10 Rodzajow Wykresow Forex – Jak Je Czytac

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

10 Rodzajów Wykresów Forex – Jak Je Czytać

Handlujesz z wykresami 5-minutowymi? Czy może na wykresie dziennym? Tylko dlaczego jesteśmy ograniczeni przez czas? Czy istnieją inne sposoby przedstawiania danych dotyczących cen? Czy otwierają one inne możliwości?

Oto 10 rodzajów wykresów cenowych, które zaspokoją Twoją ciekawość.

Dla ułatwienia użyje tych samych dwóch sesji giełdowych jako przykładów dla każdego rodzaju wykresu. Jeden wykres pokazuje wyraźny trend, podczas gdy drugi pokazuje przedział cenowy.

 1. Wykres liniowy
 2. Wykres słupkowy
 3. Wykres świecowy
 4. Wykres wolumenu
 5. Wykres Tickowy
 6. Wykres słupkowy zakresu
 7. Wykres punktów i rysunków
 8. Wykres Renko
 9. Wykres Kagiego
 10. Wykres załamania trójliniowego

Wykresy cenowe z przedziałem czasowym (Time Frame)

Te trzy podstawowe typy wykresów są zwykle sporządzane na podstawie przedziału czasu. Oznacza to, że każdy punkt danych na wykresie pochodzi ze stałego horyzontu czasowego. Na przykład – jeśli podstawa czasowa (time frame) jest dzienna to każdy punkt danych będzie reprezentował poziom (poziomy) cen z każdego dnia giełdowego. Poniższe wykresy pokazują 5-minutowe ramy czasowe (TF = 5 min).

Analiza wykresów cenowych na Forex rozpoczęła się zanim jeszcze technologia była w stanie błyskawicznie przesyłać dane rynkowe. Wykresy techniczne zawierające bieżące dane rynkowe nie były dostępne. Dlatego też wykresy z podstawą czasową stały się standardem w analizie technicznej.

Jednak te trzy typy wykresów nie zawsze są wykreślane na bazie danych czasowych. Można je również wykreślić za pomocą ticka lub wolumenu, co omówimy w drugiej części.

1. Wykres Liniowy

Tworzenie wykresu liniowego

Tworzenie wykresu liniowego jest niezwykle proste. Określ i zaznacz cenę zamknięcia każdego przedziału czasowego. Podłączyć zaznaczenia.

Handel na wykresach liniowych

Wykres liniowy nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Obejmuje on jedynie cenę zamknięcia każdego okresu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jednak wykresy liniowe są znacznie wyraźniejsze niż inne ich rodzaje. W związku z tym, są one świetne do:

 • Obserwacji długoterminowych trendów
 • Wyodrębnienia figur takich jak głowa i ramiona czy trójkąty.

2. Wykres Słupkowy

Tworzenie Wykresu Słupkowego

Aby zbudować wykres słupkowy potrzebujemy następujących danych z każdego okresu czasu:

 • Cena otwarcia
 • Najwyższa cena
 • Najniższa cena
 • Cena zamknięcia

Na podstawie tych informacji możemy zbudować słupek cenowy dla każdego przedziału czasowego. Te cztery podstawowe dane wyjaśniają dlaczego niektórzy traderzy nazywają je wykresami OHLC (z zng. Opening, Highest, Lowest, Closing Price)

Handel na wykresach słupkowych

Wykres słupkowy zawiera ważne szczegóły niezbędne do określenia czasu realizacji naszych transakcji.

Aby uzyskać cały wachlarz formacji słupkowych, możemy badać relacje pomiędzy wyżami, niżami, zamknięciami i otwarciami różnych słupków.

Spójrz na przykłady. Figury słupkowe są znakomitymi narzędziami pomiaru czasu oferującymi nam otwarcie pozycji przy kontrolowanym ryzyku.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

3. Wykres świecowy

Tworzenie wykresu świecowego

Wykres świecowy zawiera te same dane o cenie co wykres słupkowy. Są one zbliżone oprócz rozszerzonego obszaru pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Zakres pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia każdego wykresu świecy jest trzonem świecy i jest to jej cechą charakterystyczną.

Handel z wykresami świecowymi

Nic dziwnego, że wykresy świecowe stały się preferowanym rozwiązaniem dla większości traderów. Poza możliwością dodawania różnych wzorów świec do arsenału, wykres świecowy nie rozmywa naszej zdolności do dostrzegania formacji słupkowych. Niezwykła szansa na zdobycie tego co najlepsze z obu elementów.

Dla formacji świecowych ważna jest relacja pomiędzy korpusami świec. Wykresy świecowe ułatwiają dostrzeganie luk między korpusami. Świeca z korpusem, który nie pokrywa się z korpusem świecy poprzedzającej nazywana jest „gwiazdą”.

Niewielką wadą wykresu świecowego jest to, że świece zajmują więcej miejsca niż słupki. W większości platform wykresowych, więcej można wyświetlić za pomocą wykresu słupkowego niż można z użyciem wykresu świecowego.

Wykresy cenowe na bazie aktywności rynkowej Forex

Czas może upłynąć bez aktywności rynkowej. Stanowi to problem dla wykresów cenowych opartych na bazie czasu. W miarę upływu czasu, niezależnie od poziomu aktywności na rynku, wykres nadal wyświetla nowe słupki lub świeczki. W takich przypadkach wykresy te przedstawiają zawyżoną ocenę ruchu na rynku Forex.

Aby rozwiązać ten problem niektórzy traderzy wykorzystują poziom aktywności rynkowej (mierzony wolumenem lub tickami) zamiast czasu jako podstawę dla próbki danych cenowych.

Istnieje ważne ograniczenia dla wykresów opartych na aktywności. Aby dopasować wszystkie wykresy nie można uzyskać wykresu tick lub wolumenu z różnych kanałów danych. Wynika to z filtrowania danych rynkowych przez dostawcę Forex i ograniczeń w połączeniu z Internetem i wydajnością komputerów. Jednak czy te problemy przeważają nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z używania wykresów tick i wolumenu zależą od stylu handlowego i oceny tradera.

W szczególności należy zachować ostrożność jeśli zamierzasz używać wykresów wolumenu lub wykresów tick dla transakcji spot Forex. Jako że nie ma scentralizowanego rynku spot forex dane dotyczące wolumenów lub tickingu są ograniczone do puli płynności. Ta w niektórych przypadkach jest ograniczona tylko do klientów brokera. Tak więc, dane dotyczące wolumenu lub tick mogą nie być reprezentatywne dla całego rynku danego instrumentu, którym handlujesz.

4. Wykres Wolumenu

Tworzenie wykresu Wolumenu

Wolumen jest liczbą kontraktów lub akcji będących przedmiotem aktualnego obrotu. Jest to najbardziej bezpośredni sposób mierzenia wielkości aktywności rynkowej Forex.

Zamiast korzystać z danych słupkowych o stałych okresach czasu pobieramy dane z bloku wolumenu. Stąd na wykresach wolumenu każdy słupek (świeczka) reprezentuje stały wolumen. Na przykład wykres 233-wolumenowy wyświetli blok 233-wolumenowy dla każdego jednego słupka.

Wykresy wolumenu można wykreślić w stylu wykresu słupkowego lub wykresu świecowego.

Nie wiesz jakich ustawień użyć w wykresie wolumenu?

Prostym punktem wyjścia jest wykorzystanie średniej wielkości Twojego zwykłego przedziału czasu. Na przykład – otrzymaliśmy 28000-wolumenowe wykresy mierząc długoterminową średnią wielkość 5-minutowych słupków ES.

Handel z oparty na wykresie wolumenu

Wykres wolumenu spowalnia, gdy aktywność na rynku jest słaba więc pokazuje mniej ruchów na boki. W związku z tym ma tendencję do pokazywania gładszych fal cenowych, które sprzyjają transakcjom. Jest to główna zaleta wykresu wolumenu.

Co do zasady na wykresach wolumenu wciąż można polegać na formacjach słupkowych i świecowych,

Jednakże użycie wykresu wolumenu ma duży wpływ na tradycyjną analizę obrotu. Inwestor korzystający z wykresów wolumenu nie może już dłużej:

 • Szukaj wzorców wolumenów, które wspierają formacje wykresów
 • Użyć wolumenu obrotów w celu potwierdzenia, że wyłamanie jest uzasadnione
 • Używać wskaźników opartych na wolumenach obrotu
 • Analizować wolumenem rozpiętość spreadu

Niemniej jednak, jeśli rozumiesz podstawowe pojęcia powyższych technik możesz je dostosować do wykresów wolumenu obrotu. Na przykład, żeby znaleźć duże przełomy wolumenu poszukaj ciągów cenowych z kolejnymi słupkami przesuwającymi się w tym samym kierunku. Ponieważ każdy słupek reprezentuje stały wolumen, kolejne słupki reprezentują dużą fluktuację.

Oczywiście, podstawowa nakładka wolumenu na wykres jest bezużyteczna. Zamiast tego należy rozważyć zastosowanie nakładki czasowej, która pokazuje czas potrzebny na uzupełnienie każdego słupka wolumenu.

5. Wykres Tickowy

Tworzenie wykresu tickowego

W tym przypadku „tick” odnosi się do transakcji. Podobnie jak wolumen obrotu, również liczba transakcji mierzy poziom aktywności rynkowej.

Jednak wielkość każdej transakcji jest różna. W związku z tym wykres tickowy nie powiela wykresu wolumenu obrotu.

Każdy słupek/świeca na wykresie tickowym reprezentuje OHLC danej liczby ticków.

Ustawienie ticka zależy od zmienności rynku. Zaczynając zmierz średni zakres swojego przedziału czasowego transakcji. Następnie dostosuj ustawienie tick, aby uzyskać wykres z podobną zmiennością. Liczby Fibonacciego takie jak 144-tick i 233-tick są również często używane w wykresach tickowych.

Handel na podstawie wykresów tickowych

Podobnie jak w przypadku wykresów wolumenu, tak i tutaj skuteczne są krótkoterminowe wzorce cenowe. Powyższy przykład pokazuje, że wykres tickowy dobrze sprawdzają się w trendach. Nie traktuj tego jednak jako pewnik. Na trendujących rynkach wiele metod handlowych działa świetnie.

Wprawdzie do wykresów tickowych możliwa jest analiza wolumenu, ale znajdziesz w nich mniejszą zmienność każdego słupkach tickowego. Zarówno tick jak i wolumen są bowiem miarą aktywności rynkowej.

Proste wykresy cenowe Forex

Kolejne pięć wykresów to zwykłe wykresy cenowe. Łączy je jedna prosta cecha. Zmieniają się tylko wtedy, gdy zmienia się cena. Jeśli jesteś purystą, będziesz zadowolony z poznania tych typów wykresów.

Z poniższych pięciu typów wykresów, wykres słupkowy jest jedynym wykresem, który jest wykreślany bez względu na czynnik czasu.

Pozostałe cztery typy wykresów (P&F, Renko, Kagi, Three-Line Break) są budowane przy użyciu przedziału czasu, który określa częstotliwość aktualizacji wykresu. Nie dziwi to wcale, ponieważ inwestorzy rozwinęli je w czasach, kiedy ciągła aktualizacja wykresów nie mogła być przeprowadzona. Dla poniższych przykładów użyliśmy 5-minutowego (Time Frame) wykresu słupkowego.

W związku z tym tylko wykres słupkowy przedstawia dokładną charakterystykę cenową. Pozostałe cztery wykresy odfiltrowują „szum” przy użyciu różnych technik i nie pokazują dokładnych cen rynkowych.

6. Wykres Range Bar

Tworzenie wykresu Range Bar

Najpierw należy określić zakres (range). Na wykresie słupkowym zakresu każdy pasek zakończy się, gdy przedział pomiędzy jego górą i dołem będzie równy wybranemu zakresowi.

Dlatego też każdy słupek będzie miał ten sam przedział. Dodatkowo, każdy słupek będzie zamykał się na wysokości jego maksimum lub minimum.

Handel w wykresem Range Bar

Z powodu wymuszonej luki po ustalonym zakresie słupków wiele słupków i świec znika z obszaru wykresu. Na przykład formacje Harami i słupki wewnętrzne nigdy nie pojawią się na wykresie Range Bar. Naturalnie formacje taka jak ID/NR4 i NR7 również nie zaistnieją.

Jednak znajdziesz kilka formacji, a wśród nich także te poniżej:

Ciekawym podejściem jest połączenie wykresu Range Bar z analizą wolumenu obrotu. Jako że każdy słupek ma ten sam zakres można łatwo wychwycić słupki, które ściągają wysokie wolumeny obrotu. Słupki te są potencjalnymi poziomami wsparcia lub oporu. Spójrz na poniższy przykład.

7. Wykres punktowo-symboliczny (P&F)

Tworzenie wykresu punktowo-symbolicznego (Poins & Figures)

Pierwszym parametrem wykresu P&F jest rozmiar pola. Wykorzystajmy na przykład 4 ticki.

Kiedy następuje wzrost rynku, rysujemy wzrastającą kolumnę „X”. Każdy „X” reprezentuje 4 ticki. Kiedy rynek spada rysujemy opadającą kolumnę „O”. Każde „O” oznacza 4 ticki. Ilekroć rynek Forex zmienia kierunek rysujemy nową kolumnę. W związku z tym nigdy nie zobaczysz zarówno „X” jak i „O” w tej samej kolumnie.

Jak rozpoznać, że rynek Forex się odwrócił?

To pytanie prowadzi nas do drugiego elementu składowego wykresu punktowo-symbolicznego. Musimy ustalić wartość rewersyjną. Standardowo wartość odwrócenia wynosi 3 pola. Oznacza to, że aby kolumna wznosząca zakończyła się i zaczęła się kolumna opadająca rynek musi stracić 12 ticków (3 razy 4-pola).

Nasze przykłady opierają się na zamykaniu 5-minutowych słupków. Oznacza to, że aktualizujemy wykres przy użyciu ceny zamknięcia słupków 5-minutowych. Korzystanie z maksymalnych/minimalnych cen dla każdego słupka jest również możliwe.

Handel z wykresem punktowo-symbolicznym

Dla łatwiejszego porównania z innymi rodzajami wykresów, nasze przykłady pokazują wykresy dzienne. Faktem jest jednak, że wykresy P&F są częściej używane w okresach dziennych i wykraczających poza ten przedział.

Istnieją również charakterystyczne dla wykresów punktowych i symbolicznych formacje. Mimo, że są to proste modele wyłamań, będziesz potrzebował trochę praktyki zanim zaczniesz je dostrzegać. Dobrą wiadomością jest to, że formacje P&F mają klarowniejsze definicje niż ich odpowiedniki na wykresach słupkowych. Ponadto, wykresy P&F zapewniają unikalne metody prognozowania celów.

Handel z wykresami P&F jest zagadnieniem szczególnie obszernym. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj do następujących książek.

 • The Definitive Guide to Point and Figure: A Comprehensive Guide to the Theory and Practical Use of the Point and Figure Charting Method
 • Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices

Książki te oferują również wgląd w to, jak ustawić rozmiar pola.

8. Wykres Renko

Tworzenie wykresu Renko

Renko wywodzi się z japońskiego słowa „cegła”. Zacznijmy od wyboru rozmiaru cegły.

Wykres wyświetla nową cegłę, gdy rynek Forex przesuwa się o więcej niż wielkość poprzedniej cegły. Podobnie jak wykres P&F, możemy wybrać tylko ceny zamknięcia lub max/min ceny bazowego wykresu czasowego.

Oznacza to, że wykres Renko nie wyświetla dokładnej informacji o cenie. Odfiltrowuje skoki, które są mniejsze niż rozmiar cegieł.

Handel z wykresem Renko

Wykres Renko nie pozwala na analizę formacji słupkowo-świecowej. Wyróżnia się jednak w uwypuklaniu trendów, ponieważ ignoruje „szumy”, które są mniejsze niż rozmiarsamej cegły.

W związku z tym możemy wykorzystać wykresy Renko do dwóch celów:

 • Śledzenie trendów w dłuższym horyzoncie czasowym przy zastosowaniu dużego rozmiaru cegły. Na tej podstawie możemy wykonywać transakcje dopasowane do kierunku wykresu Renko przy użyciu mniejszych ram czasowych.
 • Podpowiedzieć nam jak możemy realizować zyski, zgodnie z powyższym przykładem.

9. Wykres Kagi

Tworzenie wykresu Kagi

Najbliższym zachodnim kuzynem japońskiego wykresu Kagiego jest wykres P&F o którym wspomnieliśmy powyżej.

Jednak wykres Kagiego nie wymaga wielkości pola. Wszystko czego potrzebuje to wartość odwrócenia, którą można określić w bezwzględnym przedziale cenowym lub zmianie procentowej. Gdy cena zmierza w przeciwnym kierunku o określoną wartość odwrócenia wykres zmieni kierunek.

Cechą wyróżniającą wykres Kagi jest inna szerokość linii. Kiedy rynek Forex wznosi się wyżej niż poprzedni swing (ramię) linia staje się grubsza (linia Yang). Kiedy cena przełamie się poniżej poprzedniego swingu niskiego (talia) linia staje się cienka (linia Yin).

Handel z wykresem Kagiego

Za pomocą linii Yin i Yang wykres Kagi podkreśla przełamanie huśtawek i dołków. Nierozsądnym rozwiązaniem jest poleganie na nim na rynkach horyzontalnych Forex, na których większość przełamań zawodzi. (Patrz przykład poniżej.)

Jednakże, jest on szczególnie przydatny do śledzenia struktury wahań w górę i w dół rynku. Tak więc, wykres Kagiego jest skuteczny w znajdowaniu wsparcia/oporu i śledzeniu tendencji giełdowych.

10. Wykres przełamania trzech linii

Tworzenie wykresu przełamania trzech linii

Wykres przełamania trzech linii składa się z „linii”. Linie te są wykreślane zgodnie z cenami zamknięcia instrumentu bazowego. W pierwszym przykładzie time frame wykresu bazowego to 5-minut.

Kiedy bazowy wykres zamyka się poza poprzednią linią tego samego kierunku tworzona jest nowa linia.

Nowa linia w kierunku przeciwnym zostanie wytyczona, gdy bazowy wykres zamknie się poza ostatnimi trzema liniami w kierunku przeciwnym. Stąd pochodzi jego nazwa.

Handel z Wykresem przełamania trzech linii

Analiza standardowej linii trendu oraz analiza wsparcia/oporu będzie działać dobrze (lub nawet lepiej)k.

O ile formacje słupków i świec nie mają tutaj zastosowania, wykresy przełamania trzech linii daje unikalny sygnał tradingowy składający się z trzech linii (black shoes, suits, and necks). White Suite oznacza kupno, a black shuite oznacza sprzedaż.

Spójrz na poniższy wykres, aby zobaczyć przykłady.

Z nowymi wykresami poruszaj się ostrożnie

Korzystanie z nowego typu wykresów ma duże konsekwencje. Upewnij się, że rozumiesz skutki uwzględnienia ich w analizie rynku Forex.

Pamiętaj, że większość analiz technicznych została i nadal jest zaprojektowana z myślą o wykresach czasowych. Oznacza to, że ich skuteczność może zostać osłabiona w alternatywnych typach wykresów. Oczywiście, można również spotkać się z miłymi niespodziankami w trakcie ich testowania.

Dobrym sposobem na rozpoczęcie eksploracji nowego wykresu jest wykorzystanie go jako uzupełnienia obecnego typu wykresu. Oprócz otrzymania dodatkowej informacji możesz również porównać ich skuteczność.

Sprawdzenie typów wykresów z pewnością jest interesujące. Na początku mogłoby się wydawać znalazłeś Świętego Graala. Jednak ostatecznie zrozumiesz, że każdy typ wykresu ma swoje wady.

Sprawdź poprawność działania wykresów Forex na swojej platformie transakcyjnej

Podczas gdy większość platform Forex oferuje wykresy czasowe, dostępność innych typów wykresów różni się w zależności od dostawcy. Ponadto, wdrożenie tych alternatywnych typów może nie być jednolite, biorąc pod uwagę ich względną nieokreśloność.

Przeczytaj informacje zawarte w dokumentacji oprogramowania do tworzenia wykresów. Upewnij się, że rozumiesz jak platforma buduje wykres i zgadzasz się z formułą, która za nim stoi.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Jak czytać wykresy świecowe i co jest najważniejsze

Wykresy świecowe dają najwięcej informacji o sytuacji na rynku i ruchu ceny. Właśnie z tych powodów mają tylu zwolenników i moim zdaniem warto zgłębiać wiedzę na ich temat. Są bardziej przejrzyste od wykresu liniowego i zawierają dla nas więcej istotnych informacji. Wciąż jednak sporo początkujących graczy zawiera transakcje na podstawie małych wykresów liniowych, które oferują brokerzy.

Jak czytać wykresy świecowe?

Trzeba jasno stwierdzić, że wykres liniowy jest uboższy w informacje rynkowe od wykresu świecowego. Wykresy u brokerów w postaci liniowej mają przedstawiać tylko ogólną sytuację o tym, jak zmieniała się cena w ostatnim czasie.

Dla przykładu ten wykres pokazuje jak zmieniała się cena od około 9:30 do 10:10. Według mnie ciężko tu stwierdzić jak zachowa się cena w niedalekiej przyszłości. Dlatego właśnie wykresy liniowe zostały wyparte przez popularne „świeczki”, czyli wykresy świecowe czy inaczej nazywane świece japońskie.

Wykres świecowy przedstawia się następująco.

Na moim wykresie świece spadkowe mają kolor czerwony, natomiast świece wzrostowe – kolor zielony. Na wykresach czarno-białych świece wzrostowe posiadają korpus biały, a spadkowe są koloru czarnego. Świece mogą i często posiadają cienie, które informują o tym, jak daleko cena zawędrowała w górę bądź w dół.

Do zbudowania takiej pojedynczej świecy potrzeba: ceny otwarcia z danego okresu, ceny zamknięcia z danego okresu, najniższej ceny z danego okresu oraz najwyższej ceny z danego okresu.

Świece japońskie mają różnoraki wygląd i dlatego mają oddzielne nazwy, takie jak np. nagrobek doji, formacja wisielca. Warto je poznać i od siebie mogę polecić jedną z lepszych książek o świecach japońskich – „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów”. Autorem jest Steve Nison. Tą książkę i inne możecie znaleźć między innymi na stronie maklerska.pl.

O świecach japońskich w Internecie jest pełno informacji, dlatego też nie będę zbyt dużo o nich pisać. Każdy może znaleźć za pomocą Google mnóstwo stron i pdf-ów o tej tematyce. Załóżmy że już poznałeś pojedyncze świece, formacje świecowe itp. Czy to już wystarczy by przewidywać przyszły ruch ceny? Otóż nie.

Pisze do mnie wiele osób, które doskonale znają świece japońskie i ich skomplikowane nazwy. Z łatwością potrafią dostrzec je na wykresie. Nie zawsze jednak odnoszą trafne transakcje w opcjach binarnych. Pojawia się pytanie dlaczego? Na początku muszę napisać, że dokładne poznanie nazw pojedynczych świec, formacji świecowych to za mało. Trzeba wiedzieć co dana świeca oznacza i co właśnie wydarzyło się na rynku.

Przykładowo formacja młota jest silną formacją, która często pojawia się na wykresie dotyczącym walut. Młot jest zwykle zwiastunem odwrócenia się trendu na wzrostowy lub początkiem korekty o mniejszej lub większej skali na rynku. Młot ma niewielki korpus koloru białego lub czarnego (na drugim wykresie są to kolory zielony i czerwony), dolny długi cień oraz niewielki górny cień.

Na tym obrazku pokazana jest para walutowa EUR/USD na wykresie godzinnym. Cyfry 1, 2 i 3 pokazują właśnie świece zwane młotami. Zwróć uwagę, że młotem może być zarówno świeca z korpusem czarnym jak i białym.

Na tym obrazku przedstawiony jest wykres pięciominutowy pary walutowej GBP/USD. Od godziny 7:15 do 9:40 cena spadała, aż do pojawienia się młota (strzałka z lewej). Dolny cień tej świecy pokazuje, że z początku świeca ta była czerwona czyli spadkowa. Ale gdy cena dotarła do poziomu 1.48553 kupujący ruszyli do ataku. Byki stwierdziły, że cena jest spadła zbyt mocno i zaczęli kupować i cena poszła w górę. Ostatecznie świeca zmieniła się z dużej spadkowej na wzrostową, gdyż zamknęła się powyżej ceny otwarcia. Jak widzisz cena poszła w górę, ale o godzinie 11:40 znowu znalazła się bardzo nisko na poziomie 1.48560. Jednak znowu w tej okolicy byki zaczęły mocno kupować i ostatecznie świeca pomimo, że zamknęła się poniżej otwarcia, to swoim wyglądem utworzyła świecę typu młot. Jak widzisz po tym młocie utworzyły się 3 mocne wzrostowe świece, a cena wynosi obecnie 1.48831.

Wykresy liniowe to po prostu linia i nie zawierają one tak cennych informacji jak najpopularniejsze świece japońskie. Spróbuj zapoznać się z innymi typami świec oraz formacji świecowych, a następnie zacznij samodzielnie szukać ich na wykresie w programie MetaTrader 4. Jeśli jeszcze nie masz tego programu to tutaj znajdziesz informacje jak go zainstalować i skonfigurować.

Zapraszamy również do grupy “Opcje Binarne” na Facebooku – https://www.facebook.com/groups/457174597704619/ oraz do zadawania pytań i dyskusji na naszym forum https://forum.comparic.pl/

To również powinieneś wiedzieć o świecach japońskich:

Jak czytać wykresy? Czy wykres prawdę powie?

Wiele osób, zwłaszcza na początku swojej przygody z rynkiem Forex, zastanawia się, jak przewidzieć co stanie się za chwilę, co zrobi cena za godzinę, czy do końca dnia.

Kiedy zaczniemy szukać sposobów na przewidywanie dalszego zachowania ceny, to szybko trafimy na różne metody analizowania wykresów. Wiele osób uważa, że aby wykonać dobrego trade’a, muszą nauczyć się robić dobre analizy. Przecież wszystkie domy maklerskie i banki mają analityków, którzy robią analizy profesjonalne aż do bólu, no i potem z reguły kończy się wielkimi zyskami wykazywanymi w sprawozdaniach.

Z drugiej strony odzywają się tutaj przeciwnicy analizy technicznej twierdząc, że nie da się jechać samochodem do przodu, patrząc jedynie w lusterko wsteczne. Albo jeśli usiądziemy na przystanku i zaczniemy prognozować kolory nadjeżdżających samochodów na podstawie kolorów poprzednich, to możemy mieć z tym duży problem. Bo czy trzy zielone samochody z rzędu są sygnałem, że czwarty czy piąty też będzie zielony?

R ynki w istocie noszą znamiona losowości i choć podstawy ruchów cen przypadkowe nie są, to jednak mnogość czynników i niemożliwość uwzględnienia wszystkich zmiennych wpływających na podaż i popyt, czynią inwestowanie sztuką poruszania się w nieobliczalnym i nieprzewidywalnym środowisku. Jednak dla naszej szansy utrzymania się na tym rynku, kluczowe jest, żeby wiedzieć co się w danej chwili dzieje i jak możemy na to zareagować. Początkujący traderzy patrzą na wykres i myślą przykładowo, że: “dużo już spadło, to teraz pójdzie do góry”, albo – „Teraz mi wygląda na wzrosty”. Jest to nic innego jak czytanie wykresów, ale bez umiejętności czytania. To jak wziąć książkę napisaną w języku chińskim i patrząc na okładkę stwierdzić – „Wygląda na ciekawą pozycję”. Metafora z chińską książką jest szczególnie interesująca i warto przyjrzeć się temu bliżej traktując dany horyzont czasowy jak rozdział, a świece i swingi, jak litery i wyrazy.

Na wykresie każda świeca ma znaczenie. No może prawie każda. Z każdej świecy natomiast oraz układu świec, możemy coś odczytać. Biorąc dowolny wycinek wykresu, kilka kolejnych świeczek, możemy doszukiwać się w nich jakichś informacji. Jak? Skąd? Otóż, każdą świeczkę opisuje 6 podstawowych parametrów: (1) otwarcie, (2) szczyt, (3) dołek, (4) zamknięcie, (5) czas formowania, (6) zakres. Z tych wartości wyciągamy takie pochodne jak np.: długość knota, długość ciała, stosunek tych długości, dynamikę świecy – stosunek zakresu do czasu, itd.

Każdy przedział czasowy, każda świeczka, wygląda tak jak wygląda nie bez powodu. Dlaczego dziś na EUR/USD mamy szczyt po 1.2945 a nie po 1.2955 albo 1.3500?

Jak czytać wykresy świecowe?

I tak np. świeca o dużym zakresie, ale małym ciele oznaczać może niezdecydowanie, a także silną przepychankę podaży i popytu. Długie ciało świecy z krótkim knotem przeciwnym powie nam, że dana siła na rynku wyraźnie wygrywa – jeśli zamknięcie jest blisko któregoś ekstremum, może to znaczyć, że brak jest przeciwwagi, że podaż i popyt znajdują się w stanie nierównowagi. Jednak dana świeca, lub ich zlepek, może oznaczać dwie lub więcej możliwości i możemy próbować wyjaśnić ich znaczenie na różne sposoby. Jest to właśnie klucz do spekulacji, określenie co oznacza dany układ na rynku. Przykładowo długa świeca podażowa oznacza, że dany instrument sprzedawało wielu inwestorów z trudem znajdując nabywców w danym czasie.

Tylko dlaczego sprzedawcy sprzedawali i dlaczego kupujących było niewielu? Czy ta sytuacja utrzyma się w kolejnej godzinie bądź sesji? Na te pytania pomoże nam znaleźć odpowiedź “duży obraz”. To on narzuci nam sposób interpretacji układów na wykresie. Długa świeca podażowa w trendzie wzrostowym może oznaczać chwilową realizację zysków na słabszych danych i prawdopodobnie trend ostatecznie wygra i wrócimy do wzrostów – inwestorzy chętnie odkupują takie dołki. Innym razem długa świeca podażowa wychodząca z konsolidacji, może oznaczać, że rynek postanowił wybrać kierunek południowy i nie powinniśmy kupować takiego dołka.

Kontekst a bieżąca sytuacja.

Jeśli na wykres naniesiemy dwie średnie, jedną wolną – pokazującą tendencję cenową z dłuższego okresu czasu – oraz jedną szybką – podążającą dość elastycznie za ceną – to uzyskamy przykład kontekstu (duży obraz) i bieżącej sytuacji (mały obraz). Więc w danym trendzie (wolna średnia) łatwiej zidentyfikujemy korekty oraz impulsy (szybka średnia), ale także obszary konsolidacji będące potencjalnymi strefami popytu/podaży.

Dlaczego kontekst jest taki ważny?

Zaczynamy się uczyć różnych rodzajów analizy i skupiamy się na nich tak bardzo, że tracimy łączność z podstawami. Zaczynamy używać linii trendu, wskaźników, kanałów, wsparć i oporów, formacji, itp. jako sygnałów transakcyjnych z założeniem, że jeśli wystąpi A, to zapewne wystąpi też B. Czytamy na forum, czy w książce o formacjach, które mają zakończyć się odbiciem, czy odwróceniem, a przynajmniej dają na to duże prawdopodobieństwo. W praktyce jednak wiele razy nadziejemy się na minę mając teoretycznie książkowy sygnał.

Jak już przetestujemy na gołej skórze wady i zalety skupiania się na pojedynczych sygnałach, to zaczynamy odkrywać, że nie tylko sygnał się liczy, ale też kontekst w jakim występuje. I teraz kontekst, to jest pojęcie, które wprowadza wiele zamieszania. Pinbar byle gdzie oczywiście nie jest żadną konkretną wskazówką. Co innego Pinbar na wsparciu czy pod oporem. Ale tutaj też natrafimy na kłopoty, choćby dlatego, że wsparcia i opory lubią być przebijane.

Kontekst, czy inaczej dominujący trend (fundamentalny i techniczny) narzuca nam bezpośrednio sposób interpretacji sygnałów, które otrzymujemy. Dobrze znana zasada mówi, że nie sprzedajemy w trendzie wzrostowym i nie kupujemy w trendzie spadkowym. Sygnały przeciwne do trendu są z reguły przez rynek albo ignorowane, albo wiążą się z dużym ryzykiem i małą perspektywą zysku, czyli odwrotnością tego, do czego powinniśmy w tradingu dążyć. Trend ma to do siebie, że przebija poziomy wsparcia i oporu, które znajdują się na jego drodze, nawet jeśli chwilowo są w stanie zatrzymać cenę.

Specjalizacja będzie kluczem.

Wielu traderów specjalizuje się w konkretnych sposobach czytania wykresów. Skupiają się na falach, świecach, formacjach, wskaźnikach. Z czasem pewne schematy stają się dla nas jasne pozwalając odnaleźć się w większym obrazku. Przykładowo zobaczymy, że trend wyższego rzędu straszy nadchodzącą korektą na niższym interwale. Szybko wyłapiemy sygnały kontynuacji lub odwrócenia określając, czy warto pozostać w pozycji, czy z niej wychodzić.

Podstawowe informacje, które możemy odczytać z czystego wykresu to:

Impuls – silny ruch w określonym kierunku wyraźnie mocniejszy niż poprzedni (np. świeca lub swing.

Korekta – ruch słabszy, przeciwny do impulsu, ma na celu skorygowanie kursu po znaczącej zmianie ceny.

Knoty – lub inaczej cienie świec. Pokazują miejsca zawieranych transakcji, z których cena została odepchnięta w kierunku otwarcia. Wskazują na istnienie sił przeciwnych (dolny knot – popytu, górny knot podaży). Jeśli knot jest wyjątkowo długi, domniemujemy, że siła była bardzo znacząca i możliwe, że zmieni bieg wydarzeń na wykresie.

Formacje odwrócenia – np. podwójny szczyt lub dołek, ale też głowa z ramionami (RGR) i inne, sugerują zmianę w obrębie podaży i popytu na rynku, osłabnięcie dotychczas dominującej siły, wzmocnienie siły przeciwnej. Formacja odwrócenia przeciwna do trendu często rozpoczyna korektę. Formacja odwrócenia zgodna z dominującym trendem może oznaczać kontynuację, czyli zakończenie korekty.

Strefy popytu lub podaży – miejsca konsolidacji, po których cena wykonała silny ruch (impuls). Takie miejsca często zwane są także bazami. Utworzenia bazy i wybicie z niej sugeruje chwilową równowagę, która następnie zostaje złamana – podaż lub popyt ma przewagę.

Świece i formacje świecowe – np. Pin bar, objęcie, trzech żołnierzy, trzy kruki, etc. sugerują przewagę popytu nad podażą albo odwrotnie.

Zakres ruchu – jeśli cena pokonała znaczny dystans w danym dniu czy tygodniu, to może się okazać, że siła pchająca ją dalej jest już wyczerpana. Zakresy zmienności starają się uchwycić między innymi formacje harmoniczne i geometria ruchów cenowych. Jeśli np. fala (c) w korekcie wynosi 100% fali (a), to możemy liczyć się z rychłym powrotem do kontynuacji impulsu (AB=CD i inne).

Kanały i linie trendu również próbują uchwycić zakres zmienności i wskazać miejsca, gdzie z dużym prawdopodobieństwem zmienność jest na wyczerpaniu.

Dane fundamentalne czyli główny motyw.

Mario Draghi, prezes ECB oraz Janet Yellen, prezes Fed.


Rynki są kapryśne względem danych makroekonomicznych i nie zawsze zachowują się tak, jak prosta logika by sugerowała. Gorszy wynik PKB nie musi być powodem do sprzedaży w średnim terminie, podobnie jak dobre dane o zatrudnieniu mogą wywołać zaskakującą lawinę ofert. Wiodący motyw to inaczej sytuacja makroekonomiczna skłaniająca inwestorów do określonych zachowań, jak np.: kupowanie bezpiecznych aktywów w czasie kryzysu, kupowanie funta na skutek serii dobrych danych makroekonomicznych, czy kupowanie dolara w skutek zapowiedzi podniesienia stóp procentowych.

Inwestorzy średnio i długoterminowi często kierują się wydarzeniami odległymi w czasie ustalając średnioterminowe trendy. Z kolei bliskie wydarzenia, jak nadchodzące posiedzenie banku centralnego czy obawy związane z malejącą inflacją mogą wywoływać krótkoterminowe ruchy. Zawsze warto znać wiodące motywy dotyczące walut w które się angażujemy i wiedzieć, na co uważać oraz co to może oznaczać dla innych traderów. Przykładowo, jeśli Bank Anglii ogłasza, że wzrost płac jest na bardzo niskim poziomie i nie wywiera istotnej presji na inflację, to inwestorzy zapewne śledzić będą z uwagą te dwa wskaźniki ignorując większość pozostałych, w nadziei że Bank Anglii będzie ustawiał swoją politykę monetarną właśnie w oparciu o nie. Ogólnie rzecz biorąc wydarzenia fundamentalne wpisują się w jakiś sposób w kontekst naszych wykresów: albo stymulują trend, albo wywołują odwrócenie, albo indukują korektę, itp.

Czas i miejsce.

Bardzo ważnym elementem w odczytywaniu zachowań ceny będą czas i miejsce. Reklamy brokerów często mówią: “Handluj zawsze, wszędzie i o każdej porze.”. Teoretycznie jest to możliwe, jednak w praktyce rynek o różnych porach dnia i nocy zachowuje się różnie. Zasadniczo, z uwagi na globalne strefy czasowe, dzielimy dobę handlową na 3 części: sesja azjatycka z Australią, sesja londyńska, sesja amerykańska. Szybko jednak okazuje się, że sesje nachodzą na siebie: azjatycka na londyńską, londyńska na amerykańską.

Do tego mamy Londyn przed lunchem, w trakcie lunchu czy po lunchu, a także fixing w ECB, wykonanie opcji w Chicago czy fixing w Londynie. To wszystko sprawia, że zmienność i płynność faluje w ciągu dnia. W jednej godzinie banki wchodzą i wykonują liczne transakcje, po czym cena osiada i dryfuje powoli kiedy dealerzy jedzą lunch. W to wszystko wplatają się jeszcze publikacje danych makroekonomicznych i wiele innych wydarzeń, stąd początkowo przez długi czas człowiek traduje w poczuciu chaosu i braku poukładania. Oczywiście nie wszystko jest takie straszne, wielu traderów wypracowało sposoby ograniczenie chaosu, np. przez ostrożny dobór par handlowych do gry, lub trading w średnim terminie, na wyższych interwałach. Wtedy tzw. szumy są mniejsze.

Podsumowując.

Czytanie wykresu będzie zawsze poruszaniem się w obrębie podstawowych schematów i próbą wnioskowania na tej podstawie o bieżącej sytuacji i możliwych implikacjach. Mniej istotne jest to, jaką technikę zastosujemy. Techniki różnią się pod względem rodzaju sygnałów branych pod uwagę. Jeśli jednak dana technika ma fundamentalne podstawy pozostaje nam tylko doskonalenie naszych umiejętności posługiwania się nią lub próba połączenie dwóch czy trzech technik w ramach uzupełnienia. Dodatkowo, niezbędne wydaje się uwzględnienie kontekstu. Dominujący trend wskazuje, jaka jest tendencja wśród traderów na danym instrumencie. Trend zawsze wykazuje tendencję do kontynuacji, więc należy odpowiednio doważać sygnały zgodne z trendem i traktować z rezerwą sygnały przeciwne do trendu. Brak trendu również jest bardzo ważną informacją wpływającą istotnie na nasze możliwości na rynku. Łącząc umiejętnie zdolność odczytywania kontekstu oraz czytania między wierszami zyskamy całkiem dobry wgląd w to, co obecnie robi rynek i można powiedzieć, że jest to już 1/3 sukcesu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: