne dane personalne, lecz pseudonim. Nadal pozostaje jednak tajemnicą, czy pod tym pseudonimem kryje się pojedyncza osoba czy cała grupa twórców. Według Wikipedii w grudniu 2020 roku amerykańskie prasa, przeprowadziła wielkie śledztwo dziennikarskie. Według nich twórcą bitcoina miałbyś australijski przedsiębiorca z branży IT – niejaki Craig Steven Wright. Po kilku miesiącach nacisków ten australijski biznesmen miał się przyznać i przedstawił dowody, że to właśnie on stworzył bitcoina. Jak to w takich przypadkach bywa, według tych najbardziej wkręconych w temat to niemożliwe.

Kiedy jednak mówimy o technologii blockchain, trzeba przyznać, że sam w sobie pomysł jest genialny – wielu zwolenników nazywa go rewolucją większą niż powstanie facebooka czy wyszukiwarki Google. Ale w przypadku tych dwóch – historia i biografia życia jest doskonale znana. Dlaczego Satoshi Nakamoto ukrył swoją tożsamość…? Niewiadomo.

Zacznijmy więc od krótkiego opisu technologii. U podstaw technologii bitcoin leżą metody kryptograficzne i zdecentralizowana baza danych, rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer do przechowywania transakcji. Dzięki temu sieć jest matematycznie bezpieczna i potencjalnie wręcz nie do złamania. Z drugiej strony nie ma też żadnych organów prawnych, które umożliwiały by zarządzanie od górnie popytem, podażą czy w końcu ustalaniem ceny i ilości dostępnej waluty na rynku. Ponieważ jest też niezależna (teoretycznie) od położenia geologicznego nie wpływają na nią różne zmiany polityczne.

Technologia działa w modelu peer-to-peer (czyli w pewnym sensie użytkownik do użytkownika) więc sieci bitcoina nie można w klasyczny sposób administrować. W pewnym sensie każdy uczestnik sieci jest jej właścicielem. Pieniądze, może drukować tylko konkretna mennica lub inna instytucja rządowa czy organizacja polityczna. W klasycznym ujęciu jako społeczeństwo uznaliśmy, że potrzebujemy takiego zewnętrznego mediatora do którego mamy na tyle duże zaufanie, aby powierzyć im nasze pieniądze. Przecież stan Twojego konta w banku jest teoretycznie równie wirtualny jak bitcoin. Przedstawiciel banku kiedy otrzymujesz wynagrodzenie nie przenosi kupki setek z przegródki do przegródki. Z drugiej strony to w dalszym ciągu bank decyduje jaka liczba wyświetla się na Twoim koncie. Ufamy bankom choć… Czy mamy ku temu jakieś podstawy? Tymczasem odpowiedzialność za kryptowalutę jest całkowicie rozproszona. Budowa bitcoina pozwala też na anonimowe posiadanie własności oraz jej transfery w obrębie sieci.

Kilka lat temu bitcoin ujrzał światło dzienne. W uproszczeniu bitcoin powtarzając jeszcze raz, to waluta, która nie jest sterowana czy regulowana przez jakikolwiek Bank Centralny. Nie ma też fizycznej postaci. Tak więc nad całym systemem nie ma jakiegokolwiek nadzoru, a jednak „produkuje” on coś, co do złudzenia przypomina prawdziwe pieniądze. W wielu kantorach można wymienić bitcoina na dolary, złotówki itp. Z drugiej strony system jest całkowicie transparenty – w przeciwieństwie do transferów bankowych. Wyobraź sobie co by się działo, gdyby każdy mógł zobaczyć od kogo dostajesz pieniądze, gdzie i jak je wydajesz… Tymczasem w technologii blockchain jest to możliwe. Dokładniej rzecz ujmując można prześledzić przepływ każdego bitcoina w sieci – choć dużo trudniej ustalić, kto jest właścicielem na początku i na końcu łańcucha ��

Bitcoin jest po prostu komputerowym plikiem. Zanim wejdzie do obiegu, musi zostać „wydobyty”, stąd popularne określenie „kopania bitcoinów”. Nie do końca wiadomo, dlaczego przyjęło się takie nazewnictwo. Tak po prostu jest ��

W praktyce oznacza to, że trzeba użyć potężnej mocy obliczeniowej komputera do rozwikłania skomplikowanych kryptograficznych równań. W uproszczeniu właśnie po to powstała ta krypta waluta. Dajesz moc swojego komputera – za co jesteś wynagrodzony tą wirtualną walutą np. bitcoin. Teoretycznie możesz zrobić to za pomocą kartki i długopisu. Ale żeby to faktycznie miało sens musiałbyś wykonywać miliony, jeśli nie miliardy wyliczeń w ciągu minut. Nie poradziłby sobie z tym pierwszy lepszy komputer. Dlatego buduje się do tego dedykowane kopalnie – czyli specjalne zestawy z potężną mocą obliczeniową. Tego typu systemy teleinformatyczne stwarzają trochę problemów – wspomnę tylko o dwóch – dostarczenie prądu (każda minuta przerwy to realna strata pieniędzy) oraz generowane ciepło. Wyobraź sobie komputer stacjonarny wielkości całego pokoju. A teraz spróbuj rozkręcić go do maksymalnych obrotów.

Bardzo ciekawie pokazał to Krzysztof Gonciarz na swoim filmie – obejrzyj tutaj:

Kiedy zaczynałem się interesować tematem, wystarczyło kilka kart graficznych i procesorów (taką pierwszą konstrukcję, którą widziałem zbudowana była z… patyczków do szaszłyków i klocków lego!), aby zacząć kopać i gromadzić bitcoiny. Liczba bitcoinów jest ograniczona więc coraz trudniej je kopać. W efekcie utrzymanie infrastruktury jest… zbyt drogie. Koszt sprzętu, prądu i zarządzanie całością kosztuje więcej niż potencjalny zarobek (nawet uwzględniając wciąż rosnącą wycenę tej wirtualnej waluty).

Wynika to też z tego, że dziś temat zmonopolizowały gigantyczne kopalnie (60% z nich znajduje się w Azji – Chiny i Rosja) wielkości całych hal produkcyjnych. Miliony komputerów wykonujących miliardy operacji. Trudno coś takiego powtórzyć w domu �� Powodem jest bardzo tani prąd, dużo taniej technologii oraz dużo wolnych przestrzeni.

Czy bitcoin jest legalny?

Właściwie nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Prawo nie nadąża za tak dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Na to pytanie czy bitcoin można odpowiedzieć tylko analizując sytuację w poszczególnych państwach. Kilka przykładów:

Bitcoin w Polsce

W Polsce wydobywanie oraz obrót bitcoinami zdaniem Ministerstwa Finansów nie narusza prawa, ale z drugiej strony to samo ministerstwo odmawia bitcoinowi statusu waluty lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego (na przykład jednostki pieniężnej, instrumentu rynku pieniężnego, papieru wartościowego, elektronicznego instrumentu płatniczego czy czegokolwiek innego). Ale sprzedaż bitcoinów należy jednak traktować jak klasyczny przychód, powstały przy zbyciu praw majątkowych.

Bitcoin w Niemczech

Niemcy uważają bitcoin za legalną walutę, którą można stosować w transakcjach prywatnych.

Bitcoin w Szwajcarii

Bitcoin w tym państwie zazwyczaj jest traktowany jako waluta. Co ciekawe w niektórych miastach (Zug i Chiasso) można nim opłacać podatki (w specjalnym kontaorze Ticino).

Bitcoin w Tajladnii

Tajlandia jest pierwszym krajem na świecie, w którym zakazano kupowania, sprzedawania czy w końcu obrotem tej kryptowaluty. Nielegalne jest też wysyłanie i odbierania bitcoinów do osób znajdujących się poza granicami tego państwa.

Bitcoin w Wenezuelii

W Wenezueli posiadanie bitcoinów oraz ich wydobywanie jest nielegalne z powodu wysokiej inflacji boliwarów. Zaraz posiadania innych walut jest dużo szerszy – obrót dolarami, również przez jakiś czas był zakazany.

Bitcoin w Brazylii

Senat Brazylii uważa, że Bitcoin nie wymaga regulacji prawnych.

Zasady gry na giełdzie – krytowaluty i bitcoin

Ustaliliśmy już, że kopanie waluty jest tak samo trudne jak próba zbudowania własnej mennicy. Dlatego dziś na kryptowalutach zarabia się inaczej. W większości przypadków przypomina to zwykłe inwestowanie w waluty. Spróbuję Ci to wyjaśnić na kilku coraz bardziej ekstremalnych przykładach.

Cel jest prosty. Tanio kupić, drogo sprzedać. Innymi słowy Twoim celem jest kupić walutę lub określony kruszec (np. złoto, srebro, ropę itp) kiedy można ją tanio nabyć (nawet w fizycznej formie) i sprzedawać kiedy jest drogo. Tradycyjne giełdy podlegają naturalnym wahnięciom. Atak w Iraku w regionie gdzie są duże szyby ropy? Cena idzie w górę (bo trzeba wydać więcej na „produkcję” w tym przypadku zabezpieczenie transportu dla przykładu). Trwają wybory w USA i wygrywa kontrowersyjna partia? Prawdopodobnie dolar będzie tańszy. Oczywiście to ogromne uproszczenie – ale w pewnym sensie, ktoś o dużej wiedzy geopolitycznej jest wstanie zarabiać całkiem przyzwoite pieniądze obracając różnymi walutami. W grę wchodzi też dywersyfikacja portfela – czyli inwestowanie w różne surówce. Wiele osób w Polsce trzyma swoje oszczędności w obcych walutach. Z jeszcze innej strony – to właśnie założenia, że pewne waluty będą tylko tanieć lub, że będą stabilnie utrzymywać kurs doprowadziły do sytuacji frankowiczów.

Im większą kwotą operujesz i jesteś wstanie lepiej przewidzieć te zmiany – tym teoretycznie więcej zarobisz. Z tego co sam rozumiem, dla przykładu, inwestowanie w złoto ma sens w perspektywie wielu lat. Dziś kupujesz jako zabezpieczenie i zakładasz, że za kilka lat ten sam kruszec sprzedaż znacznie drożej. W razie czego masz trochę czasu na reakcję – możesz obserwować sytuację na rynku, która choć cały czas się zmienia, raczej nie ulega dramatycznym modyfikacją w ciągu godzin czy dni a raczej tygodni lub miesięcy. Weźmy absurdalny przykład.

Załóżmy, że kupiłeś tonę złota �� Nagle jednak okazuje się, że odkryto potężne złoża tego surowca na Marsie. Dzięki pomocy Elona Maska i jego programu SpecX każdy człowiek na ziemi niedługo będzie mógł wziąć kilof, przenieść się na Marsa i wykopać sobie trochę złota (czyli coś na kształt amerykańskiej gorączki złota). Jak sądzisz co powinieneś zrobić ze swoją inwestycją? Złoto będzie drożeć czy tanieć? Stanie się dobrem luksusowym o limitowanej dostępności czy raczej taniej ze względu na łatwość w dostępności?

Teoretycznie w naszym przykładzie to idealny moment na sprzedaż. Jeśli ten fakt dotyczący Marsa i łatwości w dostępie do kruszca okaże się prawdą – złoto straci na wartości – będzie go po prostu bardzo dużo na rynku. Nim jednak rynek zareaguje zapewne minie trochę czasu. Poza tym zazwyczaj tego typu sytuacje można częściowo przewidzieć. W pewnym sensie na końcu jest coś fizycznego – coś mającego określoną wartość. Podlega też określonym regulacjom prawnym. Giełdy tradycyjne też podlegają krachom – mogą się załamać. Niestety wszystko tutaj jest na koniec dosyć umowne. Mimo wszystko – zawsze jest trochę czasu na reakcję i grając ostrożnie – dużo trudniej jest stracić wszystkie oszczędności życia. Wiele zależy od Twojej skłonności do ryzyka oraz cierpliwości (chwilowy spadek w tym kwartale nie oznacza, że w skali 5 lat nadal będziesz tracił).

Po drugiej stronie mamy jednak ludzi, którzy próbują zarabiać na tzw krótkich lotach. Są to ludzie, którzy próbują zarabiać na mikro-różnicach w cenach. Kilka złotych do przodu, a cały zysk znowu reinwestujesz. Kilka razy tracisz, kilka razy zarabiasz. Krok po kroku gromadzisz środki.

Tego typu giełdą, przed którą zdecydowanie przestrzegam jest forex – czyli giełda typowo walutowa. Tutaj zasady są jeszcze trochę trudniejsze bo w pewnym sensie zakładasz się „z systemem” czy dana waluta zdrożenie czy stanieje. Nie kupujesz jest fizycznie tak jak uncji złota lub „worka monet”. Jeśli jesteś wstanie przewidywać tego typu trendy – w krótkim czasie możesz zacząć zarabiać. Tajemnica dużych zarobków tkwi we współpracy z brokerami czyli systemami lub narzędziami, które umożliwiają Ci granie na giełdzie z tzw. dźwignią lub lewarem. Różni brokerzy, oferują różne dźwignie. Zasada jednak jest dosyć prosta – inwestujesz 1000 dolarów ale na giełdzie zakładasz się o kwotę 100 000 dolarów.

I wszystko byłoby pięknie gdybyś notował ciągłe zyski. Niestety ponad 80% -85% graczy (według różnych badań) inwestujących w forexa – traci! Ponieważ forex uzależniania podobnie jak hazard – większość tych, która zarobiła, nie potrafi się wycofać i traci środki w kolejnych miesiącach i latach.. Forex czy inne tego typu giełdy są niesamowicie nie przewidywalne. Drobne różnice w kursie mogą oznaczać wielkie zyski lub jeszcze większe straty. Forex to temat na osobny artykuł lub podcast. Wciąż szukam eksperta, który wystarczająco dobrze zna temat i będzie chętny się wypowiedzieć �� Giełda ta jest niesamowicie dynamiczna – zmienia się wręcz z godziny na godzinę a zastosowanie dźwigni znacznie zwiększa ryzyko.

Wróćmy jednak do bitcoina. Wiesz już, że to wyłącznie wirtualna waluta. Nie ma właściwie żadnej fizycznej postaci. Jej wydobycie, zarządzanie nią i tak dalej jest całkowicie wirtualne. Wycena tej waluty nie jest (w teorii o czym zaraz więcej) w żaden sposób zależna od sytuacji politycznej. Ale czy przypadkiem nie jest tak z dowolną inną walutą?

Czym są dla Ciebie pieniądze? Pozwalają kupować Ci bułki z sklepu rano. Ale jak to się stało, że ten niewielki kawałek miedzi, metalu i z czego tam jest zbudowana moneta 5 zł – umożliwia Ci kupienie kilograma ziemniaków? No cóż, społeczeństwo tak się po prostu „umówiło”. W przypadku bitcoina zasada jest dosyć podobna – „rynek” tak się po prostu umówił (choć oczywiście ponownie to mocno upraszczam). Dlatego też, mówi się o bańce, która zaraz pęknie. Banki centralne mogą próbować uspokoić nastoje (jak było to np. w Grecji gdzie przez kilka tygodni zablokowana możliwość wypłaty środków z bankomatów). Z tą różnicą, że bitcoin po prostu nie istnieje fizycznie. Jeśli chodzi o samą transakcję, sprowadza się ona do wysłania pliku adresatowi. Nie da się w żaden sposób zablokować ich przepływu. A co sprawia, że taka operacja jest wiarygodna?

Przede wszystkim sam system. Jest on całkowicie (teoretycznie) transparenty. Każdy przelew można bardzo szczegółowo prześledzić. W niektórych przypadkach (nie wchodząc w szczegóły na ten moment) można zidentyfikować konkretną osobę. Prędkość transakcji (w przeciwieństwie do transakcji bankowych) trwa sekundy (a dokładniej minuty).

W dodatku system matematyczny bitcoina określają pewne granice. Bitcoin jest walutą ograniczoną co do ilości, bitcoinów może powstać więc tylko 21 milionów przez co jest walutą odporną na inflację. Pieniądze np. złotówki można dodrukować (sztucznie zwiększyć ich ilość – a pamiętasz co by się działo, gdyby Elon Mask przywiózł tonę złota dla każdego na ziemi, prawda?) ale bitcoinów wydobyć więcej się nie da. Tak więc transakcje w bitcoinie jest wspólną, niepisaną umowa użytkowników, którzy uczestniczą w całym tym procesie. Wystarczy, że Bitcoin to w ich odczuciu równoprawny środek płatniczy. Sprawia to, że wszystkie transakcje doczekują się potwierdzenia w komputerach pozostałych użytkowników. Zaraz spróbuję to bardziej szczegółowo wyjaśnić. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być opcją wprost genialną. Mamy oto walutę pozasystemową, której logika nie odbiega zbytnio od każdej waluty tradycyjnej. Sam pieniądz jest przecież środkiem umownym; nie ma wartości sam w sobie, jako kawałek papieru, bilon czy cyferka na koncie, która te gadżety symbolizuje. Gdzie zatem tkwi haczyk? Cóż, haczyków jest przynajmniej kilka.

Tak więc dziś grając na specjalnych giełdach robisz teoretycznie to samo co ze zwykłymi walutami. Zakładasz, że kupując bitcoina jego wartość będzie rosła.

Bitcoin niczym kameleon

Jasne, handel walutą i różne giełdy od dwóch dekad oplatają cały świat, jednak zjawisko to pozwala bitcoinowi zakamuflować się na jego tle. Jest prawdą, że ekspresowe tempo zawierania transakcji wraz z globalizacją to czynniki znane nie od wczoraj, ale handel bitcoinem bardziej przypomina w swoim całokształcie kasyno niż autentyczny rynek. W moim odczuciu bardziej niż o rynku możemy więc mówić o… globalnej rozgrywce online. Wielu ekonomistów mówi, że to najzwyklejsza bańka spekulacyjna, a niektórzy posuwają się nawet do porównań z piramidą finansową. Dlaczego? To proste – gdy staniemy się świadkami pęknięcia tej bańki, zaangażowani w rozgrywkę pożegnają się z olbrzymimi pieniędzmi. Wśród głosów krytycznych znaleźć możemy m.in. noblistę Josepha E. Stiglitza; jego zdaniem, jedyną dobrą przyszłością bitcoina byłoby uznanie go za nielegalny. Póki co, banki centralne i państwowe instytucje ograniczają się zaledwie do przestróg. Trudno powiedzieć, by przestrogi te zniechęcały do inwestowania w bitcoina.

Po drugiej stronie mamy wszystkich „antysystemowców”, twierdzących, że systemy polityczne i banki centralne to zło, które tak na prawdę nas okradają. Niestety bitcoin ze względu na swoją anonimowość w wielu przypadkach zasłynął jako środek płatniczy w kręgach kryminalnych. Czy słyszałeś o słynnej aferze Silk Road? Był to portal internety, który był dostępny w sieci TOR, która gwarantuje całkowitą anonimowość. W praktyce było to jak allegro dla wszystkich nielegalnych produktów – od broni, przez narkotyki po zlecenia morderstwa. Przez dłuższy czas podstawową waletą tego systemu był bitcoin właśnie. Z drugiej strony analizując całą sytuację – warto się zastanowić jak radzili sobie przestępcy przed wirtualną walutą? Może po prostu wypłacali pieniądze z bankomatu? A może mieli setki innych pomysłów na to, jak w prosty sposób przekazywać sobie pieniądze… Zmienił się jedynie sposób przekazywania umownych środków. Ale przez ten cały czas zasady nie uległy żadnej zmianie. Czy po usunięciu strony Silk Road ludzie przestali handlować narkotykami? No właśnie…

Jak wygląda sytuacja bitcoina dziś?

Tak naprawdę, pod pojęciem „bitcoin” kryje się wirtualny towar, którego wartości nie sposób ustalić. Ostatecznym czynnikiem, który kształtuje tę wartość, jest ludzkość sama w sobie. Ściślej, bezwzględna chęć zdobycia jak największego zysku jak najmniejszym kosztem, bez wnoszenia jakiegokolwiek wkładu. Zgodnie z teorią rynkową – im więcej amatorów zaczyna grać na giełdzie tym staje się ona bardziej nie przewidywalna i ryzykowna. Dziś masa młodych osób, które codziennie żyją kursem swojego wirtualnego portfela, myślących, że ta nowa odmiana hazardu zasługuje na miano profesji zawodowej. W praktyce podejmują irracjonalne decyzje i podążają za ślepymi przesłankami. Tak było chociażby w styczniu 2020 roku kiedy to waluta straciła prawie 50% swojej wartości w ciągu kilku dni (tylko po to, aby po kilku dniach część wartości odzyskać i ponownie stracić…). Powodów było prawdopodobnie bardzo dużo ale zazwyczaj co do zasady sprowadzało się to do owczego pędu. Inni sprzedają, ja też nie chcę stracić więc sprzedaję…

Największą bolączką jest ogromna dynamika. Kurs potrafi zmienić się w ciągu godzin lub dni o zawrotne wręcz kwoty. A ze względu na swoją zupełną wirtualność – wartość bitcoina jest kompletnie nie do przewidzenia.

Jak sam napisałem na początku – nikt myślący zdrowo nie wierzył, że po kilku latach od pojawienia się pierwszych koparek, 1 bitcoin będzie warty ponad 50 000 zł! A jaka jest górna wartość? Nikt tego nie wie… I nikt tego nie reguluje. Co jest równocześnie największą wadą i największą zaletą.

Sztuczna inteligencja vs. sztuczny pieniądz?

Zwróć proszę uwagę na sam sposób „wydobywania” bitcoina. Oczywiście, eksperci z branży IT zgodnym chórem zapewniają, że cały proces generowania i przechowywania bitcoinów cechuje się pełnym bezpieczeństwem. Podobno nawet hipotetyczna moc komputerów zebranych z całego globu nie byłaby w stanie tych procedur zakłócić. W kontekście aktualnej sytuacji nie mylą się, ale pewne poszlaki wskazują, że już dziś jest to krótkowzroczność. Co jakiś czas słyszy się o coraz doskonalszej, sztucznej inteligencji. Czy wizja, że ta sztuczna inteligencja poradzi sobie z bitcoinem, to snucie czarnych scenariuszy? Być może, ale rzecz w tym, że nie jest to scenariusz nieprawdopodobny. Kiedy tylko owoce postępu wymkną się spod kontroli, cały świat obiegnie komunikat, który spowoduje kompletny krach. Ostatnio wystarczyła tylko przesłanka, że rząd Chin zabroni handlu kryptowalutami i zaliczyliśmy gigantyczny spadek. Pewnie, wszystkie wynalazki w chwili ich powstawania rodziły takie pesymistyczne przepowiednie, ale sztuczna inteligencja to prawdziwy kamień milowy. Przełomowy koncept, który jakościowo różni się od czegokolwiek, co jak dotąd wynaleźliśmy.

Istnieje jednak jeszcze ważniejszy powód, dla którego sceptycyzm co do Bitcoina jest uzasadniony. Przede wszystkim sama technologia co do zasady nie jest wyjątkowo skomplikowana. Na rynku już teraz pojawiają się setki klonów – Ethereum, Litecoin, Dash, Monero i wiele innych. Póki co żaden nie osiągnął podobnego sukcesu jak bitcoin co nie przeszkadza jednak milionom ludzi na całym świecie inwestować, tracić czy zarabiać.

Kolejny ważny element był już wspomniany – sprawy kryminalne i brudne pieniądze. W całej tej grze biorą one z pewnością znaczący udział, przyczyniając się do wzrostowej kondycji Bitcoina. Brak regulacji nie będzie prawdopodobnie jednak trwał wiecznie. Już niebawem ma ruszyć handel instrumentami pochodnymi na Bitcoina (ale regulowanymi „od górnie”), co obwieściło chociażby CME Group. Gdy w grę wejdą instrumenty pochodne, Bitcoin i jego entuzjaści staną oko w oko z wielkim niebezpieczeństwem. Wtedy bowiem powstanie możliwość nabycia i sprzedaży Bitcoina za symboliczny kawałek jego wartości. Instrumenty pochodne mają to do siebie.

Instrumenty pochodne są w stanie przynieść zysk zarówno wówczas, gdy wartość bazowego składnika aktywów idzie w górę, jak i wtedy, gdy kupuje się kontrakty, a przy tym obstawia się spadek cen. Skoro tak, pojawia się pytanie – co bardziej „opłaci się” wspomnianym brudnym pieniądzom w podobnej sytuacji? Czy nadal będą pchać cenę Bitcoina w górę? O wiele bardziej prawdopodobne, że łatwiej będzie im uskutecznić radykalną przecenę, aby zbić na tym olbrzymi kapitał. To wszystko ujawnia jedynie hazardowy charakter Bitcoina i jego tzw. rynku.

Przy okazji gorąco polecam Ci reportaż na temat bitcoina – znajdziesz go na netflixie.

Bawić się?

Po tego typu informacjach może paść tylko takie pytanie. „Czy inwestować” byłoby pytaniem zdecydowanie na wyrost. Jeśli masz żyłkę gracza, możesz potraktować Bitcoina jako szansę na krótki epizod z nową formą globalnej, wirtualnej gry. Z całą pewnością nie powinieneś jednak traktować tej zabawy jako pewnego i stabilnego źródła dochodów, które zdziała cuda i pozwoli Ci się ustawić na całe życie. Chwilkę… czy nie znasz przypadkiem tej śpiewki z wszystkich poradników ostrzegających przed kasynami? Być może – Bitcoin, mimo swojej skali, nie jest tak naprawdę niczym więcej.

Platforma tradingowa Forex – kompletny przewodnik

Nie wiesz co to jest platforma tradingowa lub która jest najlepsza dla początkujących? Zobacz porównanie i wybierz platformę transakcyjną Forex dla siebie.

Czym jest platforma tradingowa i co warto wiedzieć?

Z tego artykułu dowiesz się, która platforma tradingowa Forex jest według nas najlepsza w Polsce. Zanim wybierzesz, musisz zdać sobie sprawę, że to jeden z najważniejszych wyborów przed podjęciem tradingu. Za pomocą tego oprogramowania będziesz dokonywał transakcji na prawdziwe pieniądze, dlatego musisz czuć się z nią dobrze. Ważne jest również zadanie sobie pytania – czy szukasz platformy dla początkujących lub zaawansowanych?

Spędziliśmy wiele godzin, aby przygotować ten poradnik. Znajdziesz w nim opis wszystkich najważniejszych systemów transakcyjnych, w tym dla traderów zarówno doświadczonych, jak i początkujących.

Co to jest platforma tradingowa? Platforma do tradingu to oprogramowanie udostępniane przez brokerów forex, dzięki któremu trader (inwestor) może dokonywać transakcji na rynku kontraktów CFD, w tym Forex. Brokerzy mogą korzystać ze wspólnych platform tradingowym (np. MetaTrader) lub mogą posiadać autorskie rozwiązania (np. eToro) .

Jakie mamy platformy transakcyjne?

Jak już powiedzieliśmy, platforma tradingowa to oprogramowanie dzięki któremu zawieramy transakcje na przykład na rynku walutowym za pośrednictwem wybranego brokera. Często zdarza się, że brokerzy korzystają z tego samego oprogramowania.

Do tradingu na światowych giełdach możemy korzystać z:

METATRADER 4

Jest to jedna z najpopularniejszych platform. Została napisana przez spółkę Meta Quotes, która postawiła na prostotę i intuicyjność. Dodatkowo za pomocą kodów języka MQL możemy programować swoje funkcje i wskaźniki. Możemy także tworzyć automatyczne roboty transakcyjne. Wymaga to jednak wiedzy i znajomości podstaw programowania.

Wybrani brokerzy z platformą MetaTrader 4 (MT4): FXTM, HYCM, easyMarkets, FxPro, HotForex, FXCM, Dukascopy, Admiral Markets, Forex.com, 24Option, AvaTrade, CitiFx Pro, FXCC, Markets.com, Tickmill, XTB.

METATRADER 5

To odświeżona wersja poprzedniej platformy. Jest przyjaźniejsza dla oka i bardziej intuicyjna. Dzięki niej możemy znacznie lepiej dobierać interwały czasowe. Platforma MetaTrader dostępna jest na komputery z systemem Windows, Mac i Linux. Możemy z niej również korzystać na telefonach i tabletach z androidem czy iOS.

Wybrani brokerzy z platformą MetaTrader 5 (MT5): FXTM, HYCM, easyMarkets, XM, HotForex, Admiral Markets, IronFX, Markets.com.

CTRADER

Platforma jest produktem cypryjskiej firmy i przeznaczona jest jak wszystkie pozostałe – do handlu Forex oraz na kontraktach CFD. Posiada dużą ilość interwałów czasowych, różne rodzaje wykresów, możliwość otwierania zleceń jednym kliknięciem. Dodatkowo posiada funkcjonalność automatycznych strategii oraz obsługuje niestandardowe wskaźniki.

Wybrani brokerzy z platformą cTrader: Pepperstone, FxPro, IC Markets, GlobalFX, ICM, Xena

XSTATION

Platforma udostępniana jest przez brokera Xtb. Ciekawym rozwiązaniem jest kalkulator inwestycyjny, który oblicza dla nas rezultat transakcji uwzględniając poziom zlecenia StopLoss i Take Profit. xStation udostępnia zaawansowane narzędzia do analizy technicznej oraz zamykanie wszystkich otwartych pozycji jednocześnie jednym kliknięciem.

Broker z platformą xStation: XTB

NINJATRADER

Ninjatrader To alternatywa dla wyżej wymienionego MT 4. W ostatnim czasie twórcy tej platformy transakcyjnej udostępnili możliwość śledzenia cen takich kryptowalut jak BitCoin, Ethereum, LiteCoin czy BCH. Dzięki integracji oprogramowania z platformą Coinbase, użytkownicy mogą korzystać za darmo z historycznych wykresów kryptowalut, analizować je i testować optymalne strategie.

Wybrani brokerzy z platformą NinjaTrader: City Index, Oanda, FXCM, FX Trading Pro

Według nas, brokerzy z najlepszymi platformami tradingowymi to:

 • eToro – odwiedź eToro
 • Markets.com – odwiedź markets.com
 • Trade.com – odwiedź trade.com
 • AvaTrade – odwiedź AvaTrade
 • IG Markets – odwiedź IG Markets

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

W jakich krajach dostępne są omawiane platformy tradingowe?

Albania, Austria, Bośnia i Herzegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Ameryka Północna: Belize, Kanada, Kostaryka, Kuba, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Portoryko, Bahama.

Ameryka Południowa: Argentyna, Boliwia, Chile, Kolumbia, Republika Dominikany, Ekwador, Gujana, Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, Wenezuela.

Algiera, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gwinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Maroko, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Szwajcaria, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Tunezja, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Afganistan, Bangladesz, Kambodża, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Malezja, Mongolia, Myanmar, Korea Północna, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajlandia, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam.

Lista brokerów z podziałem na platformy tradingowe:

 • eToro – platforma własna
 • Markets.com – platforma MetTrader 5
 • 24Option – platforma web, MetaTrader 4
 • BDSwiss – platforma web, MetaTrader 4
 • HotForex – WebTrader, MetaTrader 4
 • Trade.com – WebTrader, MetaTrader 4/5
 • Libertex – platforma własna
 • Plus500 – platforma własna
 • XTB – xStation, MetaTrader 4
 • InstaForex – MetaTrader 4/5, ForexCopy
 • IG Markets – MetaTrader 4, IG Charts
 • GKFX – WebTrader, MetaTrader 4
 • Valutrades – MetaTrader 4
 • XM – MetaTrader 4/5
 • Blackwellglobal – MetaTrader 4
 • Admiralmarkets – MetaTrader 4/5
 • Alvexo – MetaTrader 4
 • Pepperstone – Webtrader, cTrader, MT4, MT5, Mobile Trading Platform, ZuluTrade
 • Windsorbrokers – MetaTrader 4, Gwazy
 • FXPro – MT5, MT4, cTrader, FxPro SuperTrader
 • ForexTime – MetaTrader 4/5
 • HYCM – MT4, Webtrader, HY ProTrader
 • TeleTrade – MetaTrader 4/5
 • FXCC – MetaTrader 4
 • Oanda – MT4, fxTrade,
 • Autochartist
 • Forex.com – MetaTrader 5
 • LCG – MT4, LCG Trader
 • CMC Markets – MetaTrader 4
 • FXCM – MT4, Trading Station, NinjaTrader
 • IFC Markets – MT4, NetTradeX
 • AvaTrade – Platforma Web, MT4, Mirror Trader, ActTrader

Czy platforma tradingowa działa całą dobę?

Platforma do tradingu umożliwia handel na rynku Forex i CFD przez całą dobę przez 5 dni w tygodniu. Różne giełdy na świecie otwarte są w różnych strefach czasowych. Dzięki temu możemy obracać aktywami non stop za wyjątkiem weekendów. Jedynymi aktywami, które kwotowane są w sobotę i niedzielę, są kryptowaluty..

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Brokerzy z najlepszymi platformami

Wybór platformy powinien opierać się na renomie i rzetelności brokera, który udostępnia oprogramowanie. To właśnie tej firmie mamy zamiar powierzyć nasze pieniądze. Powinniśmy więc otworzyć konto z dużą firmą, a dodatkowo taką, która posiada licencję. Dzięki temu mamy pewność, że operacje finansowe będą dokonywane płynnie i bezproblemowo. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych brokerów oraz ich platform tradingowych.

eToro – Świetna platforma transakcyjna do Copy Tradingu

Jeśli chodzi o platformę tradingową Forex dla początkujących, nie ma lepszej od eToro. Połączenie standardowej platformy Forex oraz platformy Copy Tradingowej, daje użytkownikom możliwość naśladowania najlepszych traderów na świecie, dzięki którym możesz zwiększyć swoją rentowność.

Ponadto, broker eToro udostępnia ponad 1,000 spółek oraz innych aktyw na których można handlować. Jednocześnie można edukować się za pomocą materiałów szkoleniowych do których dostęp mają jej użytkownicy. Dla użytkowników, którzy nie mieli wcześniej styczności z giełdą Forex i kontraktami CFD, jest to świetne rozwiązanie.

Platforma obsługiwana jest w języku polskim i posiada niebywale prosty i intuicyjny wygląd. Doskonale sprawdzi się dla osób, które dopiero zaczynają opanowywać obsługę systemów transakcyjnych. Konto demo pozwoli na zapoznanie się z funkcjami i sprawdzenie podstawowych strategii.

Platforma eToro jest polecana jako aplikacja dla początkujących i średnio zaawansowanych.

Twój kapitał narażony jest na ryzyko

Platforma: eToro do tradingu i Copy Tradingu
Aktywa: Waluty (Forex), giełda, kryptowaluty, indeksy, surowce i inne
Materiały edukacyjne: Dobrze rozwinięte zaplecze szkoleniowe dla nowych i średnio zaawansowanych traderów.
Konto Demo: TAK
Aplikacja Mobilna: TAK

Przeczytaj naszą opinię o eToro.

Markets.com – Jedna z lepszych platform tradingowych

Markets.com uważany jest za jednego z najlepszych brokerów na świecie dla traderów początkujących i zaawansowanych. Broker oferuje platformę, które przez wielu inwestorów uważana jest za najbardziej przyjazną – MetaTrader 5.

Platforma: MetaTrader 5
Aktywa: Waluty (Forex), giełda (akcje), surowce, kryptowaluty i inne
Materiały edukacyjne: Wiele ebooków, webinarów, video i lekcji
Konto Demo: TAK

Trade.com – Różnorodność narzędzi i produktów tradingowych

Platforma tradingowa MetaTrader 4 i MetaTrader 5 (jak również DMA w MT5) bez wątpienia zaspokoi wymagania większości wymagających traderów. Trade.com to jedna z najlepszych narzędzi na rynku dla zaawansowanych i doświadczonych inwestorów.

Przełączanie tradingu na rynku Forex z użyciem MT4, a handlu kryptowalutami za pomocą MT5 jest łatwe i sprawia, że nawet początkujący inwestorzy mogą rozpoczynać właśnie z tą platformą.

Platforma: MetaTrader 4, MetaTrader 5, DMA
Aktywa: Giełda (na żywo i CFD), indeksy, waluty (Forex), kryptowaluty, surowce, ETF i inne
Konto Demo: TAK

AvaTrade – wysokiej jakości szkolenia i wsparcie

AvaTrade to od wielu lat wiodąca platforma tradingowa w Europie. Unikalny design i możliwość testowania konta demo przed rejestracją pozwala na sprawdzenie narzędzi i wskaźników. W kwestii edukacyjnej, AvaTrade jest na pewno leaderem. Udostępniają materiały szkoleniowe video oraz ebooki, które pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu tradingu.

Platforma: MetaTrader 4, AvaTradeGo (mobilna), platforma web\
Aktywa: Giełda (akcje), indeksy, waluty (Forex), kryptowaluty, surowce
Materiały Edukacyjne: anglojęzyczne (najlepsze na rynku)
Konto Demo: TAK

IG Markets – platforma tradingowa dla zaawansowanych

IG Markets to broker z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Doskonale sprawdzi się w przypadku zaawansowanych traderów. Poza standardową ofertą Forex i CFD oferuje także “spread betting”. Jeśli jesteś traderem w Wielkiej Brytanii, to spread betting jest dla Ciebie nieopodatkowany. Dzięki temu zachowujesz dla siebie wszystkie zyski.

Platforma tradingowa: MetaTrader 4, własne oprogramowanie
Aktywa: Giełda (akcje), indeksy, surowce, krytpowaluty i inne
Materiały edukacyjne: wysokiej jakości
Konto Demo: TAK

Plus500 – Jedna z najlepszych platform tradingowych w sieci

To również jeden z najlepszych dostawców i brokerów Forex na rynku. Plus500 zapewnia wysokiej jakości platformę, przyjazną dla nowych uczestników rynku. Doskonałe materiały edukacyjne pozwolą szybko przebrnąć przez meandry tradingu online.

Jeśli jesteś początkujący, zalecamy otwarcie konta demo, zanim wpłacisz prawdziwe pieniądze. Przeczytaj także nasze porównanie brokerów Plus500 i eToro. Dowiesz się z niego dlaczego lepiej skorzystać z tego drugiego.

Platforma: Własne oprogramowanie
Aktywa: Akcje, indeksy, waluty, kryptowaluty, surowce, ETF i inne
Konto Demo: TAK

Platformy transakcyjne – jak dokonać najlepszego wyboru?

Platformy tradingowe, które pojawiły się w tym artykule zostały wybrane spośród kilkudziesięciu dostępnych na rynku. Z ich użyciem można handlować wszystkimi głównymi aktywami, więc nie ma większego znaczenia, którą pod tym względem wybierzesz.

Jak się pewnie domyślasz, zaawansowany trader szuka innych rozwiązań w porównaniu do tradera początkującego. Doświadczony inwestor często poszukuje najwyższego możliwego do zrealizowania depozytu, możliwość otwarcia najdroższej pozycji, zaawansowanych narzędzi i wskaźników. Platforma tradingowa dla początkujących powinna być jednak trochę inna. Przykładowo – musi posiadać konto demonstracyjne, powinna zawierać dobrze przygotowany materiały edukacyjne i poradniki.

Naturalnie należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Poniżej znajdziesz te aspekty, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Konto demo – czy jest darmowe?

Konto demo to usługa, która dla wszystkich powyższych platform jest bezpłatna. Jest to możliwość sprawdzenia i zapoznania się w platformą bez konieczności dokonywania depozytu. Nie jesteśmy wtedy narażenia na straty.

Dodatkowo, otwierając konta demo na różnych platformach możemy je ze sobą porównać. Podjęcie decyzji jest wtedy znacznie łatwiejsze. Korzystanie z konta demo na platformie z reguły jest bardzo proste i wymaga jedynie podania adresu email, imienia i nazwiska. Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda konto demo na platformie eToro:

Konto demo daje także inną bardzo ważną możliwość – testowanie strategii inwestycyjnych bez ponoszenia strat. Możemy dzięki temu zoptymalizować strategię zanim zostanie wprowadzona w życie i zainwestujemy w nią prawdziwe pieniądze.

Platformy tradingowe powinny mieć licencję – czy tak jest?

Sugerujemy korzystanie jedynie z licencjonowanych platform tradingowych. Co prawda na rynku i w sieci znajdziesz wiele takich, które nie posiadają licencji europejskich urzędów, ale korzystając z ich usług ponosisz większe ryzyko. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej jest wybierać tylko takie platformy, które są nadzorowane przez komisje finansowe w europejskich krajach.

Jak rozpoznać takich brokerów? Otóż dowiemy się tego odwiedzając stronę danej platformy. Przykładowo firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii będą posiadały licencje FCA, na Cyprze – CySEC. Są to dwie główne instytucje i jeśli wybrany przez nas broker posiada taką licencję, to możemy uznać go za bezpieczniejszego, niż taki, który takiej licencji nie posiada.

Niskie prowizje i niewielki pierwszy depozyt

Nikt nie chce płacić dużych prowizji, dlatego też wybrać taką platformę, która gwarantuje nam niskie koszty transakcyjne. Jako początkujący trader będziesz za pewne zainteresowany niskim pierwszym depozytem. Należy zwrócić uwagę, że każdy broker posiada minimalny próg wejścia poniżej którego nie będziesz w stanie wpłacić środków na jego konto. Dla jednego brokera minimalny depozyt będzie wynosił 1,000 USD, dla innego natomiast 100 USD. Według nas dobrym rozwiązaniem jest limit 200 USD proponowany przez eToro.

Najlepsza platforma – jak dokonać wyboru?

Kto oferuje najlepszą platformę tradingową? Oczywiście jest to kluczowe pytanie, które próbują rozwikłać wszyscy szukający swojego brokera. Dla wielu traderów platforma jest właśnie najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wybór danego brokera. Abyś podjął właściwą decyzję proponujemy otworzyć konta demo na wyżej wymienionych platformach.

Konta demo pozwolą Ci poznać główne oprogramowania służące do tradingu. Będą to platformy własne brokerów, jak również platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Dopiero gdy zobaczysz jak działa każda z nich, będziesz w stanie samodzielnie powiedzieć, która dla Ciebie jest najlepsza.

Jakie aktywa dostępne są na platformach tradingowych?

Jak już wcześniej powiedzieliśmy – w zasadzie wszystkie platformy udostępniają szeroki zakres aktywów do handlowania. Szczegółowa lista znajduje się poniżej:

Forex – Wszyscy brokerzy opisani w nieniejszym artykule udostępniają możliwość tradingu na Forex (waluty).

Akcje – Wielu z nas będzie zainteresowanych handlem kontraktami CFD na Akcje. Każdy z powyższych brokerów i platform ma taką możliwość.

Surowce – Jeśli chcemy zdywersyfikować portfel inwestycyjny, możemy zrobić to inwestując w surowce takie jak złoto, srebro, czy ropę naftową. Każda platforma daje taką możliwość.

Kryptowaluty – rynek kryptowalut rozwija się coraz bardziej. Zauważyć można coraz większy udział tego aktywa w globalnym rynku kontraktów CFD. Coraz więcej nowych traderów zaczyna grę właśnie z uwagi na zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty. Wszyscy brokerzy, których wymieniamy na liście posiadają w ofercie możliwość handlu kryptowalutami na swojej platformie tradingowej.

Inne aktywa – Popularne aktywa do handlu to również:

Przede wszystkim bezpieczeństwo – jak zabezpieczona jest platforma tradingowa?

Kwestię licencji już omówiliśmy. Przejdziemy teraz do innych szczegółów. Każda forma tradingu obarczona jest ryzykiem utraty środków pieniężnych. Nie ma sposobu, aby tego ryzyka uniknąć. Jest natomiast kilka metod minimalizowania takiego zagrożenia.

 • Poprzez praktykę i edukację zmniejszymy prawdopodobieństwo utraty pieniędzy. Jest to szczególnie ważne dla początkujących traderów.
 • Poświęcenie czasu na zaplanowanie gry i trzymanie się strategii.
 • Korzystanie z konta demo do testowania platformy i strategii

Wiele z platform tradingowych, które wymieniliśmy posiada duże zaplecze edukacyjne. Na naszej stronie możesz również znaleźć wiele cennych informacji dotyczących handlu kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że wszystkie te metody mogą pomóc zmniejszyć ryzyko, ale nie wyeliminują go całkowicie.

Ogólne porady dot. platformy tradingowej

Osobiście uważamy, że lepsi są brokerzy, którzy oferują możliwość gry na kilku różnych kontach, w zależności od tego ile zamierzamy pieniędzy do nich wpłacić. Niestety nie wszyscy brokerzy udostępniają taką funkcjonalność.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wybór platformy powinny być:

 • Depozyt – Jakie broker nakłada limity? Czy dla początkujących limit wpłaty jest niski, a dla profesjonalistów, maksymalny limit odpowiednio wysoki?
 • Dodatki – Większość początkujących traderów powinna zadowolić się podstawową ofertą większości brokerów. Średnio zaawansowani gracze poszukują już jednak czegoś więcej. Takimi zachętami mogą być prywatne eventy, premie, dedykowani nam managerowie, sygnały giełdowe itd.
 • Spready, opłaty i prowizje: Oczywiście szukamy platformy z jak najniższymi spreadami i opłatami. Nie łatwo jest jednak porównywać oferty brokerów, ponieważ każdy z nich inaczej opisuje opłaty jakich od nas wymaga. Bez względu na to, twoim zadaniem jest wybrać takiego, który pozwoli Ci na dokonanie jak najtańszych transakcji.
 • Konto Demo: uważamy, że konto demo powiązane z Twoim prawdziwym rachunkiem to nieodzowny element platformy tradingowej. Nie ma od tego wyjątku. Każdy z brokerów na liście posiada takie konto demo.
 • Aplikacja mobilna: na liście nie uwzględniamy brokerów, którzy nie posiadają dobrej platformy mobilnej. Pozwala ona na dokonywanie transakcji i zajmowanie pozycji za pomocą urządzeń mobilnych.
 • Oprogramowanie: Należy zastanowić się, które oprogramowanie odpowiada Ci najbardziej. Czy lepiej pracuje Ci się na autorskich platformach takich jak eToro z możliwością Social Tradingu, czy jednak skłaniasz się ku bardziej skomplikowanym rozwiązaniom jak MetaTrader 4 czy MetaTrader 5.
 • Otwieranie i zamykanie pozycji automatycznie – niektóre platformy dają możliwość zajęcia pozycji w z góry ustalonym scenariuszu. Oznacza to, że programujemy platformę tak, aby zajęła pozycję, gry na rynku zostaną spełnione zadane przez nas warunki. Każda z platform ma taką możliwość.
 • Limity Stop-Loss – każda szanująca się platforma oraz co ważne – każda licencjonowana – musi posiadać mechanizmy zabezpieczające przed nadmierną utratą. Do tego właśnie służy Stop Loss. Zamyka on pozycję po przekroczeniu zadanego poziomu straty. Każda z wymienionych platform oczywiście posiada taką funkcjonalność.
 • Take Profit – ta opcja to przeciwieństwo Stop Loss. Zamyka pozycję, kiedy transakcja osiągnie zadany przez nas wcześniej zysk.
 • Kroczący Stop Loss – Daje on nam możliwość zabezpieczenia wypracowanego zysku i ograniczenia ewentualnych stat.

Podsumowanie

Znalezienie najlepszej platformy do tradingu może nie być takie łatwo. Wszystko zależy czego oczekujesz od oprogramowania i jak bardzo zaawansowany jesteś. Aby ułatwić Ci wybór odsyłamy również do rankingu najlepszych brokerów. Dowiesz się z niego, który z brokerów jest najtańszy.

Często zadawane pytania:

Która platforma tradingowa jest najlepsza?

Zgodnie z naszym researchem, najlepszymi platformami sa eToro i Markets.com. W rankingach i porównaniach wychodzą najlepiej. Dysponują doskonałymi platformami, dobrymi spreadami i niewielkimi opłatami. Ponadto za pomocą platformy eToro można śledzić i kopiować transakcje innych użytkowników.

Która platforma tradingowa jest najłatwiejsza w użyciu

Najbardziej przyjazna nowym i początkującym traderom jest za pewne eToro. Dzięki funkcji Copy Tradingu można powielać transakcje innych, znacznie bardziej doświadczonych inwestorów.

Która platforma tradingowa najlepsza dla początkujących?

Po raz kolejny rekomendujemy eToro lub Markets.com. eToro posiada przez wielu ocenianą – najbardziej przyjazną platformę i oprogramowanie tradingowe. Markets.com również jest niebywale prosty w obsłudze.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: