Cena i Wolumen Trendu (PVT) — Wskazniki dla Forex

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Цена и объем Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5

Цена и объем Trend (PVT) индикатор, как On Balance Volume (OBV), представляет собой кумулятивную сумму объемов торгов, рассчитанный с учетом близких изменения цен.

Алгоритм расчета близка к индикатора OBV. Но в OBV мы добавляем весь ежедневный объем к текущему значению индикатора, когда цены закрытия выше, и умаляет весь объем, когда цены закрытия ниже, в то время как в PVT мы добавляем или умаляют только часть ежедневного объема. Точная часть объема будет добавлен к PVT, определяется величиной изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

В OBV, совокупные общие объемы для каждого периода суммируются. Однако, в PVT, объем умножается на коэффициент, который зависит от разности между текущей ценой закрытия и предыдущей.

MT5 индикаторы – Инструкции по загрузке

Цена и объем Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5 является Metatrader 5 (MT5) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

Цена и объем Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5 предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 5 Торговая платформа:

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить цену и объем Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq5?

 • Скачать прайс-лист и Volume Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Копировать Цена и объем Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 вашего Metatrader 5 каталог / эксперты / показатели /
 • Запуск или перезагрузить Metatrader 5 клиент
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите, чтобы проверить ваш индикатор MT5
 • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши по цене и Volume Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq5
 • Присоединить к графику
 • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
 • Индикатор цен и объемов Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq4 доступна на вашем графике

Как удалить цены и объема Trend (PVT) – Индикатор для MetaTrader 5.mq5 от вашего Metatrader 5 Диаграмма?

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • Выберите таблицу, где индикатор работает в вашем Metatrader 5 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на график
 • “список индикаторов”
 • Выберите индикатор и удалить

Нажмите здесь ниже, чтобы скачать:

Wolumen

Poniżej zaprezentowano zestawienie najpopularniejszych wskaźników, które służą do analizy wolumenu rynkowego.

CHAIKIN MONEY FLOW (ChMF)

Wskaźnik jest obliczany poprzez zsumowanie wskaźnika A/D z n-okresów (najczęściej n równe jest liczbie 21 okresów), a następnie podzielenie przez sumę wolumenów z tego samego okresu. Działanie wskaźnika polega na założeniu, że sile rynku przy jednocześnie zwiększonym wolumenie, zazwyczaj towarzyszą ceny zamknięcia powyżej połowy dziennego zakresu zmian ceny i na odwrót – gdy rynek jest słaby, ceny zamknięcia oscylują poniżej połowy dziennego zakresu zmian cen przy jednocześnie zwiększonym wolumenie.

Istnieją dwie metody interpretacji wskaźnika. Pierwsza jest oparta na potwierdzaniu wybicia kursu ponad opór przez dodatnie wartości wskaźnika (zapowiedź wzrostu kursu – patrz wykres powyżej) oraz na potwierdzaniu przebicia poziomu wsparcia przez wykres kurs za pomocą ujemnych wartości wskaźnika (zapowiedź spadku kursu – patrz wykres poniżej).

Druga metoda polega na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem kursu a przebiegiem wskaźnika. Poniższy wykres przedstawia taką dywergencje na przykładzie wykresu akcji TECHMEX. Mimo zniżkującego trendu akcji, wartość wskaźnika rośnie i wyznacza trend zwyżkujący. Interpretacja ta zostaje potwierdzona zmianą trendu kursu.

CHAIKIN VOLATILITY (ChV)

Wskaźnik Chaikin Volatility można interpretować na dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega na założeniu, że szczytom kursu towarzyszy zwiększona różnica pomiędzy dziennym kursem maksymalnym i minimalnym, bowiem inwestorzy tracą kontrolę nad emocjami i robią się nerwowi i niezdecydowani. Dołkom kursu zaś towarzyszą minimalne różnice pomiędzy kursem maksymalnym i minimalnym, gdyż inwestorzy są już znudzeni.

Jak widać na przykładzie zamieszczonym powyżej, wskaźnik osiągnął bardzo wysoki poziom (A) potwierdzając przełamanie trendu horyzontalnego (B) i utworzenie trendu zwyżkującego.

Druga metoda interpretacji zakłada, iż wzrost różnic między kursem maksymalnym i minimalnym w ciągu krótkiego okresu czasu zwiastuje zbliżający się dołek (np. paniczną wyprzedaż instrumentu przez inwestorów), a spadek tychże różnic w ciągu dłuższego okresu czasu prognozuje nadchodzący szczyt. Na przykładzie poniżej, lokalny szczyt został potwierdzony wysoką wartością wskaźnika.

MONEY FLOW INDEX (MFI)

Wskaźnik MFI, czyli indeks przepływów pieniężnych, jest oscylatorem mierzącym wielkość napływu i odpływu kapitału. Wskaźnik przedstawiany jest jako wykres oscylujący w granicach wartości od 0 do 100 i w swojej konstrukcji jest zbliżony do RSI, jednakże w przeciwieństwie do niego wskaźnik MFI bierze pod uwagę także wolumen.

Trend zwyżkujący wskaźnika może być interpretowany jako oznaka napływu kapitału, zaś trend zniżkujący jako sygnał odpływu kapitału.

Wskaźnika można używać jako miernika stanu wykupienia i wyprzedania instrumentu. Przebywanie wskaźnika ponad poziomem wykupienia (80) pokazuje, że rynek jest wykupiony (przewartościowany), zaś gdy wskaźnik znajduje się poniżej poziomu wyprzedania (20), jest to informacja o wyprzedaniu rynku (niedowartościowaniu). Sygnały sprzedaży (czerwone znaczniki) pojawiają się gdy linia wykresu wskaźnika przecina z góry na dół poziom wykupienia (80), zaś sygnały zakupu (zielone znaczniki) pojawiają się gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię wyprzedania (20).

Innym sposobem interpretacji wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji w celu przewidzenia zmiany trendu (patrz powyższy wykres). W zilustrowanej sytuacji, trend zwyżkujący instrumentu (A) nie znajduje potwierdzenia w wykresie wskaźnika który osiągnął już poziom wykupienia i zmienił trend na zniżkujący (B). Obserwacja ta zostaje potwierdzona krótkotrwałą zmianą trendu instrumentu na zniżkujący (C). Po osiągnięciu przez wykres MFI poziomu wyprzedania (D) pojawia się kolejna dywergencja – nowy rosnący trend wskaźnika (E) mimo wciąż trwającego trendu zniżkowego instrumentu (C). Po raz drugi sygnały wskaźnika okazały się prorocze i nastąpiło odwrócenie trendu zniżkującego na zwyżkujący (F).

Kombinacja dywergencji i osiągnięcie poziomu wykupienia/wyprzedania jest mocnym sygnałem do sprzedaży/zakupu.

EASE OF MOVEMENT (EMV)

Wskaźnik EMV jest funkcją ceny i wolumenu obrotów i jest pomocny przy ustalaniu, wyznaczaniu i potwierdzaniu rozpoczęcia dłuższych trendów. Niskie wartości wskaźnika oznaczają małe ruchy cen lub stosunkowo niewielkie ruchy cen przy dużym wolumenie, co często oznacza akumulację lub wyprzedaż. Dlatego ważne jest zachowanie wskaźnika względem poziomu zerowego.

Sygnał zakupu zostaje wygenerowany, gdy wykres wskaźnika przebije od dołu linię poziomu zero (zielony wskaźnik), zaś sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany gdy wykres wskaźnika przebije od góry poziom zero (czerwony wskaźnik).

NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI)

Indeks negatywnego wolumenu – NVI – autorstwa Normana Fosbacka został po raz pierwszy opisany w 1976 w książce tegoż autora pod tytułem “Stock Market Logic“. Wskaźnik ten obejmuje notowania, w których wolumen jest mniejszy w stosunku do poprzedniej sesji.

Według autora, wskaźnik ten jest użyteczny dla doświadczonych inwestorów, którzy zajmują pozycje ‘po cichu‘, gdy wolumen jest niski a tworzenie się formacji cenowych niepewne. Uprzedzają dzięki temu innych, mniej doświadczonych inwestorów, którzy zajmują pozycje na rynku po ukształtowaniu się widocznego trendu. Mimo, iż wskaźnik ten jest przeciwieństwem wskaźnika PVI, jego wzrost oznacza podtrzymanie trendu zwyżkującego rynku i analogicznie, jego spadek może oznaczać spadek notowań.

Graficzną prezentacją wskaźnika jest wykres NVI (niebieska linia) wraz z jego jednoroczną średnią wykładniczą (zielona linia) oraz krótszą średnią wykładniczą (pomarańczowa linia). Sygnał zakupu (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w górę przez krótszą średnią wykładniczą, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w dół przez krótszą średnią wykładniczą.

Wskaźnik NVI najczęściej stosuje się wraz we współpracy ze wskaźnikiem PVI.

ON BALANCE VOLUME (OBV)

Wskaźnik OBV przedstawia kumulację wolumenu obrotów w czasie, ze znakiem plus lub minus, zależnie od zmiany kursu zamknięcia w danej sesji.

Zasada działania wskaźnika może zostać przedstawiona w następujący sposób:

 • Gdy cena zamknięcia z dnia dzisiejszego jest większa od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego – C(d) > C(d-1) : OBV(d) = OBV(d-1)+V(d)
 • Gdy cena zamknięcia z dnia dzisiejszego jest mniejsza od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego – C(d) BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO

Cena i Wolumen Trendu (PVT) — Wskazniki dla Forex

Cena i wolumen. Na tych dwГіch danych opiera siД™ caЕ‚a analiza techniczna. Miliony spojrzeЕ„, tysiД…ce wskaЕєnikГіw i setki teorii, wszystkie jako fundament wykorzystujД… maksymalnie dwie dane – cenД™ i wolumen. JeЕ›li Ty wykorzystujesz jednie cenД™ to zastanГіw siД™ czy masz szansД™ z profesjonalistami, ktГіrzy z wyprzedzeniem znajД… poziomy cen, na ktГіrych instytucje i banki mogД… otwieraД‡ dЕ‚ugoterminowe, ogromne pozycje. Profesjonalistami, ktГіrzy w czasie rzeczywistym widzД… kiedy na rynku pojawia siД™ ogromna aktywnoЕ›Д‡ sugerujД…ca zmianД™ kierunku trendu. Profesjonalistami, ktГіrzy wykorzystujД… rzeczywisty wolumen FOREX.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: