Czy Skrill jest bezpieczny Czy urzad skarbowy ma wglad na rachunek

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

W internecie panuje dosyć dziwne przekonanie mówiące o tym, że używanie konta Skrill uchroni kogokolwiek przed urzędami skarbowymi. Wielu ludzi zakłada konto Skrill, aby trzymać tam pieniądze od których nie zamierza zapłacić podatków – nie popieram takiego podejścia ponieważ przy pewnych sumach można narobić sobie tylko i wyłącznie problemów. Jeżeli zamierzasz ukrywać duże kwoty rzędu kilkuset tysięcy to polecam założyć firmę i rozliczać się za granicą jeżeli tak bardzo bolą Cię podatki – jednak nie o tym w tym artykule.

Chciałbym naprostować przekonanie mówiące o tym, że Skrill nie daje dostępu urzędom skarbowym do Twojego rachunku – jest to mit, który być może kiedyś był prawdziwy. Jednak kilkukrotnie pytałem w supporcie różnych rozmówców i odpowiedź była zawsze taka sama – jeżeli zgłosi się do nich urząd skarbowy, który powie, że Pan Kowalski podejrzany jest o ukrywanie pieniędzy to Skrill bez problemu udostępni informacje o Twoim rachunku. Co ciekawe nawet brokerzy współpracują z urzędami skarbowymi – nie mam tutaj na myśli tego, że IQ Option zgłasza Twoje inwestycje do urzędu skarbowego – po prostu jeżeli US sam zgłosi się do brokera to platforma może ten wniosek rozważyć. Oczywiście nie musi udzielać informacji o rachunku, ale jednak może to zrobić i nie jest tak jak mówią, że broker za wszelką cenę utrzymuje informacje o Twoim rachunku.

Oczywiście nie chcę wprowadzać żadnej paniki ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że obywatele Polski nie obracają dużymi kwotami na opcjach binarnych i w większości przypadków osoby niezaznajomione z tematem (szukające szybkich zysków) tracą pieniądze. Tak więc jeżeli zarobiłeś na opcjach $100 to nie musisz siedzieć skulony na kanapie i oczekiwać wizyty urzędu skarbowego z psami, policją, wykrywaczem kłamstw i kajdankami. Niemniej jednak nieważne czy zarobiłeś czy też nie – musisz wykazać to ile zarobiłeś lub straciłeś. Oczywiście w przypadku kiedy straciłeś pieniądze nie zapłacisz żadnego podatku.

Kiedy powinieneś się obawiać?

To jest raczej logiczne – jeżeli będziesz wydawał więcej niż oficjalnie zarabiasz to możesz wzbudzić zainteresowanie urzędu skarbowego. Tak jest w każdym przypadku jeżeli chodzi o nieudokumentowane dochody – tak więc jeżeli oficjalnie zarabiasz 2000zł, a kupisz dom za 2 miliony to jednak to wydaje się podejrzane i nawet średnio rozgarnięty urzędas jest w stanie wydedukować, że coś ukrywasz i pociągnąć Cię do odpowiedzialności w postaci podatku 75% + grzywny, która może osiągnąć nawet 20 milionów złotych.

Oczywiście zachęcam do tego, aby rozliczać się z urzędem skarbowym tak jak robię to ja jednak nie jestem osobą, która ma wykształcenie w kierunku prawa/podatków dlatego nie chcę podawać konkretnej ścieżki rozliczeń. Jest bardzo wiele interpretacji polskiego prawa i najlepiej będzie jeżeli skontaktujesz się z radcą prawnym lub biurem rachunkowym.

MattOption

Há uma sensação estranha na internet de que a Skrill irá proteger alguém do Tesouro. Muitas pessoas criaram uma conta Skrill para manter o dinheiro lá, para o qual eles não pretendem pagar impostos – eu não apoio essa abordagem, porque com algumas somas é possível fazer apenas problemas. Se você vai esconder grandes quantidades da ordem de várias centenas de milhares, então eu recomendo que comece uma empresa e se estabeleça no exterior se você estiver tão ferido por impostos – mas não neste artigo.

Gostaria de endireitar a convicção de que o Skrill não dá acesso a serviços fiscais à sua conta – é um mito que talvez já tenha sido verdade. No entanto, várias vezes pedi o apoio de vários interlocutores e a resposta foi sempre a mesma – se um departamento fiscal se aproxima deles, quem dirá que o Sr. Kowalski é suspeito de esconder dinheiro, o Skrill compartilhará facilmente as informações sobre sua conta. Curiosamente, até os corretores cooperam com as repartições fiscais – não quero dizer que IQ Option Você está reportando seus investimentos ao escritório de impostos – apenas se os próprios Estados Unidos reportarem ao corretor, esta plataforma pode considerar esse pedido. Claro que não precisa fornecer informações da conta, mas pode fazê-lo e não é como se eles dissessem que o corretor mantém as informações da sua conta a todo custo.

Claro, não quero apresentar nenhum pânico porque estou bem consciente de que os cidadãos poloneses não gastam grandes quantidades em opções binárias e, na maioria dos casos, pessoas que não estão familiarizadas com o assunto (procurando lucros rápidos) perdem dinheiro. Então, se você fez opções de $ 100, você não precisa se sentar em um sofá e esperar que o escritório de impostos o veja com cães, policiais, detectores de mentiras e algemas. No entanto, se você ganhou ou não – você tem que mostrar o quanto você ganhou ou perdeu. Claro, se você perdeu seu dinheiro, você não pagará nenhum imposto.

Quando você deve ter medo?

É bastante lógico – se você gastar mais do que ganha, você pode despertar o interesse do escritório de impostos. Este é o caso de todas as receitas não declaradas – então, se você ganhar oficialmente 2000 e comprar uma casa para milhões 2, isso parece suspeito, e até mesmo um escritório moderadamente dilapidado é capaz de deduzir que você está escondendo algo e levá-lo responsável na forma de 75 tax + multa, que pode atingir até 20 milhões de ouro.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

É claro que eu encorajo você a se instalar com o escritório de impostos como eu, mas não sou uma pessoa que tenha uma educação de direito / imposto, então eu não quero dar um caminho de faturamento específico. Há muitas interpretações da lei polaca e será melhor se você contatar um advogado ou um contador.

MattOption

Es gibt ein ziemlich seltsames Gefühl im Internet, dass mit Skrill wird jeder von der Steuerbehörde zu schützen. Viele Leute haben ein Skrill-Konto eingerichtet, um dort Geld zu behalten, für das sie nicht beabsichtigen, Steuern zu zahlen – ich stütze keinen solchen Ansatz, denn mit einigen Summen ist es möglich, nur Probleme zu machen. Wenn Sie beabsichtigen, große Mengen der Bestellung von mehreren hunderttausend zu verbergen, empfehle ich, ein Geschäft zu gründen und im Ausland zu reisen, wenn Sie so durch Steuern verletzt sind – aber nicht in diesem Artikel.

Ich möchte die Überzeugung aufheben, dass Skrill Ihrem Konto keinen Zugang zu Finanzämtern verschafft. Dies ist ein Mythos, der vielleicht einmal wahr war. Ich habe jedoch mehrmals um Unterstützung bei verschiedenen Gesprächspartnern gebeten, und die Antwort war immer dieselbe: Wenn sich ein Finanzamt an sie wendet, die sagen wird, dass Herr Kowalski verdächtigt wird, Geld zu verstecken, kann Skrill die Informationen über Ihr Konto problemlos weitergeben. Interessanterweise kooperieren sogar Makler mit Finanzämtern – das meine ich nicht IQ Option Sie melden Ihre Investitionen an das Finanzamt – nur wenn die USA selbst dem Makler berichten, kann diese Plattform diese Anfrage berücksichtigen. Natürlich braucht es keine Account-Informationen zu geben, aber es kann so und es ist nicht so, dass sie sagen, dass der Broker Ihre Kontoinformationen um jeden Preis hält.

Natürlich möchte ich keine Panik einführen, denn ich bin mir bewusst, dass polnische Bürger keine großen Beträge auf binäre Optionen ausgeben und in den meisten Fällen Menschen, die nicht mit dem Thema vertraut sind (auf der Suche nach schnellen Gewinnen), Geld verlieren. Also, wenn du $ 100-Optionen gemacht hast, musst du nicht auf einer Couch sitzen und auf das Finanzamt warten, um dich mit Hunden, Polizisten, Lügendetektoren und Handschellen zu sehen. Dennoch, ob du es verdient hast oder nicht – du musst zeigen, wie viel du verdient oder verloren hast. Natürlich, wenn du dein Geld verloren hast, wirst du keine Steuer bezahlen.

Wann solltest du Angst haben?

Es ist eher logisch – wenn du mehr verbringst als du verdienst, kannst du das Interesse des Finanzamtes wecken. Dies ist der Fall bei allen nicht gemeldeten Einkommen – also, wenn Sie offiziell 2000 verdienen und Sie ein Haus für 2 Millionen kaufen, dann scheint dies verdächtig und sogar ein mäßig verfallenes Büro ist in der Lage zu folgern, dass Sie etwas verstecken und Sie in Rechenschaftspflicht in Form von 75 Steuer + Geldstrafe, die sogar 20 Millionen Gold erreichen kann.

Natürlich ermutige ich dich, mit dem Finanzamt zu reden, wie ich es tue, aber ich bin nicht eine Person, die eine Gesetz- / Steuererziehung hat, also möchte ich keinen bestimmten Abrechnungspfad geben. Es gibt viele Interpretationen des polnischen Gesetzes und es wird am besten sein, wenn Sie einen Anwalt oder einen Buchhalter kontaktieren.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: